Tương tự Fe(OH)3, một số trong những bazơ không tan khác ví như Cu(OH)2, Al(OH)3,... Cũng trở nên nhiệt phân huỷ tạo ra oxit và nước.

Bạn đang xem: 2 fe(oh)3 → fe2o3 + 3 h2o

Cu(OH)2

*
Cu
O + H2O

4. Thực chất của Fe(OH)3(Sắt (III) hidroxit) trong phản ứng

Fe(OH)3mang không hề thiếu tính hóa học hoá học của một bazo không tan cần bị nhiệt độ phân khi có nhiệt độ.

5. đặc điểm hóa học của Fe(OH)3

Tính hóa học của fe hidroxit Fe(OH)3

Là một hidroxit tạo bởi Fe3+và đội OH. Tồn tại ngơi nghỉ trạng thái rắn, tất cả màu nâu đỏ.

Công thức phân tử: Fe(OH)3

Tính hóa học vật lí: Là chất rắn, màu nâu đỏ, ko tan trong nước.

5.1. Fe(OH)3bị nhiệt độ phân

2Fe(OH)3↓

*
Fe2O3+ 3H2O

5.2. Công dụng với axit

Fe(OH)3+ 3HCl → Fe
Cl3+ 3H2O

Fe(OH)3+ 3HNO3→ Fe(NO3)3+ 3H2O

5.3. Điều chế Fe(OH)3

Cho dung dịch bazơ vào hỗn hợp muối sắt (III).

Fe3++ 3OH-→ Fe(OH)3

Fe
Cl3+ 3Na
OH → Fe(OH)3↓ + 3Na
Cl

2Fe
Cl3+ 3Ba(OH)2→ 2Fe(OH)3↓ + 3Ba
Cl2

6. Các phương trình hóa học khác

Fe
Cl3 + Na
OH → Fe(OH)3 + Na
Cl

Fe(OH)2 + H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + H2S + H2O

Fe2(SO4)3 + KOH → K2SO4 + Fe(OH)3↓

Fe3O4 + H2SO4(loãng) → Fe
SO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

7. Bài xích tập áp dụng liên quan

Câu 1.Bazo nào sau đây bị nhiệt độ phân hủy sản xuất thành oxit cùng nước

A. Ba(OH)2.

B. Ca(OH)2.

C. KOH.

D. Zn(OH)2.


Đáp án:D

Câu 2.Dãy bazo nào sau đây bị nhiệt độ phân hủy

A. Ba(OH)2, Na
OH, Zn(OH)2, Fe(OH)3.

B. Cu(OH)2, Na
OH, Ca(OH)2, Mg(OH)2.

C. Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2.

D. Zn(OH)2, Ca(OH)2, KOH, Na
OH.

Đáp án:C


Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2.

Câu 3.Chỉ cần sử dụng nước hoàn toàn có thể nhận biết chất rắn làm sao trong 4 chất rắn sau đây:

A. Zn(OH)2

B. Fe(OH)3

C. KOH

D. Al(OH)3


Đáp án:C

Câu 4.Cặp hóa học tồn trên trong một dung dịch (chúng không phản ứng với nhau):

A. Na
OH và KCl

B. Na
OH và HCl

C. Na
OH và Mg
Cl2

D. Na
OH và Al(OH)3


Đáp án:A

Câu 5.Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sắc sau: KCl, Ba(OH)2, KOH, K2SO4. Chỉ việc dùng thêm 1 hóa chất nào tiếp sau đây để nhận ra các hỗn hợp trên?

A. Quỳ tím

B. Hỗn hợp HCl

C. Dung dịch Ba
Cl2

D. Dung dịch KOH


Đáp án:A

Trích mẫu mã thử ra ống nghiệm không giống nhau và viết số thứ từ tương ứng.

Cho quỳ tím vào mẫu mã thử từng hóa học và quan liêu sát, thấy:

Những dung dịch làm cho quỳ tím đổi màu là: KOH và Ba(OH)2, (nhóm 1).

Những dung dịch không làm cho quỳ tím chuyển màu sắc là: KCl, K2SO4(nhóm 2).

Để phân biệt từng chất trong những nhóm, ta lấy một chất ở team (1), lần lượt cho vào mỗi chất ở nhóm (2), nếu tất cả kết tủa xuất hiện thêm thì chất lấy ở nhóm (1) là Ba(OH)2và chất ở team (2) là K2SO4. Trường đoản cú đó phân biệt chất sót lại ở mỗi nhóm.

