Các thành phần tiêu hóa ở người vừa diễn ra tiêu hóa cơ học, vừa ra mắt tiêu hóa hóa học là:

A. thực quản, dạ dày, ruột non.

Bạn đang xem: Các bộ phận tiêu hóa ở người vừa diễn ra tiêu hóa cơ học vừa diễn ra tiêu hóa hóa học là

B. miệng, thực quản, dạ dày.

C. miệng, dạ dày, ruột non.

D. dạ dày, ruột non, ruột già.


*


Khi nói về quá trình tiêu hóa thức ăn ở động vật có ống tiêu hóa, cho các phát biểu sau: I. Ở khoang miệng, thức ăn uống được tiêu hóa cơ học là chính, không tồn tại quá trình hấp thụ hóa học. II. Ở dạ dày, vượt trính hấp thụ hóa học ra mắt mạnh rộng ở ruột non. III. Đối với các động trang bị nhai lại, quá trình tiêu hóa sinh học ra mắt chủ yếu sinh hoạt dạ tổ ong. IV. Ruột non gồm cả quy trình tiêu hóa cơ học với tiêu hóa hóa học. Tất cả bao nhiêu phạt biểu gồm nội dung đúng? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Khi nói về quá trình tiêu hóa thức nạp năng lượng ở động vật có ống tiêu hóa, cho các phát biểu sau:

I. Ở vùng miệng, thức nạp năng lượng được tiêu hóa cơ học tập là chính, không tồn tại quá trình hấp thụ hóa học.

II. Ở dạ dày, thừa trính tiêu hóa hóa học diễn ra mạnh hơn ở ruột non.

III. Đối với các động vật dụng nhai lại, quy trình tiêu hóa sinh học ra mắt chủ yếu nghỉ ngơi dạ tổ ong.

IV. Ruột non gồm cả quá trình tiêu hóa cơ học với tiêu hóa hóa học.

Có bao nhiêu phát biểu bao gồm nội dung đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Những phát biểu nào sau đây đúng lúc nói về đặc điểm tiêu hóa ở động vật ? 1. Toàn bộ các loại thú ăn uống thực vật đều có dạ dày 4 phòng 2. Ở thú ăn uống thịt , thức ăn uống là giết mổ được tiêu hóa cơ học với hóa học tập trong bao tử ở người 3. Ruột non ở thú nạp năng lượng thịt ngắn hơn so với ruột non sinh hoạt thú nạp năng lượng thực đồ vật 4. Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được hấp thụ nội bào A. II,III B. I, IV C. I,III D. II, IV

Những tuyên bố nào tiếp sau đây đúng khi nói về điểm lưu ý tiêu hóa ở động vật ?

1. Toàn bộ các chủng loại thú ăn thực vật đều sở hữu dạ dày 4 ngăn

2. Ở thú nạp năng lượng thịt , thức nạp năng lượng là giết mổ được hấp thụ cơ học và hóa học tập trong dạ dày ngơi nghỉ người

3. Ruột non nghỉ ngơi thú ăn thịt ngắn lại so cùng với ruột non làm việc thú ăn uống thực vật

4. Ở động vật hoang dã có ống tiêu hóa, thức nạp năng lượng được hấp thụ nội bào

A. II,III

B. I, IV

C. I,III

D. II, IV


Khi nói về đặc điểm tiêu hóa ở rượu cồn vật, có bao nhiêu phạt biểu sau đây đúng? I. Tất cả các loại thú ăn uống thực vật đều sở hữu dạ dày 4 ngăn. II. Ở thú ăn thịt, thức nạp năng lượng là giết thịt được tiêu hóa cơ học và hóa học tập trong dạ dày y như ở người. III. Ruột non nghỉ ngơi thú nạp năng lượng thịt ngắn lại hơn nữa so cùng với ruột non làm việc thú ăn thực vật. IV. Ở động vật hoang dã có ống tiêu hóa, thức nạp năng lượng được hấp thụ nội bào. A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Khi nói về điểm lưu ý tiêu hóa ở rượu cồn vật, gồm bao nhiêu phạt biểu dưới đây đúng?

I. Tất cả các chủng loại thú ăn thực vật đều phải sở hữu dạ dày 4 ngăn.

II. Ở thú nạp năng lượng thịt, thức nạp năng lượng là giết thịt được tiêu hóa cơ học cùng hóa học tập trong dạ dày giống như ở người.

III. Ruột non ngơi nghỉ thú ăn thịt ngắn lại hơn so cùng với ruột non sống thú ăn thực vật.

IV. Ở động vật hoang dã có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa nội bào.

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.


