gndtt là ai


GNDTT là 1 trong những YouTuber thường xuyên thực hiện về gaming của nước ta.

Bạn đang xem: gndtt là ai

Thông tin cẩn cá nhân[]

GNDTT thương hiệu thiệt là Nguyễn Hoàng, sinh ngày 16/5/2000 bên trên thị xã Sơn Tây, thành phố Hồ Chí Minh TP. hà Nội. Sở quí của anh ấy là ngồi thiền.[1]

Kênh GNDTT[]

Trong khoảng chừng thời hạn đầu, GNDTT đa số thực hiện những highlight gaming mang ý nghĩa fake trí mang đến quý khách. Dường như, anh còn giúp một số ít Clip ca nhạc cover hoặc tự động sáng sủa tác và review meme bên trên social.[2] Về sau, nhằm người coi rất có thể lưu ý rộng lớn nhập nội dung của game, anh triệu tập nhập mảng roleplay và thêm thắt không nhiều effect, cảm giác rộng lớn hồi thuở đầu.[3] Vào mon 8/2022, GNDTT tiếp tục đầu tiên đạt 1 triệu con người ĐK.[4]

Xem thêm: ái thê là gì

Lí bởi chủ yếu anh thực hiện YouTube là vì như thế anh quí share những Clip chơi trò chơi mang đến quý khách.[1]

Anh còn tiến hành collab với rất nhiều kênh YouTube khác ví như meGAME[5][6], Dương404, Entity 17, Duy Lê,...

Xem thêm: hoàng thần tài là ai

Nguồn chép/trích/tham khảo[]