Phương trình phản ứng hóa học:

Ba(OH)2+ K2SO4→ Ba
SO4+ KOH

Câu 6.Hòa tan không còn m gam nhôm vào hỗn hợp Na
OH 1M, chiếm được 13,44 lít khí (đktc). Thể tích hỗn hợp Na
OH bắt buộc dùng là

A. 200 ml

B. 150 ml

C. 400 ml

D. 300 ml


Đáp án C

n
H2(đktc)=VH222,4=13,4422,4= 0,6 (mol)

Phương trình làm phản ứng hóa học

2Al + 2Na
OH + 2H2O → 2Na
Al
O2+ 3H2↑

(mol) 0,4 ← 0,6

Theo phương trình phản ứng hóa học

n
Na
OH=23n
H2=23.0,6 = 0,6 (mol)

→ VNa
OH= n
Na
OH: C­M=0,41= 0,4 (lít) = 400 (ml)


Câu 7.Để hoà tan hoàn toàn 13,6 gam lếu láo hợp bao gồm Fe
O, Fe3O4và Fe2O3(trong kia số mol Fe
O thông qua số mol Fe2O3), yêu cầu dùng đầy đủ V lít hỗn hợp HCl 0,5M. Giá trị của V là :

A. 1,8.

B. 0,8.

C. 2,3.

D. 1,6.


Đáp án:B

Vì số mol của Fe
O và Fe2O3trong láo hợp đều bằng nhau nên ta quy đổi các thành phần hỗn hợp Fe
O, Fe3O4và Fe2O3thành Fe3O4.

Ta tất cả =13,6233= 0,05 mol.

n
HCl= 2.n
O(trong oxit) = 2 . 0,05 .4 = 0,4 (mol)

=> VHCl=0,40,5= 0,8 lít


Câu 8.Hoà tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm Fe3O4và Fe
S2trong 31,5 gam HNO3, thu được 0,784 lít NO2(đktc). Hỗn hợp thu được cho công dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch Na
OH 2M, thanh lọc kết tủa rước nung đến khối lượng không thay đổi thu được 4,88 gam hóa học rắn X. Nồng độ % của dung dịch HNO3có giá trị là:

A. 47,2%.

B. 46,2%.

C. 46,6%.

D. 44,2%.


Đáp án:B

Chất rắn X là Fe2O3

=> n
Fe2O3=4,88160= 0,0305 mol

Áp dụng định chế độ bảo toàn nhân tố Fe

=> n
Fe(OH)3= 2 n
Fe2O3= 0.0305. 2 = 0,244 mol

Gọi số mol của Fe3O4, Fe
S2lần lượt là x, y (mol)

Áp dụng định qui định bảo toàn yếu tắc Fe

=> 3.n
Fe3O4+ n
Fe
S2= n
Fe(OH)3

=> 3x + y = 0,122 (1)

Áp dụng định quy định bảo toàn electron

=> n
Fe3O4+ 15 . N
Fe
S2= n
NO2

=> x + 15y = 0,035 (2)

Từ (1) và (2)

=> x = 0,02; y = 0,002

Áp dụng định hình thức bảo toàn yếu tắc Na

=> n
Na
OH= n
Na
NO3+ 2.n
Na2SO4(3)

n
Na2SO4= 2 . N
Fe
S2= 0,001 . 2 = 0,002 mol (4)

=> n
Na
NO3= 0,02 – 0,002 . 2 = 0,196 (mol)

Áp dụng định pháp luật bảo toàn yếu tố N là:

n
HNO3= n
Na
NO3+ n
NO2= 0,196 + 0,35 = 0,231 (mol)

=> C%HNO3=0,231.31,531,5100% = 46,2%

Câu 9.Người ta thực hiện điều chế Fe
Cl2bằng giải pháp cho Fe tính năng với hỗn hợp HCl. Để bảo quản dung dịch Fe
Cl2thu được, không bị chuyển thành hợp hóa học sắt (III), người ta hoàn toàn có thể cho cấp dưỡng dung dịch chất gì nhằm bảo quản

A. Một lượng sắt dư .

B. Một lượng kẽm dư.

C. Một lượng HCl dư.

D. Một lượng HNO3dư.


Đáp án:A

Câu 10.Khử m gam Fe3O4bằng khí H2thu được hổn phù hợp X tất cả Fe với Fe
O, hỗn hợp X công dụng vừa không còn với 1,5 lít dung dịch H2SO40,2M (loãng). Quý giá của m là

