đố ai đếm được lá rừng

84.12

Bạn đang xem: đố ai đếm được lá rừng

Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại
Từ khoá: cha u (70)

  • Chia sẻ bên trên Facebook
  • Trả lời
  • In bài xích thơ

Một số bài xích nằm trong kể từ khoá

- Cha u tóc bạc domain authority bùi nhùi (Khuyết danh Việt Nam)
- Thờ thân phụ u, ở tận tình (Khuyết danh Việt Nam)
- Ngó lên dàng dạng domain authority trời (Khuyết danh Việt Nam)
- Miếng trầu em têm vứt đĩa con cái Long (Khuyết danh Việt Nam)
- Cha sinh u chăm sóc đi ra con cái (Khuyết danh Việt Nam)

Một số bài xích nằm trong tác giả

- Đi từng trần gian không có bất kì ai chất lượng tốt vị mẹ
- Công thân phụ như núi Thái Sơn
- Hôm qua quýt tát nước đầu đình
- Trâu ơi tao bảo trâu này (II)
- Đồng Đăng đem phố Kỳ Lừa

Xem thêm: 14/4 là ngày gì ai tặng quà cho ai

Đăng vị tôn chi phí tử nhập 09/10/2017 11:23

Đố ai điểm được lá rừng,
Đố ai điểm được bao nhiêu từng trời cao.
Đố ai điểm được vì thế sao,
Đố ai điểm được công phu u, thầy.

Xem thêm: không ai tắm hai lần trên một dòng sông nghĩa là gì