*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cđ Tổng hợp kiến thức Tổng hợp kiến thức

By the time you come home, I (finish)......... Decorating our room


200

Tailieumoi.vn biên soạn và reviews bộ thắc mắc Tiếng anh gồm những kiến thức lý thuyết và thực hành, giúp học viên ôn tập và bổ sung kiến thức cũng như kết thúc tốt những bài bình chọn môn giờ đồng hồ anh. Mời các bạn đón xem:

By the time you come home, I (finish)......... Decorating our room

Câu 70: By the time you come home, I (finish)......... Decorating our room.

Bạn đang xem: By the time you come home, i ____ the decorating

A. Will have finished

B. Will finish

C. Have been finishing

D. Finished

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích: By the time + S1 + V1 (hiện tại đơn), S2 + V2 (tương lai đơn/ tương lai hoàn thành)

Dịch: cơ hội tôi về cho nhà, tôi đã trang trí ngừng rồi.


Câu 1: Complete the sentence with the correct verb form:...

Câu 2: My parents never let me forget to bởi my homework. => My parents always remind …

Câu 3: My parents never let me vị anything by myself....

Câu 4: People said that he had done his thử nghiệm quite well. => He was ….

Câu 5: lựa chọn lỗi không nên trong câu: They will help you whenever you will ask them....

Câu 6: Choose the correct word: ...

We’re going to lớn Martin’s lớn see their new baby in/ on Wednesday evening....

Câu 7: Viết lại câu: I"ll only help you if you promise lớn try harder. => Unless …

Câu 8: Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to lớn each of the

questions...

Câu 9: Give the correct khung of the word in brackets to complete the following sentences...

It is a great ............. To have the school so near. (CONVENIENT)...

Câu 10: It is said that English is a useful language. Vị you think so? Write a passage (not more than 200 words)

about your idea...

Câu 11: “Shall we join the Green Summer Camp after the semester finishes?”...

Câu 12: Global communication was changed by the ... Of the Internet. (invent)...

Câu 13: Talk about your own ethnic group...

Câu 14: I"m taking_______ while the supervisor is on vacation. ..

Câu 15:When man first learned how lớn make a fire, he began to use fuel for the first time. Thefirst fuel he used was probablywood. As time (1) man eventually discovered thatsubstances such as coal và oil (2). Coal (3) very widely as asource of energy until thelast century. With the coming of the industrial revolution, it was soon realised thatproduction (4) if coal was used instead of wood. Nowadays, many of the huge factoriesand electricity generatingstations (5) lớn function if there was no coal. In the last twenty or thirty years, however,the use of coal (6). As a result,there have been changes in the coal industry. It (7) that more people (8) coal if oil và gas were not so readilyavailable. There is more than enough coal in the world for man"s needs for the next two hundred years if our use ofcoal (9). Unfortunately, however, about half of the world"s coal (10). Mining much of it would be very expensive even ifit was possible khổng lồ use new equipment...

Xem thêm: Lịch cấp phép eps 2021 - eps(employment permit system)

By the time + S1 + V1 (hiện tại đơn), S2 + V2 (tương lai đơn/ tương lai hoàn thành)

Tạm dịch

Lúc tôi về mang lại nhà, tôi vẫn trang trí xong xuôi rồi.


*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài bác tập SGK Toán 12

Giải BT sách cải thiện Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4

Đề thi HK2 môn Toán 12


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu mã 12

Hồn Trương Ba, domain authority hàng thịt

Đề thi HK2 môn Ngữ Văn 12


Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm tiếng Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 new Unit 10

Đề thi HK2 môn giờ Anh 12


Vật lý 12

Lý thuyết đồ gia dụng Lý 12

Giải bài bác tập SGK đồ dùng Lý 12

Giải BT sách cải thiện Vật Lý 12

Trắc nghiệm đồ dùng Lý 12

Ôn tập trang bị lý 12 Chương 7

Đề thi HK2 môn thiết bị Lý 12


Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài tập SGK Hóa 12

Giải BT sách cải thiện Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập hóa học 12 Chương 9

Đề thi HK2 môn Hóa 12


Sinh học tập 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài xích tập SGK Sinh 12

Giải BT sách cải thiện Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10

Đề thi HK2 môn Sinh 12


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử dân tộc 12

Giải bài bác tập SGK lịch sử vẻ vang 12

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử vẻ vang VN

Đề thi HK2 môn lịch sử 12


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài bác tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương

Đề thi HK2 môn Địa lý 12


GDCD 12

Lý thuyết GDCD 12

Giải bài bác tập SGK GDCD 12

Trắc nghiệm GDCD 12

GDCD 12 học kì 2

Đề thi HK2 môn GDCD 12


Công nghệ 12

Lý thuyết technology 12

Giải bài bác tập SGK technology 12

Trắc nghiệm technology 12

Công nghệ 12 Chương 6

Đề thi HK2 môn công nghệ 12


Tin học tập 12

Lý thuyết Tin học tập 12

Giải bài bác tập SGK Tin học tập 12

Trắc nghiệm Tin học tập 12

Tin học 12 Chương 4

Đề thi HK2 môn Tin học 12


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi minh họa thpt QG năm 2023

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn đồ lý

Đề thi thpt QG 2023 môn Hóa

Đề thi thpt QG 2023 môn Sinh

Đề thi thpt QG 2023 môn Sử

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Địa

Đề thi thpt QG 2023 môn GDCD

Đề thi thpt QG 2023 môn Toán

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn tiếng Anh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cương HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn thi trung học phổ thông QG tiếng Anh

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn đồ vật lý

Video ôn thi thpt QG môn Hóa

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai sẽ đặt thương hiệu cho dòng sông

Vợ ck A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những đứa con trong gia đình

Chiếc thuyền xung quanh xa

Khái quát tháo văn học việt nam từ đầu CMT8 1945 đến nắm kỉ XX


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thứ 7: tự 08h30 - 21h00

perfectslimusa.net.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị công ty quản: công ty Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục và đào tạo Học 247