Fe(OH)3 Fe2O3 H2O: nhiệt độ phân Fe(OH)3

1. Phương trình nhiệt độ phân Fe(OH)34. đặc thù hóa học của Fe(OH)3

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O được Vn
Doc biên soạn giúp bạn đọc viết và cân nặng bằng đúng mực phản ứng sức nóng phân Fe(OH)3, tự đó vận dụng giải các bài tập nhiệt độ phân cũng như xong các chuỗi phản ứng chất hóa học vô cơ từ Fe(OH)3 ra Fe2O3 phụ thuộc phương trình này.


2Fe(OH)3
*
Fe2O3 + 3H2O


2. Điều kiện nhằm phản ứng Fe(OH)3 ra Fe2O3 

Nhiệ độ

3. Bazơ ko tan bị nhiệt độ phân huỷ tạo nên thành oxit cùng nước

Tương từ Fe(OH)3, một trong những bazơ không tan khác như Cu(OH)2, Al(OH)3,... Cũng trở thành nhiệt phân huỷ tạo thành oxit với nước.

Cu(OH)2

*
Cu
O + H2O

4. Tính chất hóa học tập của Fe(OH)3

Tính chất của fe hidroxit Fe(OH)3

Là một hidroxit tạo vày Fe3+ với nhóm OH. Tồn tại ở trạng thái rắn, có màu nâu đỏ.

Công thức phân tử: Fe(OH)3

Tính hóa học vật lí: Là hóa học rắn, màu nâu đỏ, không tan vào nước.

4.1. Fe(OH)3 Bị nhiệt độ phân

2Fe(OH)3

*
Fe2O3 + 3H2O

4. 2. Tác dụng với axit

Fe(OH)3 + 3HCl → Fe
Cl3 + 3H2O

Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3 + 3H2O

4.3. Điều chế Fe(OH)3

Cho hỗn hợp bazơ vào hỗn hợp muối sắt (III).

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

Fe
Cl3 + 3Na
OH → Fe(OH)3 ↓ + 3Na
Cl


2Fe
Cl3 + 3Ba(OH)2 → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Ba
Cl2

5. Bài xích tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Bazo nào dưới đây bị nhiệt độ phân hủy chế tạo thành oxit và nước

A. Ba(OH)2.

B. Ca(OH)2.

C. KOH.

D. Zn(OH)2.


Xem đáp án
Đáp án D

Ba(OH)2, Ca(OH)2, KOH đông đảo là baso tan không xẩy ra nhiệt phân hủy

Phương trình phản bội ứng xảy ra

Zn(OH)2 → Zn
O + H2O


Câu 2. dãy bazo nào dưới đây bị sức nóng phân hủy

A. Ba(OH)2, Na
OH, Zn(OH)2, Fe(OH)3.

B. Cu(OH)2, Na
OH, Ca(OH)2, Mg(OH)2.

C. Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2.

D. Zn(OH)2, Ca(OH)2, KOH, Na
OH.


Xem đáp án
Đáp án C:

Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2.

Phương trình phản bội ứng xảy ra

Cu(OH)2

*
Cu
O + H2O

2Fe(OH)3

*
Fe2O3 + 3H2O

Mg(OH)2

*
Mg
O + H2O

Zn(OH)2

*
Zn
O + H2O


Câu 3. Cho các thí nghiệm sau

(a) mang đến dung dịch Ag
NO3 vào hỗn hợp HCl

(b) cho Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư

(c) cho Cu vào hỗn hợp HCl quánh nóng dư

(d) mang đến Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3

Số thí sát hoạch được hóa học rắn là

A. 4

B. 2

C. 5

D. 3


Xem đáp án
Đáp án C

(a) đúng tạo ra Ag
Cl

(b) sai vì chưng Al2O3 tan không còn trong HCl

(c) đúng vày Cu không tác dụng với HCl bắt buộc còn nguyên sau phản ứng

(d) đúng vày tạo kết tủa Ba
CO3 : Ba(OH)2 + KHCO3 → Ba
CO3 + KOH + H2O

Vậy có 3 thí nghiệm thu được chất rắn sau làm phản ứng.


