Mời các em thuộc theo dõi bài học từ bây giờ với tiêu đề Viết thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố halogen

Với giải câu hỏi 4 trang 107 hóa học lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo chi tiết trong bài bác 17: đặc điểm vật lí với hóa học những đơn hóa học nhóm VIIA góp học sinh dễ dàng xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài xích tập chất hóa học 10. Mời các em theo dõi bài xích học sau đây nhé:


Giải bài bác tập chất hóa học lớp 10 bài xích 17: đặc thù vật lí với hóa học những đơn hóa học nhóm VIIA

Bạn đã xem:  Viết thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen


Câu hỏi 4 trang 107 chất hóa học 10: Viết cấu hình electron phần ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen

Phương pháp giải:

Các nguyên tố team halogen đều phải có 7 electron ở phần ngoài cùng

Lời giải:

– F: (He)2s22p5

– Cl: (Ne)3s23p5

– Br: (Ar)4s24p5

– I: (Kr)5s25p5

Mở đầu trang 105 hóa học 10: trong đèn halogen, bao quanh dây tóc làm bằng wolfram là các khí hiếm như krypton, xenon cùng một lượng nhỏ halogen như bromine hoặc iodine, giúp tăng tuổi lâu và bảo trì độ trong suốt của vỏ trơn đèn. Đèn halogen được sử dụng trong các máy sưởi, lò nướng, nhà bếp halogen hồng ngoại,… do đặc điểm tỏa nhiều nhiệt…

Câu hỏi 1 trang 106 hóa học 10: Quan cạnh bên Hình 17.1, cho thấy vị trí team halogen vào bảng tuần hoàn…

Câu hỏi 2 trang 106 chất hóa học 10: Hãy kể tên một trong những chất chứa nguyên tố halogen…

Câu hỏi 3 trang 106 chất hóa học 10: Từ những thông tin với quan gần kề Hình 17.2, nhấn xét dạng tồn tại của những nguyên tố halogen trong tự nhiên…

Luyện tập trang 107 chất hóa học 10: Khoảng 71% bề mặt Trái Đất được bao che bởi đại dương và đại dương, phần còn lại là các châu lục và đảo. Theo em, hàm vị nguyên tố halogen nào các nhất vào tự nhiên?…

Câu hỏi 5 trang 107 chất hóa học 10: Từ quánh điểm thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng của nguyên tử, dấn xét xu thế hình thành link trong phân tử halogen…

Câu hỏi 6 trang 108 hóa học 10: Dựa vào Bảng 17.1, nhấn xét sự chuyển đổi về màu sắc, thể các chất ở điều kiện thường, ánh sáng nóng chảy, ánh sáng sôi của những đơn hóa học halogen…

Câu hỏi 7 trang 108 chất hóa học 10Giải ham mê sự đổi khác nhiệt nhiệt độ chảy, nhiệt độ sôi từ fluorine mang đến iodine…

Luyện tập trang 108 chất hóa học 10: Ở điều kiện thường, hãy dự đoán astatine tồn tại nghỉ ngơi thể khí, thể lỏng hay thể rắn. Giải thích…

Câu hỏi 8 trang 109 chất hóa học 10: Từ cấu trúc phân tử halogen và đặc điểm thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử, nhận xét xu thế hình thành link của nguyên tử halogen trong số phản ứng hóa học…

Câu hỏi 9 trang 109 chất hóa học 10: Trong phản nghịch ứng cùng với kim loại, nhấn xét sự đổi khác số lão hóa của nguyên tử các nguyên tố halogen và viết các quá trình khử xảy ra…

Câu hỏi 10 trang 110 chất hóa học 10: Dựa vào đk phản ứng cùng với hydrogen và giá trị tích điện liên kết của phân tử H – X, lý giải khả năng phản ứng của các halogen với hydrogen…

Câu hỏi 11 trang 110 hóa học 10: Trong phản nghịch ứng với dung dịch kiềm, thừa nhận xét sự chuyển đổi số oxi hóa của chlorine và cho biết thêm phản ứng này thuộc loại phản ứng gì?…

Câu hỏi 12 trang 111 hóa học 10: Tiến hành thí điểm 1, quan gần cạnh và ghi dìm hiện tượng…

Câu hỏi 13 trang 111 chất hóa học 10: Dựa vào phương trình hóa học của những phản ứng, giải thích công dụng thí nghiệm 1…

Câu hỏi 14 trang 111 chất hóa học 10: Tiến hành xem sét 2, quan gần cạnh và ghi nhấn hiện tượng…

Câu hỏi 15 trang 112 hóa học 10: Dựa vào phương trình hóa học của những phản ứng, giải thích tác dụng thí nghiệm 2…

Luyện tập trang 112 chất hóa học 10: Viết phương trình hóa học của những phản ứng sau:…

Vận dụng trang 112 chất hóa học 10: Tính tẩy color của khí chlorine độ ẩm được áp dụng vào nghành nghề nào trong đời sống?…

Câu hỏi 16 trang 113 hóa học 10: Nhận xét sứ mệnh của halogen vào đời sống, cấp dưỡng và y tế…

Câu hỏi 17 trang 113 hóa học 10: Tìm gọi thêm những ứng dụng khác của halogen vào thực tế…

Vận dụng trang 113 hóa học 10: Tại sao có thể sử dụng nước Javel để tẩy gần như vết mực bên trên áo trắng, tuy nhiên lại không nên sử dụng bên trên vải quần, áo hiện đang có màu?…

