A. Thuộc loài, sinh sống trong 1 khoảng không gian xác định, có khả năng sinh sản tạo cụ hệ mới

B. Không giống loài, sống trong 1 không gian gian xác định, vào 1 thời điểm xác định

C. Cùng loài, cùng sống vào 1 khoảng không gian xác định, vào một thời điểm xác định

D. Thuộc loài, cùng sống vào 1 không gian gian xác định, vào 1 thời điểm xác định, có tác dụng sinh sản tạo chũm hệ mới

Câu 2: tuyên chiến và cạnh tranh giữa các cá thể thuộc loài không có vai trò như thế nào sau đây?

A. Làm tăng con số các thành viên của quần thể, tăng size quần thể

B. Tạo động lực thúc đẩy sự sinh ra các đặc điểm thích nghi mới

C. Làm không ngừng mở rộng ổ sinh thái của loài, tạo đk để chủng loại phân li thành những loài mới

D. Gia hạn số lượng với sự phân bố cá thể ở tại mức phù hợp

Câu 3: Ý nghĩa sinh thái của quan lại hệ đối đầu và cạnh tranh cùng loại là tác động đến số lượng, sự phân bố

A. ổ sinh thái xanh B. Tỉ lệ đực – cái, tỉ lệ đội tuổi

C. ổ sinh thái, sắc thái D. Hình thái, tỉ lệ đực – cái

Câu 4: quan hệ cung ứng giữa các cá thể trong quần thể thể là

A. Cung cấp lẫn nhau trong tâm kiếm thức ăn uống và ngăn chặn lại kẻ thù

B. Hỗ trợ lẫn nhau trong bài toán chống lại kẻ thù. Đảm bảo kỹ năng sống ót và sinh sản của những cá thể

C. Bảo đảm an toàn cho quần thể say mê nghi giỏi hơ với điều kiện môi trường

D. Hạn chế năng lực chống chịu đựng với điều kiện của môi trường

Câu 5: tại sao chủ yếu đuối dẫn cho cạnh trạnh cùng loài là do?

A. Gồm cùng nhu yếu sống

B. đấu tranh chống lại điều kiện bất lợi

C. ứng phó với kẻ thù

D. Mật độ cao

Câu 6: quan liêu hệ đối đầu và cạnh tranh giữa các cá thẻ trong quần thể tất cả ý nghĩa

A. đảm bào cho quần thể mãi mãi ổn định

B. Gia hạn số lượng cùng sự phân bố các cá thể trong quần thể tại mức độ phù hợp

C. Giúp khai quật tối ưu nguồn sống

D. đảm bảo thức ăn rất đầy đủ cho các cá thể vào đàn

Câu 7: Giữa những sinh vật cùng loài bao gồm 2 mối quan hệ nào sau đây?

A. Cung cấp và đối đầu B. Quần tụ hỗ trợ

C. Khắc chế và cung cấp D. Tuyên chiến và cạnh tranh và đối địch

Câu 8: Điều nào sau đây không đúng cùng với cai trò của quan liêu hệ đối đầu và cạnh tranh trong quần thể?

A. Đảm bảo số lượng của những cá thể trong quần thể bảo trì ở mức độ phù hợp

B. Đảm bảo sự phân bố của các cá thể vào quần thể bảo trì ở mức độ phù hợp

C. Đảm bảo sự tăng số lượng không hoàn thành của quần thể

D. Đảm bảo sự tồn tại và cải tiến và phát triển của quần thể

Câu 9: ví dụ nào tiếp sau đây không thể hiện mối quan tiền hệ đối đầu giữa các cá thể vào quần thể?

A. Ở hầu hết quần thể như rừng bạch đàn, rừng thông, ở phần đa nơi cây mọc thừa dày tín đồ ta thấy gồm hiện tượng một số ít cây bị chết, kia là hiện tượng kỳ lạ “tự tỉa thưa” ở thực vật.

Bạn đang xem: Điều nào sau đây không đúng với vai trò của quan hệ cạnh tranh

B. Khi thiếu thức ăn, chỗ ở, fan ta thấy các quần thể cá, chim, thú có hiện tượng kỳ lạ đánh lẫn nhau, dọa nạt nhau bằng tiếng hụ hoặc hễ tác nhằm tranh giành thức nạp năng lượng và nơi ở

C. Khi thiếu thức ăn, một số ít động vật ăn uống thịt đồng loại. Ví dụ ngơi nghỉ cá mập, khi cá mập con mới nở ra sử dụng ngay những trứng chưa nở làm cho thức ăn uống hoặc cá lớn nạp năng lượng cá con.