Cho các điểm lưu ý sau: (1) Hình túi, được tạo nên thành từ nhiều tế bào (2) đơn độc tự đưa thức ăn uống trong túi tiêu hóa: miệng, dạ dày, thực quản, ruột non, ruột già. (3) gồm một lỗ thông độc nhất vô nhị vừa làm tính năng miệng, vừa làm công dụng hậu môn. (4) những tế bào tuyến đường chỉ máu pepsin và HCl để tiêu hóa protein. (5) Thành túi có tương đối nhiều tế bào tuyến đường tiết enzyme vào lòng túi tiêu hóa. Số điểm lưu ý của túi tiêu hóa là A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Cho các điểm sáng sau:

(1) Hình túi, được chế tạo thành từ rất nhiều tế bào

(2) bơ vơ tự gửi thức ăn uống trong túi tiêu hóa: miệng, dạ dày, thực quản, ruột non, ruột già.

(3) có một lỗ thông tuyệt nhất vừa làm công dụng miệng, vừa làm tính năng hậu môn.

(4) các tế bào tuyến chỉ tiết pepsin với HCl nhằm tiêu hóa protein.

(5) Thành túi có khá nhiều tế bào tuyến tiết enzyme vào lòng túi tiêu hóa.

Số điểm lưu ý của túi tiêu hóa là

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3


Khi nói về quá trình tiêu hóa của một số loài động vật, cho các phát biểu bên dưới đây: (1). Chim nạp năng lượng hạt và gia cầm sử dụng hạt cứng, sỏi để cung cấp tiêu hóa cơ học. (2). Ở gà, thức ăn uống từ dạ dày cơ được hấp thụ cơ học rồi đổ xuống dạ dày tuyến để hấp thụ hóa học. (3). Ruột non vừa đóng vai trò hấp thụ thức ăn tạo thành các chất dinh dưỡng, vừa đóng vai trò hấp thụ dưỡng chất. (4). Dịch mật được ngày tiết từ gan với tích trữ vào túi mật, dịch mật đổ vào bao tử để cung cấp tiêu hóa protein. Số phạt biểu...

Khi nói về quy trình tiêu hóa của một vài loài cồn vật, cho các phát biểu bên dưới đây:

(1). Chim nạp năng lượng hạt với gia cầm thực hiện hạt cứng, sỏi để cung ứng tiêu hóa cơ học.

(2). Ở gà, thức nạp năng lượng từ bao tử cơ được hấp thụ cơ học rồi đổ xuống dạ dày tuyến để hấp thụ hóa học.

(3). Ruột non vừa nhập vai trò tiêu hóa thức ăn tạo ra các chất dinh dưỡng, vừa nhập vai trò hấp thụ dưỡng chất.

(4). Dịch mật được ngày tiết từ gan và tích trữ trong túi mật, dịch mật đổ vào dạ dày để cung ứng tiêu hóa protein.

Số phân phát biểu đúng chuẩn là:

A. 1

B. 4 

C. 2 

D. 3


Xem cụ thể
Lớp 0 Sinh học tập
1
0
Khi nói về quy trình tiêu hóa của một số loài cồn vật, cho các phát biểu dưới đây: (1). Chim nạp năng lượng hạt với gia cầm thực hiện hạt cứng, sỏi để cung cấp tiêu hóa cơ học. (2). Ở gà, thức nạp năng lượng từ bao tử cơ được hấp thụ cơ học tập rồi đổ xuống dạ dày tuyến đường để tiêu hóa hóa học. (3). Ruột non vừa đóng vai trò hấp thụ thức ăn tạo thành các hóa học dinh dưỡng, vừa nhập vai trò hấp thụ dưỡng chất. (4). Dịch mật được máu từ gan và tích trữ vào túi mật, dịch mật đổ vào bao tử để cung cấp tiêu hóa protein. Số phát biểu chí...
Đọc tiếp

Khi nói về quá trình tiêu hóa của một số trong những loài động vật, cho các phát biểu bên dưới đây:

(1). Chim ăn hạt cùng gia cầm sử dụng hạt cứng, sỏi để hỗ trợ tiêu hóa cơ học.

(2). Ở gà, thức ăn từ dạ dày cơ được tiêu hóa cơ học tập rồi đổ xuống dạ dày tuyến để hấp thụ hóa học.

(3). Ruột non vừa vào vai trò tiêu hóa thức ăn tạo ra các chất dinh dưỡng, vừa nhập vai trò dung nạp dưỡng chất.

(4). Dịch mật được máu từ gan với tích trữ vào túi mật, dịch mật đổ vào bao tử để cung ứng tiêu hóa protein.

