*

*

Khi làm sao ta có thể kết luận đúng chuẩn hai thành viên sinh đồ dùng nào đó thuộc nhì loài không giống nhau? A. Hai thành viên đó sinh sống trong cùng một sinh cảnh B. Hai cá thể đó phương pháp li chế tác C. Hai cá thể đó có không ít đặc điểm hình thái tương tự nhau D. Hai cá thể đó gồm sống ở hai khoanh vùng khác nhau

Khi nào ta hoàn toàn có thể kết luận đúng đắn hai cá thể sinh vật nào kia thuộc hai loài không giống nhau?

A.

Bạn đang xem: Khi nào ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó thuộc hai loại khác nhau

Hai cá thể đó sinh sống trong và một sinh cảnh

B. Hai cá thể đó bí quyết li sinh sản

C. Hai cá thể đó có rất nhiều đặc điểm hình thái kiểu như nhau

D. Hai thành viên đó có sống sống hai khu vực khác nhau


*

Đáp án B

Khi hai cá thể đó cách li sinh sản, ta hoàn toàn có thể kết luận đúng đắn hai thành viên sinh vật đó thuộc nhị loài không giống nhau.


Khi như thế nào ta rất có thể kết luận đúng chuẩn 2 cá thể sinh vật dụng nào đó thuộc 2 loài khác nhau? A. Hai thành viên đó sống trong các sinh cảnh không giống nhau. B. Hai thành viên đó cần thiết giao phối hợp cùng nhau, hoặc tất cả giao phối cùng nhau tuy nhiên không sinh ra con hoặc con bất thụ C. Hai cá thể đó có tương đối nhiều đặc điểm hình thái giống nhau D. Hai thành viên đó có nhiều đặc điểm hình thái với sinh lí kiểu như nhau

Khi nào ta rất có thể kết luận chính xác 2 thành viên sinh đồ gia dụng nào đó thuộc 2 loài khác nhau?

A. Hai cá thể đó sống trong số sinh cảnh khác nhau.

B. Hai thành viên đó quan yếu giao phối cùng nhau, hoặc bao gồm giao phối cùng nhau tuy thế không sinh ra bé hoặc bé bất thụ

C. Hai thành viên đó có không ít đặc điểm hình thái kiểu như nhau

D. Hai thành viên đó có không ít đặc điểm hình thái và sinh lí giống như nhau


Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng nhất. Khi nào thì ta rất có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh đồ nào kia thuộc nhì loài không giống nhau? a) Hai thành viên đó sống trong cùng một sinh cảnh. B) Hai những thể đó có khá nhiều đặc điểm hình thái giống như nhau. C) Hai những thể đó có nhiều đặc điểm hình thái và sinh hoá như là nhau. D) Hai cá thể đó không giao phối với nhau.

Hãy chọn phương án vấn đáp đúng nhất.

Khi như thế nào thì ta rất có thể kết luận đúng đắn hai thành viên sinh đồ nào đó thuộc hai loài khác nhau?

a) Hai thành viên đó sinh sống trong cùng một sinh cảnh.

b) Hai những thể đó có nhiều đặc điểm hình thái như thể nhau.

c) Hai các thể đó có khá nhiều đặc điểm hình thái với sinh hoá kiểu như nhau.

d) Hai cá thể đó không giao phối với nhau.


Hãy lựa chọn câu đúng nhất.Khi nào thì ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh đồ nào đó là thuộc về nhị loài không giống nhau?
A. Hai thành viên đó sinh sống trong và một sinh cảnh.B. Hai cá thể đó có khá nhiều đặc điểm hình thái kiểu như nhau.C. Nhì cá nuốm đó có rất nhiều đặc điểm hình thái và sinh hoá tương đương nhau.D. Hai thành viên đó có thể giao phối hợp với nhau và cho ra đời con hữu thụ.

Hãy lựa chọn câu đúng nhất.

Khi như thế nào thì ta có thể kết luận đúng mực hai thành viên sinh vật nào sẽ là thuộc về nhị loài không giống nhau?

