haadobe): "Ảo dịuuuu #idolface". Nghe bảo muốn xem khuôn mặt thật xung quanh đời của bản thân thì xài filter nàiiii original sound -