Số phát biểu đúng chuẩn là:

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3


Xem cụ thể
Lớp 0 Sinh học tập
1
0
Dựa trên hình vẽ dạ dày cùng ruột nghỉ ngơi thú nạp năng lượng thịt, bao gồm bao nhiêu phạt biểu sau đây đúng? (1) bao tử (I) là 1 trong những túi béo chứa đầy thức ăn, chuyển đổi cơ học với hóa học tập (2) Ruột non (II) ở thú ăn thịt, ngắn, chỗ tiêu hóa hầu hết là chất hóa học (3) Ruột tịt (III) là chỗ tiêu hóa sinh học, bởi có chứa nhiều vi sinh vật dụng phân giải xenlulozo (4) ruột già (IV) nơi cất chất thải buồn bực và tái hấp thụ nước A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Đọc tiếp

Dựa trên hình vẽ dạ dày và ruột làm việc thú ăn thịt, tất cả bao nhiêu phạt biểu dưới đây đúng?

(1) bao tử (I) là một túi khủng chứa đầy thức ăn, biến đổi cơ học cùng hóa học

(2) Ruột non (II) sinh sống thú ăn uống thịt, ngắn, vị trí tiêu hóa đa số là hóa học

(3) Ruột tịt (III) là vị trí tiêu hóa sinh học, do có chứa đựng nhiều vi sinh thiết bị phân giải xenlulozo

(4) ruột già (IV) nơi chứa chất thải bã và tái kêt nạp nước

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Xem cụ thể
Lớp 0 Sinh học
1
0
Dựa trên mẫu vẽ dạ dày cùng ruột ở thú ăn thịt, có bao nhiêu phạt biêu sau đây đúng? (1) dạ dày (I) là một trong túi khủng chứa đem thức ăn, chuyển đổi cơ học và hóa học. (2) Ruột non (II) nghỉ ngơi thú ăn uống thịt, ngắn, vị trí tiêu hóa chủ yếu là hóa học. (3) Ruột tịt (III) là nơi tiêu hóa sinh học, bởi có đựng nhiều vi sinh đồ gia dụng phân giải xenlulozo. (4) ruột già (IV) nơi chứa chất thải buồn bực và tái hấp thụ nước. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Đọc tiếp

Dựa trên hình mẫu vẽ dạ dày với ruột sinh sống thú nạp năng lượng thịt, bao gồm bao nhiêu phân phát biêu sau đây đúng?

*

 

(1) bao tử (I) là 1 trong những túi béo chứa mang thức ăn, thay đổi cơ học và hóa học.

(2) Ruột non (II) làm việc thú nạp năng lượng thịt, ngắn, chỗ tiêu hóa đa phần là hóa học.

(3) Ruột tịt (III) là vị trí tiêu hóa sinh học, bởi vì có chứa đựng nhiều vi sinh thiết bị phân giải xenlulozo.

(4) ruột già (IV) nơi đựng chất thải bã và tái kêt nạp nước.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Xem cụ thể
Lớp 0 Sinh học tập
1
0
Trong các phát biểu bao gồm bao nhiêu phát biểu đúng vào lúc nói điểm lưu ý tiêu hóa ở đụng vật? I. Ruột non chỉ xảy ra quy trình hấp thụ thức ăn, không xảy ra quá trình tiêu hóa thức ăn. II. Ruột non ngơi nghỉ thú ăn uống thực vật dài ra hơn nữa so cùng với thú ăn uống thịt. III. Ở thú nạp năng lượng thịt, thức ăn là giết thịt được tiêu hóa cơ học và hóa học trong dạ dày y hệt như ở người. IV. Ở động vật hoang dã có ống tiêu hóa, thức nạp năng lượng được hấp thụ nội bào. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Đọc tiếp

Trong những phát biểu có bao nhiêu phát biểu đúng vào khi nói điểm lưu ý tiêu hóa ở đụng vật?

I. Ruột non chỉ xảy ra quá trình hấp thụ thức ăn, ko xảy ra quy trình tiêu hóa thức ăn.

II. Ruột non sống thú ăn thực vật dài thêm hơn nữa so cùng với thú ăn uống thịt.

III. Ở thú nạp năng lượng thịt, thức ăn là giết mổ được tiêu hóa cơ học và hóa học tập trong dạ dày giống như ở người.

IV. Ở động vật hoang dã có ống tiêu hóa, thức ăn được hấp thụ nội bào.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Xem chi tiết
Lớp 0 Sinh học tập
1
0
Khi nói về quy trình tiêu hóa làm việc chim cùng gia cầm, có bao nhiêu tuyên bố đúng trong số các phát biểu sau? I. Sự thay đổi cơ học tập của thức ăn không có chân thành và ý nghĩa đối với quá trình tiêu hóa thức ăn. II. Ở dạ dày không có sự biến đổi hóa tri thức ăn III. Quy trình tiêu hóa sống dạ dày đặc biệt hơn so với ruột non. IV. Bao tử cơ biến đổi cơ học, bao tử tuyến gồm vai trò thay đổi hóa học tập trong quy trình tiêu hóa thức ăn. A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
Đọc tiếp

Khi nói về quá trình tiêu hóa ở chim với gia cầm, gồm bao nhiêu phát biểu đúng trong những các phát biểu sau?