D. Một số trong những loài thực thiết bị như tre, nứa hay sống quần tụ cùng nhau thành từng những vết bụi giúp thông thường tăng kĩ năng chống chịu đựng với gió bão. Nhưng lại khi chạm mặt phải gió bão quá mạnh các cây tre, nứa có thể bị đổ vào nhau.

Câu 10: Nhóm thành viên sinh đồ gia dụng nào dưới đây là 1 quần thể?

A. Cỏ ven bờ hồ

B. Cá rô phi đơn tính vào hồ

C. Ếch xanh cùng nòng nọc của nó trong hồ

D. Loài chuột trong vườn

Câu 11: Xét tập vừa lòng sinh đồ gia dụng sau:

(1) Cá rô phi solo tính ở trong hồ. (2) Cá trắm cỏ vào ao. (3) Sen trong đầm.

(4) Cây sinh sống ven hồ. (5) chuột trong vườn. (6) lộc bình tấm cùng bề mặt ao.

Các tập phù hợp sinh trang bị là quần thể có có:

A. (1), (2), (3), (4), (5) và (6) B. (2), (3), (4), (5) cùng (6)

C. (2), (3) và (6) D. (2), (3), (4) và (6)

Câu 12: Khi nói về quan hệ tuyên chiến đối đầu giữa các cá thể sinh thứ trong từ bỏ nhiên, bao gồm bao nhiêu phát biểu sau đấy là đúng?

(1) đối đầu và cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể không xảy ra cho nên vì thế không ảnh hưởng đến con số và sự phân bố những cá thể vào quần thể.

(2) Khi tỷ lệ cá thể của quần thể vượt quá sức chịu đựng của môi trường, những cá thể cạnh tranh với nhau làm cho giảm tài năng sinh sản.

(3) tuyên chiến và cạnh tranh là điểm lưu ý thích nghi của quần thể. Nhờ bao gồm cạnh trạnh mà con số và sự phân bố những cá thể vào quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, bảo đảm an toàn cho sự trường thọ và cải tiến và phát triển của quần thể.

(4) tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh cùng loài, nạp năng lượng thịt đồng chủng loại giữa những cá thể trong quần thể là phần đa trường hợp tạo ra sự CLTN.

(5) Khi mật độ cao và nguồn sinh sống khan hiếm, các cá thể cùng loài bao gồm khuynh hướng đối đầu nhau nhằm giành thức ăn, khu vực ở, vị trí sinh sản.

(6) đối đầu cùng loài và đối đầu khác loài gần như dẫn tới có tác dụng hại đến loài.

A. 4 B. 3 C. 5 D. 2

Câu 13: hiện tượng kỳ lạ tự tỉa thưa những cây lúa trong ruộng là hiệu quả của

A. Tuyên chiến và cạnh tranh cùng chủng loại B. Cạnh tranh khác loài

C. Thiếu thốn chất bổ dưỡng D. Sâu bệnh phá hoại

Câu 14: hiện tượng kỳ lạ liền rễ nghỉ ngơi cây thông vật liệu nhựa là ví dụ như minh họa đến mối quan hệ

A. Cung cấp cùng loại B. Tuyên chiến đối đầu cùng loài

C. Cung cấp khác chủng loại D. Khắc chế - cảm nhiễm

Câu 15: Sự tuyên chiến và cạnh tranh giữa những cá thể thuộc loài đang làm

A. Tăng tỷ lệ cá thể, khai quật tối đa nguồn sinh sống của môi trường

B. Suy thoái và phá sản quần thể do những cá thể cùng loài có hiện tượng tàn phá lẫn nhau

C. Giảm số lượng cá thể, đảm bảo an toàn số lượng cá thể tương ứng với khả năng cung ứng nguồn sống của môi trường

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sinh học 12 bài xích 36 (có đáp án): Quần thể sinh vật dụng và quan hệ (phần 1) !!
*

Xét tập phù hợp sinh vật dụng sau:

(1) Cá rô phi đối kháng tính sống trong hồ. (2) Cá trắm cỏ trong ao. (3) Sen trong đầm.