Câu 4. Cặp chất tồn tại trong một dung dịch (chúng không phản ứng với nhau):

A. Na
OH với KCl

B. Na
OH cùng HCl

C. Na
OH với Mg
Cl2

D. Na
OH với Al(OH)3


Xem đáp án
Đáp án A

Cặp chất tồn tại trong một hỗn hợp (chúng không phản ứng với nhau) là Na
OH cùng KCl

Còn lại phần lớn phản ứng cùng với nhau

B. Na
OH và HCl

Na
OH + HCl → Na
Cl + H2O

C. Na
OH và Mg
Cl2

2Na
OH + Mg
Cl2 → 2Na
Cl + Mg(OH)2

D. Na
OH và Al(OH)3

Al(OH)3 + Na
OH → Na
Al
O2 + 2H2O

Câu 5. Có 4 lọ ko nhãn, từng lọ đựng một hỗn hợp không color sau: KCl, Ba(OH)2, KOH, K2SO4. Chỉ việc dùng thêm 1 hóa hóa học nào dưới đây để nhận ra các hỗn hợp trên?

A. Quỳ tím

B. Hỗn hợp HCl

C. Dung dịch Ba
Cl2

D. Hỗn hợp KOH


Xem đáp án
Đáp án A

Trích chủng loại thử ra ống nghiệm không giống nhau và đặt số thứ trường đoản cú tương ứng.

Cho quỳ tím vào chủng loại thử từng hóa học và quan liêu sát, thấy:

Những dung dịch làm quỳ tím thay đổi màu là: KOH và Ba(OH)2, (nhóm 1).

Những hỗn hợp không làm quỳ tím thay đổi màu sắc là: KCl, K2SO4 (nhóm 2).

Để nhận biết từng chất trong mỗi nhóm, ta mang một chất ở team (1), lần lượt bỏ vào mỗi hóa học ở nhóm (2), nếu gồm kết tủa lộ diện thì hóa học lấy ở đội (1) là Ba(OH)2 và hóa học ở team (2) là K2SO4. Từ bỏ đó phân biệt chất còn sót lại ở từng nhóm.

Phương trình bội phản ứng hóa học:

Ba(OH)2 + K2SO4 → Ba
SO4 + KOH


Câu 6. Hòa tan hết m gam nhôm vào dung dịch Na
OH 1M, thu được 13,44 lít khí (đktc). Thể tích dung dịch Na
OH đề nghị dùng là

A. 200 ml

B. 150 ml

C. 400 ml

D. 300 ml


Xem đáp án
Đáp án C

n
H2(đktc) = VH2/22,4 = 13,44/22,4 = 0,6 (mol)

Phương trình bội phản ứng hóa học

2Al + 2Na
OH + 2H2O → 2Na
Al
O2 + 3H2↑

(mol) 0,4 ← 0,6

Theo phương trình phản ứng hóa học

n
Na
OH = 2/3n
H2 =2/3.0,6 = 0,6 (mol)

→ VNa
OH = n
Na
OH : C­M = 0,4 : 1 = 0,4 (lít) = 400 (ml)


Câu 7. Để hoà tan trọn vẹn 13,6 gam lếu hợp gồm Fe
O, Fe3O4 cùng Fe2O3 (trong đó số mol Fe
O bằng số mol Fe2O3), bắt buộc dùng toàn vẹn V lít dung dịch HCl 0,5M. Giá trị của V là :

A. 1,8.

B. 0,8.

C. 2,3.

D. 1,6.


Xem đáp án
Đáp án B

Vì số mol của Fe
O cùng Fe2O3 trong lếu hợp đều bằng nhau nên ta quy đổi các thành phần hỗn hợp Fe
O, Fe3O4 với Fe2O3 thành Fe3O4.

Ta tất cả = 13,6/233 = 0,05 mol.

n
HCl = 2.n
O (trong oxit) = 2 . 0,05 .4 = 0,4 (mol)

=> VHCl = 0,4 : 0,5 = 0,8 lít


Câu 8. Hoà tan hoàn toàn một lượng các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe3O4 với Fe
S2 trong 31,5 gam HNO3, nhận được 0,784 lít NO2 (đktc). Hỗn hợp thu được cho tác dụng vừa đầy đủ với 100 ml dung dịch Na
OH 2M, lọc kết tủa mang nung đến khối lượng không đổi thu được 4,88 gam chất rắn X. Mật độ % của dung dịch HNO3 có mức giá trị là:

A. 47,2%.

B. 46,2%.

C. 46,6%.

D. 44,2%.


Xem đáp án
Đáp án B

Chất rắn X là Fe2O3

=> n
Fe2O3 = 4,88/160 = 0,0305 mol

Áp dụng định hình thức bảo toàn nhân tố Fe

=> n
Fe(OH)3 = 2 n
Fe2O3 = 0.0305. 2 = 0,244 mol

Gọi số mol của Fe3O4, Fe
S2 theo lần lượt là x, y (mol)

Áp dụng định cơ chế bảo toàn nhân tố Fe

=> 3.n
Fe3O4 + n
Fe
S2 = n
Fe(OH)3

=> 3x + y = 0,122 (1)

Áp dụng định giải pháp bảo toàn electron

=> n
Fe3O4 + 15 . N
Fe
S2 = n
NO2

=> x + 15y = 0,035 (2)

Từ (1) và (2)

=> x = 0,02; y = 0,002

Áp dụng định lý lẽ bảo toàn yếu tố Na

=> n
Na
OH = n
Na
NO3 + 2.n
Na2SO4 (3)

n
Na2SO4 = 2 . N
Fe
S2 = 0,001 . 2 = 0,002 mol (4)

=> n
Na
NO3 = 0,02 – 0,002 . 2 = 0,196 (mol)

Áp dụng định mức sử dụng bảo toàn nguyên tố N là:

n
HNO3 = n
Na
NO3 + n
NO2 = 0,196 + 0,35 = 0,231 (mol)

=> C% HNO3 = (0,231 . 31,5):31,5. 100% = 46,2%


Câu 9. Người ta triển khai điều chế Fe
Cl2 bằng phương pháp cho Fe công dụng với dung dịch HCl. Để bảo quản dung dịch Fe
Cl2 thu được, không xẩy ra chuyển thành hợp hóa học sắt (III), fan ta có thể cho phân phối dung dịch chất gì để bảo quản

A. Một lượng fe dư .

B. Một lượng kẽm dư.

C. Một lượng HCl dư.

D. Một lượng HNO3 dư.


Xem đáp án
Đáp án A 

Phương trình hóa học

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

=> câu hỏi thêm Fe đã ngăn quy trình Fe2+ bị oxi hóa thành Fe3+


Câu 10. Khử m gam Fe3O4 bởi khí H2 thu được hổn đúng theo X gồm Fe và Fe
O, tất cả hổn hợp X tác dụng vừa hết với 1,5 lít dung dịch H2SO4 0,2M (loãng). Giá trị của m là

A. 46,4 gam.

B. 23,2 gam.

C. 11,6 gam.

D. 34,8 gam.


Xem đáp án
Đáp án B

Theo bài bác ra, xác minh được sau bội phản ứng chỉ nhận được Fe
SO4

→ n
Fe
SO4 = n
SO42- = naxit = 0,3 mol.

Bảo toàn nguyên tố fe → n
Fe3O4 = 0,3 : 3 = 0,1 mol

→ m = 0,1.232 = 23,2 gam.


Câu 11. Hiện tượng xảy ra khi mang lại dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Fe
Cl3 là

A. Chỉ sủi bọt khí

B. Chỉ mở ra kết tủa nâu đỏ

C. Lộ diện kết tủa nâu đỏ cùng sủi bọt bong bóng khí

D. Xuất hiện kết tủa trắng khá xanh cùng sủi bọt bong bóng khí


Xem đáp án
Đáp án C

Phương trình phản nghịch ứng:

2Fe
Cl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓(đỏ nâu) + 3CO2↑ + 6Na
Cl

Hiện tượng xảy ra khi đến dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Fe
Cl3 là lộ diện kết tủa nâu đỏ cùng sủi bọt khí


Câu 12. Sản phẩm của làm phản ứng nhiệt phân như thế nào dưới đây là không đúng?

A. NH4Cl → NH3 + HCl

B. NH4HCO3 → NH3 + H2O + CO2

C. NH4NO3 → NH3 + HNO3

D. NH4NO2 → N2 + 2H2O


Xem đáp án
Đáp án C

Sản phẩm của bội phản ứng nhiệt phân không nên là:

C. NH4NO3 → NH3 + HNO3

Phương trình nhiệt độ phân đúng

NH4NO3
*
N2O + 2H2O

Câu 13. Trong phòng thí nghiệm, tiến hành điều chế H2 bằng phương pháp cho Zn vào hỗn hợp HCl loãng. Khí H2 vẫn thoát ra cấp tốc hơn nếu tiếp tế hệ phản ứng vài giọt hỗn hợp nào sau đây?