I. Sự biến đổi cơ học của thức nạp năng lượng không có ý nghĩa sâu sắc đối với quá trình tiêu hóa thức ăn.

II. Ở dạ dày không tồn tại sự thay đổi hóa tri thức ăn

III. Quy trình tiêu hóa ở dạ dày đặc trưng hơn so với ruột non.

IV. Bao tử cơ biến hóa cơ học, dạ dày tuyến gồm vai trò biến đổi hóa học trong quá trình tiêu hóa thức ăn.

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4


Xem chi tiết
Lớp 0 Sinh học tập
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)


A. Insulin tham gia thay đổi khi các chất glucôzơ trong ngày tiết cao, còn glucagôn thay đổi khi độ đậm đặc glucôzơ trong huyết cũng cao.


B. Insulin tham gia thay đổi khi các chất glucôzơ trong huyết thấp, còn glucagôn điều tiết khi độ đậm đặc glucôzơ trong máu cao.


C. Insulin tham gia thay đổi khi các chất glucôzơ trong huyết thấp, còn glucagôn điều tiết khi nồng độ glucôzơ trong ngày tiết cũng thấp.


D. Insulin tham gia thay đổi khi lượng chất glucôzơ trong ngày tiết cao, còn glucagôn thay đổi khi độ đậm đặc glucôzơ trong tiết thấp.


Cho tài liệu sau, hãy kiếm tìm tập hợp những câu phát biểu sai:

1. Thở sáng chỉ xẩy ra ở nhóm thực thứ C4

2. Hô hấp sáng xẩy ra ở 3 bào quan thường xuyên theo sản phẩm tự bước đầu từ: Lục lạp → ti thể → perôxixôm

3. Thở sáng xẩy ra khi nồng độ O2 cao gấp nhiều lần so với độ đậm đặc CO2

4. Thở sáng xẩy ra do enzim cacbôxilaza oxi hoá đường

Quá trình hô hấp sáng xong xuôi bằng sự thải khí CO2 tại ti thể


Các tế bào của toàn bộ các chủng loại sinh vật bây giờ đều áp dụng chung một các loại mã di truyền, phần đa dùng cùng trăng tròn loại axit amin để kết cấu nên prôtêin. Đây là bằng chứng chứng tỏ


Giả sử: A: dài, a: ngắn, B: vàng, b: trắng. Mang đến giao phấn giữa phường đều thuần chủng khác nhau hai cặp tính trạng, F1 đồng loạt xuất hiện tại ngô quả dài, hạt màu vàng. Cho ngô F1 giao phấn với nhị cây I với II teo kiểu ren khác nhau, thu được hiệu quả phân li phong cách hình kiểu như nhau sinh sống đời F2.

5997 cây ngô quả dài, phân tử màu vàng.

3004 cây ngô trái dài, hạt màu trắng.

2996 cây ngô trái ngắn, phân tử màu vàng.

Có bao nhiêu tóm lại đúng trong những những tóm lại sau:

(1) nhì tính trạng làm ra quả với tính trạng color hạt di truyền link với nhau.

(2) rất có thể có xẩy ra hoán vị gen tại 1 bên với tần số bất kì.

(3) F1 có thể có hình dáng gen
ABab

(4) Cá thể đầu tiên và thứ hai rước lai với F1 tất cả kiểu gen
ABab và Aba
Bhoặc ngược lại.


A. 2.


B. 1.


C. 4.


D. 3.


Câu 6:


Cho các điểm sáng sau:

(1) con số cá thể của quần thể quá ít nên sự giao phối ngay gần thường xảy ra, rình rập đe dọa sự mãi mãi của quần thể.

(2) con số loài trong quần buôn bản tăng có tác dụng tăng cạnh tranh khác loài dẫn đến giảm số lượng cá thể của quần thể.

(3) Sự hỗ trợ giữa các cá thể bị giảm, quần thể không có khả năng chống chọi cùng với những biến hóa của môi trường.

(4) tài năng sinh sản giảm bởi vì cơ hội gặp nhau của cá thể đực với thành viên cái ít.

(5) mối cung cấp sống giảm, ko đủ cung cấp cho nhu cầu tối thiểu của các cá thể trong quần thể.

Có bao nhiêu đặc điểm rất có thể diễn ra khi kích cỡ quần thể xuống dưới mức buổi tối thiểu?


A. 4.


B. 3.


C. 1.


D. 2.


Bình luận


bình luận
TÀI LIỆU VIP perfectslimusa.net
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại perfectslimusa.net


*

link
tin tức perfectslimusa.net
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


Viet
Jack

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng phương pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực sợi cơ bản có đường kính


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email chúng ta đăng ký để đưa lại mật khẩu đăng nhập
rước lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng bí quyết đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
Viet
Jack