(4) Cây làm việc ven hồ. (5) loài chuột trong vườn. (6) bèo tấm cùng bề mặt ao.

Các tập hợp sinh vật dụng là quần thể bao gồm có:


Trong những phát biểu sau, tất cả bao nhiêu tuyên bố đúng về mối quan hệ cạnh trạnh giữa những cá thể trong quần thể?

(1) quan hệ tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh xảy ra khi các cá thể không nhường nhịn nhau thức ăn uống và chỗ ở hoặc những nguồn sinh sống khác.

(2) quan lại hệ tuyên chiến và cạnh tranh là điểm sáng thích nghi của quần thể.

(3) quan tiền hệ tuyên chiến và cạnh tranh giúp cho việc phân bố của các cá thể trong quần thể được duy trì ở cường độ phù hợp đảm bảo cho sự trường thọ và phát triển của quần thể.

(4) quan lại hệ tuyên chiến đối đầu gay gắt làm cho các cá thể vào quần thể trở nên 1-1 nhau và có thể dẫn đến diệt trừ quần thể.


A. 1


B. 2


C. 3


D. 4


Câu 3:


Quần thể là một tập hợp cá thể có


A. Cùng loài, sống trong 1 không gian gian xác định, có tác dụng sinh sản tạo cụ hệ mới


B. Không giống loài, sinh sống trong 1 không gian gian xác định, vào một thời điểm xác định


C. Cùng loài, thuộc sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định


D. Cùng loài, thuộc sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định, có chức năng sinh sản tạo nuốm hệ mới


Câu 4:


Nhóm thành viên sinh đồ dùng nào dưới đó là 1 quần thể?


A. Cỏ ven bờ hồ


B. Cá rô phi đối chọi tính vào hồ


C. Ếch xanh và nòng nọc của nó trong hồ


D. Chuột trong vườn


Câu 5:


Ví dụ nào tiếp sau đây không miêu tả mối quan hệ tuyên chiến và cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể?


A. Ở đa số quần thể như rừng bạch đàn, rừng thông, ở hồ hết nơi cây mọc vượt dày người ta thấy bao gồm hiện tượng một số ít cây bị chết, kia là hiện tượng kỳ lạ “tự tỉa thưa” sinh sống thực vật.


B. Khi thiếu thức ăn, địa điểm ở, tín đồ ta thấy nhiều quần thể cá, chim, thú có hiện tượng lạ đánh lẫn nhau, dọa nạt nhau bằng tiếng hú hoặc cồn tác để tranh giành thức nạp năng lượng và khu vực ở


C. Khi thiếu thức ăn, một số động vật nạp năng lượng thịt đồng loại. Ví dụ ở cá mập, lúc cá to con mới nở ra sử dụng ngay các trứng không nở làm cho thức ăn hoặc cá lớn nạp năng lượng cá con.


D. Một trong những loài thực thứ như tre, nứa thường xuyên sống quần tụ cùng nhau thành từng lớp bụi giúp phổ biến tăng khả năng chống chịu với gió bão. Tuy vậy khi gặp gỡ phải gió bão vượt mạnh các cây tre, nứa có thể bị đổ vào nhau.


Câu 6:


Quan hệ tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh giữa những cá thể trong quần thể gồm ý nghĩa


A. Bảo đảm an toàn cho quần thể tồn tại ổn định


B. Gia hạn số lượng cùng sự phân bố các cá thể trong quần thể ở mức độ phù hợp


C. Giúp khai quật tối ưu nguồn sống


D. Bảo đảm thức ăn không hề thiếu cho các cá thể vào đàn


Câu 7:


Ý nghĩa sinh thái xanh của quan hệ đối đầu cùng loài là ảnh hưởng đến số lượng, sự phân bố


A. ổ sinh thái


B. Tỉ trọng đực – cái, tỉ lệ nhóm tuổi


C. ổ sinh thái, hình thái


D. Hình thái, tỉ lệ thành phần đực – cái


Bình luận


bình luận
TÀI LIỆU VIP perfectslimusa.net
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại perfectslimusa.net


*

link
thông tin perfectslimusa.net
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


Viet
Jack

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Dụng cụ nào dưới đây không phải là nguồn điện ? dụng cụ nào sau đây không phải là nguồn điện


Quên mật khẩu


Nhập showroom email các bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui mắt để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
Viet
Jack