A. Cu
Cl2

B. Na
Cl

C. Mg
Cl2

D. Al
Cl3


Xem đáp án
Đáp án A

Để làm phản ứng xảy ra nhanh hơn fan ta thêm Cu
Cl2 vào bởi Cu
Cl2 + Zn → Cu + Zn
Cl2

→ tạo nên 2 kim loại là Zn cùng Cu → tạo thành hiện tượng điện hóa học tập khi 2 kim loại này cũng chức năng với hỗn hợp H+ →Zn làm phản ứng với H+ cấp tốc hơn
Đáp án buộc phải chọn là: A


Câu 14. gồm 4 hỗn hợp riêng biệt: HCl; Cu
Cl2; Fe
Cl3; HCl tất cả lẫn Cu
Cl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh sắt nguyên chất. Số ngôi trường hợp lộ diện ăn mòn năng lượng điện hoá là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3


Xem đáp án
Đáp án C

Fe + HCl: ăn mòn hóa học vì không sinh ra 2 điện cực mới

Fe + Cu
Cl2: bào mòn điện hóa do hình thành 2 điện cực Fe với Cu. Hai điện cực tiếp xúc cùng với nhau và tiếp xúc cùng với dung dịch năng lượng điện li

Fe + Fe
Cl3: làm mòn hóa học vày không hình thành 2 điện rất mới

Fe + HCl có lẫn Cu
Cl2: cả làm mòn điện hóa và làm mòn hóa học do xảy ra các phản ứng sau

Fe + 2HCl → Fe
Cl2 + H2 (ăn mòn hóa học do không hiện ra 2 điện rất mới)

Fe + Cu
Cl2 → Fe
Cl2 + Cu

→ Cu sinh ra bám vào thanh sắt và hiện ra 2 điện rất cùng xúc tiếp với dung dịch hóa học điện li

→ xảy ra ăn mòn năng lượng điện hóa


Câu 15. Để pha trộn Fe(OH)2 trong phòng thí nghiệm, tín đồ ta thực hiện như sau: Đun sôi dung dịch Na
OH tiếp nối cho cấp tốc dung dịch Fe
Cl2 vào dung dịch Na
OH này. Mục đích chính của việc hâm nóng dung dịch Na
OH là?


A. Phân hủy không còn muối cacbonat, tránh việc tạo kết tủa Fe
CO3.

B. Đẩy không còn oxi hòa tan, tránh câu hỏi oxi tổng hợp oxi hóa sắt (II) lên sắt (III).

C. Để nước khử sắt (III) thành fe (II).

D. Đẩy nhanh tốc độ phản ứng.


Xem đáp án
Đáp án B

Để pha chế Fe(OH)2 trong chống thí nghiệm, người ta tiến hành đun sôi hỗn hợp Na
OH tiếp đến cho cấp tốc dung dịch Fe
Cl2 vào hỗn hợp Na
OH này. Mục đích chính của việc hâm sôi dung dịch Na
OH là : Đẩy hết oxi hòa tan, tránh vấn đề oxi tổ hợp oxi hóa Fe(II) lên Fe(III).


Câu 16. Cho những phản ứng đưa hóa sau:

Na
OH + hỗn hợp X → Fe(OH)2;

Fe(OH)2 + dung dịch Y → Fe2(SO4)3;

Fe2(SO4)3 + hỗn hợp Z → Ba
SO4.

Các dung dịch X, Y, Z theo lần lượt là

A. Fe
Cl3, H2SO4 đặc nóng, Ba(NO3)2.

B. Fe
Cl3, H2SO4 quánh nóng, Ba
Cl2.

C. Fe
Cl2, H2SO4 quánh nóng, Ba
Cl2.

D. Fe
Cl2, H2SO4 loãng, Ba(NO3)2.


Xem đáp án
Đáp án C

Phương trình làm phản ứng xảy ra

2Na
OH + Fe
Cl2 → Fe(OH)2 + 2Na
Cl

dd X

2Fe(OH)2 + 4H2SO4 quánh → Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O

dd Y

Fe2(SO4)3 + 3Ba
Cl2 → 3Ba
SO4 + 2Fe
Cl3

dd Z


Câu 17. Khử hoàn toàn 6,64 gam hỗn hợp bao gồm Fe, Fe
O, Fe3O4 với Fe2O3 bởi CO dư. Dẫn hỗn hợp khí nhận được sau phản bội ứng vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư thu được 8 gam kết tủa. Trọng lượng sắt thu được (gam) sau phản bội ứng là

