ai là người đầu tiên phát hiện ở cây hoa phấn có sự di truyền tế bào chất

Câu hỏi:

04/03/2020 14,527

Bạn đang xem: ai là người đầu tiên phát hiện ở cây hoa phấn có sự di truyền tế bào chất

B. Coren.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

- Mono và Jacop: vạc sinh ra chế độ điều tiết sinh hoạt của những ren ở vi trùng E.coli.

- Menden: vạc sinh ra quy luật phân li và quy luật phân li song lập ở đậu Hà Lan.

- Morgan: vạc sinh ra hiện tượng lạ DT link những ren ở con ruồi giấm.

- Coren: vạc sinh ra cây hoa phấn sở hữu sự DT tế bào hóa học.

→ Đáp án B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở một đậu Hà Lan, xét 2 cặp alen bên trên 2 cặp NST tương đồng; Alen A: qui lăm le phân tử vàng, alen a: qui lăm le phân tử xanh; alen B: qui lăm le phân tử láng, alen b: qui lăm le phân tử nhăn. Dự đoán thành quả về loại hình của quy tắc lai P: AaBB x AaBb.

A. 3 vàng, nhăn: 1 xanh rì, láng.

B. 3 vàng, trơn: 1 xanh rì, láng. 

C. 1 vàng, trơn: 1 xanh rì, láng.

D. 3 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn.

Câu 2:

Guanin dạng khan hiếm kết cặp không đúng trong những tái mét phiên bản tiếp tục gây

A. đổi khác cặp G-X trở nên cặp A-T.

B. đổi khác cặp G-X trở nên cặp X-G. 

C. đổi khác cặp G-X trở nên cặp T-A

D. đổi khác cặp G-X trở nên cặp A-U

Câu 3:

Quá trình phiên mã ở vi trùng E.coli xẩy ra trong

A. ti thể.

Xem thêm: chao vlog là ai

B. nhân tế bào.

C. tế bào hóa học.

D. ribôxôm.

Câu 4:

Trong những cỗ tía tại đây, cỗ tía nào là là cỗ tía kết thúc?

A. 5' AUG 3'.

B. 3' AGU 5'.

C. 5' UGG 3'.

D. 3' UGA 5'.

Câu 5:

Xét nhì cặp ren bên trên 2 cặp NST tương đương quy lăm le sắc tố hoa. Giả sử alen A quy lăm le tổ hợp enzim A hiệu quả thực hiện cơ hóa học 1 (sắc tố trắng) trở nên cơ hóa học 2 (sắc tố trắng); alen B quy lăm le tổ hợp enzim B hiệu quả thực hiện cơ hóa học 2 trở nên thành phầm Phường (sắc tố đỏ); những alen lặn ứng (a, b) đều không tồn tại tài năng này. Cơ thể sở hữu loại ren nào là tiếp sau đây mang lại loại hình hoa trắng?

A. AABb.

B. aaBB.

C. AaBB.

D. AaBb.

Câu 6:

Xét quy tắc lai về 3 cặp tính trạng, những alen trội lặn trọn vẹn thân thích 2 thành viên AaBbDd x AaBbDd nếu như từng cặp ren qui lăm le 1 cặp tính trạng tiếp tục mang lại mới sau có

A. 8 loại hình: 18 loại ren.

B. 4 loại hình: 9 loại ren.

C. 8 loại hình: 12 loại ren.

D. 8 loại hình: 27 loại ren.

Xem thêm: chủ tịch scb là ai