dương thái anh là con ai


  • 17/12/2022
  • Ban tin tức truyền thông
  • 640

Là một trong 144 khuôn mặt ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12, anh Dương Thái Anh (24 tuổi) là ủy viên con trẻ nhất nằm trong ban chấp hành kỳ này. 

Bạn đang xem: dương thái anh là con ai

Dương Thái Anh (sinh năm 1998, quê Quảng Bình) với chuyên môn Cử nhân Kinh tế và Quan hệ quốc tế, Trung cấp cho lý luận chủ yếu trị.

Tháng 6/2022, bên trên Đại hội Đoàn Tập đoàn Điện lực VN phen loại IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, anh Thái Anh được bầu thẳng bên trên Đại hội thực hiện Bế Tắc thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực VN.

Chân dung Dương Hải Anh – ủy viên con trẻ nhất vô Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 12

Theo đó, chiều 15/12/2022, bên trên phiên loại tư Đại hội đại biểu toàn nước Đoàn TNCS Xì Gòn phen loại XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, anh Dương Thái Anh được bầu vô Ban Chấp hành Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương nằm trong 143 khuôn mặt ủy viên phen này.

Ngoài Dương Thái Anh, vô ban chấp hành Trung Ương Đoàn khóa này  còn với sự hùn mặt mũi của 2 đại biểu bọn họ Dương không giống. Trong số đó với đồng chí: Dương Xuân Khiêm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Dương Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, Bế Tắc thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang.

Dương Hạnh

Xem thêm: kang là ai

  • Thông tin cẩn tác giả
  • Bài viết lách khác

Ban tin tức truyền thông

Ban tin tức truyền thônghttp://perfectslimusa.net/

Bản tin cẩn năng lượng điện tử Họ Dương VN. Chịu trách cứ nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Mão - Phó Ban tin tức truyền thông Hội đồng Họ Dương VN.

Tác giả

Bình luận