A. 4,4.

B. 3,12.

C. 5,36.

D. 5,63.


Xem đáp án
Đáp án C

n kết tủa = n
CO2 = 0,08 mol

Phương trình phản ứng chất hóa học minh họa

Fe
O + co → fe + CO2

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

n
O(oxit) = n
CO = n
CO2 = 0,08 mol

=> m
Fe = moxit - m
O(oxit ) = 6,64 - 0,08.16= 5,36 gam


Câu 18. Cho luồng khí H2 dư qua lếu hợp các oxit Cu
O, Fe2O3, Zn
O, Mg
O nung rét ở nhiệt độ cao. Sau bội nghịch ứng, hỗn hợp chất rắn còn lại là

A. Cu, Fe, Zn
O, Mg
O.

B. Cu, Fe, Zn, Mg.

C. Cu, Fe, Zn, Mg
O.

D. Cu, Fe
O, Zn
O, Mg
O.


Xem đáp án
Đáp án C

Cu
O, Fe2O3, Zn
O bị bởi vì khử C, CO, H2 tạo thành thành Cu, Fe, Zn.

Còn lại Mg
O.

=> hỗn hợp chất rắn chiếm được là Cu, Fe, Zn, Mg
O.


Câu 19. Tiến hành những thí nghiệm sau:

(a) đến Cu dư vào hỗn hợp Fe(NO3)3.


(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Na
OH.

(c) cho Na2CO3 dư vào hỗn hợp Ca(HCO3)2.

(d) mang lại bột fe dư vào hỗn hợp Fe
Cl3.

(e) Hòa tan tất cả hổn hợp rắn có Na cùng Al (có cùng số mol) vào số lượng nước dư.

(g) Sục khí Cl2 dư vào dung dịch Fe
Cl2.

Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số thí nghiệm nhưng dung dịch chiếm được chỉ đựng một muối bột tan là

A. 4.

B. 3.

C. 6.

D. 5.


Xem đáp án
Đáp án A

(a) Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Sau bội nghịch ứng nhận được 2 muối hạt tan là Cu(NO3)2 cùng Fe(NO3)2.

(b) CO2 + Na
OH → Na
HCO3

Sau bội nghịch ứng thu được 1 muối chảy là Na
HCO3.

(c) Na2CO3 + Ca(HCO3)2 → Ca
CO3 + 2Na
HCO3

Sau phản ứng nhận được 2 muối bột tan là Na
HCO3 và Na2CO3 dư.

(d) sắt dư + 2Fe
Cl3 → 3Fe
Cl2

Sau phản nghịch ứng thu được 1 muối tan là Fe
Cl2.

(e) na + H2O → Na
OH + 1/2H2

Al + Na
OH + H2O → Na
Al
O2 + 3/2 H2

Sau bội phản ứng thu được một muối tung là Na
Al
O2.

(g) Cl2 dư + 2Fe
Cl2 → 2Fe
Cl3

Sau phản ứng thu được 1 muối tan là Fe
Cl3.

Vậy có 4 thí nghiệm cơ mà dung dịch chiếm được chỉ cất một muối bột tan là (b), (d), (e) và (g).


...............................

Xem thêm: Full Đi Với Giới Từ Gì - Thông Thạo Cấu Trúc Của “Full” Trong 5 Phút

Trên đây Vn
Doc đã ra mắt Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O tới các bạn đọc. Để có tác dụng cao hơn trong kì thi, Vn
Doc xin trình làng tới chúng ta học sinh tư liệu Thi thpt quốc gia môn Toán, Thi THPT giang sơn môn Hóa học, Thi THPT tổ quốc môn thiết bị Lý, nhưng Vn
Doc tổng hợp với đăng tải.


Ngoài ra, Vn

Đánh giá bài bác viết
18 84.481
Chia sẻ bài xích viết
Sắp xếp theo mặc định
Mới nhất
Cũ nhất

Phương trình phản ứng


Giới thiệu
Chính sách
Theo dõi bọn chúng tôi
Tải ứng dụng
Chứng nhận
*
Đối tác của Google
*