ai la tong bi thu khoa 12

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Bạn đang xem: ai la tong bi thu khoa 12

Ngày sinh: 14/4/1944

Quê quán: Xã Đông Hội, thị xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Chức vụ: Tổng Bế Tắc thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng

2. Đồng chí Đinh Thế Huynh

Ngày sinh: 15/3/1953

Quê quán: Xã Xuân Kiên, thị xã Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Chức vụ: Thường trực Ban Bế Tắc thư Trung ương Đảng

3. Đồng chí Trần Quốc Vượng

Ngày sinh: 05/02/1953

Quê quán: Xã An Ninh, thị xã Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

4. Đồng chí Phạm Minh Chính

Ngày sinh: 10/02/1958

Quê quán: Xã Xuân Lộc, thị xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

5. Đồng chí Võ Văn Thưởng

Ngày sinh: 13/12/1970

Xem thêm: hoàng thần tài là ai

Quê quán: Xã An Phước, thị xã Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long

Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

6. Đồng chí Trương Thị Mai

Ngày sinh: 23/01/1958

Quê quán: Xã Hiền Ninh, thị xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Chức vụ: Trưởng ban Dân vận Trung ương

7. Đồng chí Nguyễn Văn Nên

Ngày sinh: 14/7/1957

Quê quán: Tây Ninh.

Chức vụ: Chánh Văn chống Trung ương Đảng

8. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình

Ngày sinh: 24/5/1958

Quê quán: Xã Hành Đức, thị xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Chức vụ: Chánh án Tòa án quần chúng. # tối cao

9. Đồng chí Lương Cường

Ngày sinh: 15/8/1957

Quê quán: Xã Dữu Lâu, TP. Hồ Chí Minh Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Chức vụ: Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị, Quân team Nhân dân Việt Nam

Xem thêm: bố của võ văn thưởng là ai