Bài 1 trang 113 hóa học 10: Hoàn thành những phương trình minh họa đặc điểm hóa học của các nguyên tố halogen…

Bài 2 trang 113 hóa học 10: Giải thích vì chưng sao các nguyên tố halogen không tồn tại sinh sống dạng đối kháng chất vào tự nhiên…

Bài 3 trang 113 hóa học 10: Chlorine B (C6H5Cl
NNa
O2S) là hóa học thường được áp dụng để gần kề khuẩn trên những bề mặt, trang bị dụng hoặc dùng để khử trùng, giáp khuẩn, up load nước sinh hoạt. Ở mật độ cao, chloramine B có tác dụng diệt nấm mèo mốc, vi khuẩn, virus gây dịch cho người. Chloramine B có dạng viên nén (mỗi viên có khối lượng 0,3 – 2,0 gam) và dạng bột. Chloramine B 25% (250 mg chlorine hoạt tính vào một viên nén như hình bên) được dùng phổ biến, vì tiện dụng khi pha trộn và bảo vệ …

Bài 14: Tính đổi mới thiên enthalpy của bội phản ứng hóa học

Bài 15: Phương trình vận tốc phản ứng với hằng số tốc độ phản ứng

Bài 16: những yếu tố tác động đến tốc độ phản ứng hóa học

Bài 17: đặc điểm vật lí cùng hóa học những đơn chất nhóm VIIA

Bài 18: Hydrogen halide và một số trong những phản ứng của ion halide

Trên phía trên là toàn cục nội dung về bài học kinh nghiệm Viết thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen . Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Bạn đang xem: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halogen là

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Wiki 3000 Phương trình hóa học
Công thức Lewis (Chương trình mới)Phản ứng hóa học vô cơ
Phản ứng chất hóa học hữu cơ
Cấu hình electron của halogen (Nhóm VIIA)
Trang trước
Trang sau

Các nguyên tố đội halogen có thông số kỹ thuật electron tổng quát như thế nào? bài viết sau phía trên sẽ làm sáng tỏ vụ việc này.

Cấu hình electron của halogen (Nhóm VIIA)


1. Thông số kỹ thuật electron của halogen

- những nguyên tố halogen thuộc team VIIA vào bảng tuần hoàn, lớp bên ngoài cùng gồm 7 electron.

&r
Arr; thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng có dạng: ns2 np5.

- thông số kỹ thuật electron của một trong những halogen hay gặp:

+ Flo (Z = 9): 2s22p5.

+ Clo (Z = 17): 3s23p5.

+ Brom (Z = 35): 3d104s24p5.

+ Iot (Z = 53): 4d105s25p5.

2. Mối liên hệ giữa cấu hình electron của halogen với vị trí và tính chất các nguyên tố halogen

- cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2 np5.

&r
Arr; Halogen ở trong chu kì n, nhóm VIIA, nhân tố p.

- lớp ngoài cùng có 7 electron nên các halogen có xu hướng nhận 1 electron để đạt thông số kỹ thuật bền của khí hiếm ngay gần nó nhất.

X + e ⟶ X-

- bí quyết oxit cao nhất: X2O7 (là oxit axit).

- cách làm axit tương ứng: HXO4.

- bí quyết hợp hóa học khí cùng với hiđro là HX.


3. Ví dụ

Câu 1: Nguyên tử X có electron cuối cùng điền vào phân lớp phường Tổng số electron trên phân lớp p. Là 11. Thông số kỹ thuật electron của X là

A. 2s22p5.

B. 3s23p5.

C. 3s23p5.

D. 3s13p5.

Lời giải:

Đáp án B

Nguyên tử X có electron cuối cùng điền vào phân lớp p.

&r
Arr; thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng bao gồm dạng là ns2 npa.

Mà tổng số electron bên trên phân lớp p là 11.

&r
Arr; Sự phân bổ electron trên những phân lớp p. Là 2p6, 3p5.

&r
Arr; thông số kỹ thuật electron của X là 3s23p5.

Câu 2: mang lại nguyên tử X tất cả tổng số phân tử là 28. Trong đó, số hạt với điện nhiều hơn thế nữa số hạt không mang điện là 8. Vị trí của X vào bảng tuần hoàn hóa học là

A. Chu kì 2, nhóm VIA.

B. Chu kì 3, nhóm VIA.

C. Chu kì 2, nhóm VIIA.

D. Chu kì 3, đội VIIA.

Lời giải:

Đáp án C

Gọi số phân tử electron, proton, nơtron của nguyên tử X là e, p, n.

Theo bài, ta có hệ:

e+p+n=28(e+p)−n=8e=p &r
Arr; e=p=9n=10

&r
Arr; thông số kỹ thuật electron của X là 2s22p5.

Xem thêm: Thay pin iphone x bao nhiêu tiền, thay pin iphone x chính hãng lấy liền tại tphcm

&r
Arr; thành phần X trực thuộc chu kì 2 (do bao gồm 2 lớp electron), team VIIA (do tất cả 7 electron hóa trị, thành phần p).


Quảng cáo

Săn SALE shopee tháng 5:


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, perfectslimusa.net HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài bác giảng powerpoint, khóa học giành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, liên kết tri thức, chân trời trí tuệ sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo Viet
Jack Official