A. Hai thành viên đó sinh sống trong và một sinh cảnh.

B. Hai thành viên đó có không ít đặc điểm hình thái giống như nhau.

C. Nhị cá nắm đó có tương đối nhiều đặc điểm hình thái cùng sinh hoá tương tự nhau.

D. Hai thành viên đó hoàn toàn có thể giao phối cùng nhau và phát hành con hữu thụ.


Câu 5: nên chọn lựa câu đúng nhất.Khi làm sao thì ta hoàn toàn có thể kết luận đúng chuẩn hai thành viên sinh thứ nào chính là thuộc về nhì loài không giống nhau?
A. Hai cá thể đó sinh sống trong và một sinh cảnh.B. Hai cá thể đó có không ít đặc điểm hình thái như thể nhau.C. Nhị cá nạm đó có tương đối nhiều đặc điểm hình thái cùng sinh hoá giống nhau.D. Hai thành viên đó không giao phối được với nhau

Câu 5: nên chọn lựa câu đúng nhất.

Khi làm sao thì ta có thể kết luận đúng mực hai thành viên sinh trang bị nào chính là thuộc về nhì loài không giống nhau?

A. Hai thành viên đó sinh sống trong và một sinh cảnh.

B. Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái như là nhau.

C. Nhì cá thay đó có khá nhiều đặc điểm hình thái cùng sinh hoá như thể nhau.

D. Hai thành viên đó không giao phối được cùng với nhau


Khi nói đến mức phản nghịch ứng, xét các kết luận sau đây: (1) Mức bội nghịch ứng là tập hợp những kiểu hình của cùng một kiểu gen. (2) Ở những loài sinh vật sinh sản vô tính, những cá thể con có mức bội phản ứng không giống với thành viên bố mẹ. (3) Ở giống như thuần chủng, các cá thể đều sở hữu mức làm phản ứng tương tự nhau. (4) Mức phản nghịch ứng vị kiểu gen hiện tượng không phụ thuộc vào vào môi trường. Gồm bao nhiêu kết luận đúng? A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Khi nói về mức làm phản ứng, xét các kết luận sau đây:

(1) Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của và một kiểu gen.

(2) Ở các loài sinh vật chế tạo ra vô tính, các cá thể con tất cả mức phản bội ứng khác với cá thể bố mẹ.

(3) Ở như thể thuần chủng, những cá thể đều có mức làm phản ứng như là nhau.

(4) Mức phản ứng vì chưng kiểu gen quy định không phụ thuộc vào vào môi trường.

Có bao nhiêu tóm lại đúng?

A.

B. 3

C. 1

D. 4


 

Đáp án B

Các kết luận và đúng là : (1) (3) (4)

ở như là thuần chủn những cá thể gồm kiểu gen giống nhau neenmuwcs bội phản ứng giống như nhau

2 sai, những cá thể con của những loài sinh vật chế tạo ra vô tính bao gồm kiểu gen giống cha mẹ ó gồm mức bội nghịch ứng giống cha mẹ

 


Ở loài cá kiếm, alen A lý lẽ vảy đỏ trội hoàn toàn so với alen a pháp luật vảy trắng; alen B chính sách vây đuôi nhiều năm trội trọn vẹn so cùng với alen b mức sử dụng vây đuôi ngắn. Trong một thí nghiệm, một học sinh đem lai một thành viên cá tìm dị vừa lòng tử nhị cặp gene với một thành viên cùng loài gồm kiểu gene đồng thích hợp lặn. Tỉ lệ thành phần phân li đẳng cấp hình thu được ngơi nghỉ F1 là 1:1:1:1. Học viên này sẽ rút ra một số tóm lại để giải thích kết quả trên. Kết luận nào sau đây chính xác nhất ? A. Hai gen trên rất có thể cùng nằm ở mộ...
Đọc tiếp

Ở loại cá kiếm, alen A nguyên tắc vảy đỏ trội hoàn toàn so cùng với alen a lý lẽ vảy trắng; alen B cơ chế vây đuôi dài trội hoàn toàn so với alen b phép tắc vây đuôi ngắn. Vào một thí nghiệm, một học sinh đem lai một cá thể cá kiếm dị đúng theo tử nhì cặp gen với một thành viên cùng loài gồm kiểu ren đồng vừa lòng lặn. Tỉ lệ thành phần phân li phong cách hình thu được ở F1 là 1:1:1:1. Học sinh này đã rút ra một số tóm lại để giải thích kết quả trên. Tóm lại nào sau đây đúng đắn nhất ?

