đứng đầu nhà nước ai cập cổ đại là

Câu hỏi:

24/09/2022 4,834

Bạn đang xem: đứng đầu nhà nước ai cập cổ đại là

A. Thiên tử.

D. quý tộc.

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: B

Nhà nước Ai Cập cổ điển mang ý nghĩa hóa học thường xuyên chế, hàng đầu là pha-ra-ông (vua), sở hữu quyền lực tối cao vô thượng về chủ yếu trị, quân sự chiến lược, tôn giáo, là thay mặt của thần thánh. (SGK - Trang 28)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào là tại đây không phản ánh đích thị chân thành và ý nghĩa của những trở nên tựu văn minh Ai Cập cổ đại?

Câu 2:

Chữ ghi chép của những người Ai Cập cổ điển là

Câu 3:

Nguyên liệu thực hiện giấy tờ ghi chép của những người Ai Cập cổ điển đa phần được tạo từ

Câu 4:

Cư dân Ai Cập cổ điển sở hữu tín ngưỡng nào là sau đây?

Câu 5:

Xem thêm: hermes là ai

Người Ai Cập cổ điển tính được số pi (π) vì chưng bao nhiêu?

Câu 6:

Một tục lệ có tiếng vô quy trình chôn đựng người bị tiêu diệt của những người Ai Cập cổ điển là

Câu 7:

Công trình nào là sau đấy là trở nên tựu chạm trổ vượt trội của dân cư Ai Cập cổ đại?

Câu 8:

Nội dung nào là tại đây không phản ánh đích thị hoạt động và sinh hoạt kinh tế tài chính của dân cư Ai Cập cổ đại?

Câu 9:

Công trình phong cách xây dựng nổi trội nhất của Ai Cập cổ điển là

Câu 10:

Vào thiên niên kỉ IV TCN, quốc gia Ai Cập cổ điển Thành lập và hoạt động vì thế nhu yếu nào là sau đây?

Câu 11:

Nhà nước Ai Cập cổ điển theo gót thiết chế nào là sau đây?

Câu 12:

Ai Cập cổ điển được tạo hình ở điểm nào?

Câu 13:

Cư dân đa phần của Ai Cập cổ điển là

Câu 14:

Ai Cập cổ điển được tạo hình bên trên lưu vực dòng sông nào?

Xem thêm: có ai trị nám bằng lá trầu không chưa