A. Hai gene trên có thể cùng vị trí một cặp NST hoặc ở trên nhì cặp NST không giống nhau

B. Hai gen trên ở trên hai cặp NST khác nhau

C. Hai gene trên phân li hòa bình trong quá trình phát sinh giao tử

D. Hai ren trên hoàn toàn có thể cùng nằm trên một cặp NST


Xem cụ thể
Lớp 0 Sinh học
1
0
Gửi hủy

Cá thể dị thích hợp 2 cặp lai so sánh → 1:1:1:1

=> 2 gen phân ly chủ quyền hoặc links với tần số hoán vị 50%.

Chọn A


Đúng 0

bình luận (0)
Quan gần cạnh lưới thức ăn sau đây và cho biết có từng nào kết luận chính xác 1) Sinh thứ sản suất là tảo (2) Sinh vật ăn tạp là nhuyễn thể, cá tuyết, mực, chim cánh cụt, hải cẩu. (3) lúc thủy vực bị lây truyền độc DDT thì cá voi sát thủ có nguy hại nhiễm độc nặng trĩu nhất. (4) lúc nhuyễn thể bị giảm con số thì chủng loại bị tác động về số lượng cá thể những nhất là cá tuyết. (5) Động vật dụng phù du là sinh vật tiêu thụ bậc 1 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Đọc tiếp

Quan sát lưới thức ăn dưới đây và cho biết có bao nhiêu tóm lại chính xác

*

1) Sinh đồ vật sản suất là tảo

(2) Sinh vật ăn tạp là nhuyễn thể, cá tuyết, mực, chim cánh cụt, hải cẩu.

(3) khi thủy vực bị lan truyền độc DDT thì cá voi trinh sát có nguy cơ nhiễm độc nặng nhất.

(4) khi nhuyễn thể bị giảm số lượng thì loại bị ảnh hưởng về con số cá thể những nhất là cá tuyết.

(5) Động vật dụng phù du là sinh vật dụng tiêu thụ bậc 1

 

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Xem chi tiết
Lớp 0 Sinh học tập
1
0
Gửi bỏ

Đáp án B


Đúng 0

comment (0)
Hai quần thể A và B khác loài sinh sống trong cùng khu vực và gồm các yêu cầu sống tương đương nhau. Có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng về sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh giữa những loài? I. Ví như hai quần thể A với B thuộc bậc phân loại, thì loại nào bao gồm tiềm năng sinh học cao hơn loài này sẽ chiến thắng, tăng con số cá thể; chủng loại kia giảm dần số lượng, có thể bị khử vong. II. Trường hợp hai quần thể A cùng B khác biệt về bậc phân loại, thì loại nào có bậc tiến hóa cao hơn nữa sẽ là loại chiến thắng, tăng số lượng cá thể. III. Hai quần thể v...
Đọc tiếp

Hai quần thể A và B không giống loài sống trong cùng khu vực và gồm các nhu yếu sống như là nhau. Tất cả bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về sự tuyên chiến đối đầu giữa các loài?

I. Giả dụ hai quần thể A cùng B cùng bậc phân loại, thì loại nào tất cả tiềm năng sinh học cao hơn loài này sẽ chiến thắng, tăng số lượng cá thể; loại kia bớt dần số lượng, có thể bị diệt vong.

II. Ví như hai quần thể A và B khác biệt về bậc phân loại, thì loại nào bao gồm bậc tiến hóa cao hơn nữa sẽ là loài chiến thắng, tăng con số cá thể.

III. Hai quần thể vẫn có thể tồn tại tuy vậy song nếu như chúng có tác dụng phân li ổ sinh thái về thức ăn, giải pháp khai không giống thức ăn, vị trí ở...

IV. Tuyên chiến đối đầu giữa các loài vào quần xã là một trong những động lực đặc biệt quan trọng của quá trình tiến hóa và bao gồm các yêu cầu sống tương đương nhau. Tất cả bao nhiêu phạt biểu dưới đây đúng về sự đối đầu giữa những loài?

I. Ví như hai quần thể A với B cùng bậc phân loại, thì chủng loại nào gồm tiềm năng sinh học cao hơn loài đó sẽ chiến thắng, tăng số lượng cá thể; loài kia bớt dần số lượng, hoàn toàn có thể bị khử vong.

II. Giả dụ hai quần thể A và B không giống nhau về bậc phân loại, thì loài nào gồm bậc tiến hóa cao hơn sẽ là loại chiến thắng, tăng con số cá thể.

III. Nhị quần thể vẫn có thể tồn tại tuy nhiên song giả dụ chúng có tác dụng phân li ổ sinh thái về thức ăn, bí quyết khai không giống thức ăn, nơi ở...

IV. đối đầu giữa các loài trong quần xã là 1 trong động lực đặc trưng của quá trình tiến hóa.

B. Hai thành viên đó quan trọng giao phối hợp cùng nhau, hoặc tất cả giao phối cùng nhau dẫu vậy không sinh ra bé hoặc bé bất thụ


*

Có từng nào trường hợp sau đó là cách li sau đúng theo tử?

(1) Một loài ếch giao phối trong tháng tư, một loài khác giao phối trong tháng năm.

(2) Hai con ruồi trái thuộc nhì loài khác biệt giao phối sinh ra bé bất thụ.

(3) tinh dịch của giun đại dương chỉ đột nhập vào trứng của những cá thể chiếc cùng loài.

(4) hai loài chim trĩ gồm tập tính ve vãn các bạn tình không giống nhau.


Có bao nhiêu đánh giá và nhận định dưới đó là đúng về vai trò của các cơ chế giải pháp li?

(1) rào cản sự giao phối tự do, duy trì sự khác biệt về vốn gen của các quần thể bị phân chia cắt.

(2) Làm cản trở sự hiệp thương vốn gen giữa những quần thể trong loài hoặc giữa những nhóm cá thể phân li từ quần thể gốc.

(3) bảo trì sự khác hoàn toàn về thành phần kiểu gen giữa quần thể bị chia cắt và quần thể gốc.

(4) cung cấp nguồn nguyên vật liệu cho quy trình tiến hóa.


Các ví dụ tiếp sau đây thuộc những dạng giải pháp li nào?

(1) tía loài ếch khác nhau cùng sống trong 1 cái ao, tuy vậy chúng khi nào cũng bắt cặp giao hợp đúng với những cá thể thuộc loài vì những loài này còn có tiếng kêu không giống nhau.

(2) Hai đội cây thông gồm kiểu hình và kiểu gen khôn cùng giống nhau. Mặc dù nhiên, một loài phát tán hạt phấn trong thời điểm tháng 1, khi cấu tạo noãn thu thừa nhận hạt phấn, còn chủng loại kia hồi tháng 3.

(3) một trong những loài loài muỗi Anophen sống ở vùng nước lợ, một số trong những đẻ trứng sống vùng nước chảy, một trong những lại đẻ trứng ngơi nghỉ vùng nước đứng.

(4) những cá thể không giống loài có cấu tạo cơ quan liêu sinh sản không giống nhau nên quan yếu giao phối với nhau.

Phương án đúng theo sản phẩm công nghệ tự từ bỏ (1) mang lại (4) là:


A. Cách li tập tính – bí quyết li thời hạn – cách li sinh thái xanh – giải pháp li cơ học.


B. Giải pháp li tập tính – cách li thời gian – bí quyết li tập tính – biện pháp li cơ học.


C. Phương pháp li thói quen – cách li sinh thái xanh – bí quyết li thời gian – cách li cơ học.


D. Bí quyết li thói quen – biện pháp li thói quen – giải pháp li thời hạn – phương pháp li cơ học.


Bình luận


comment
TÀI LIỆU VIP perfectslimusa.net
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại perfectslimusa.net


*

links
tin tức perfectslimusa.net
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


Viet
Jack

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Vòng tay kim cương pnj 00ddw000276, vòng tay kim cương


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email chúng ta đăng ký để lấy lại password
rước lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui miệng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
Viet
Jack