luật pccc quy định trách nhiệm pccc là của ai

Câu 1:  Luật PCCC được Quốc hội khóa X nước CHXHCN nước ta trải qua vào trong ngày mon năm này ?

A. Ngày 29/6/2001.

Bạn đang xem: luật pccc quy định trách nhiệm pccc là của ai

B. Ngày 30/6/2001.

C. Ngày 29/6/2002.

D. Ngày 30/6/2002.

Câu 2:  Luật PCCC phân tích và lý giải Đội phòng cháy chữa cháy hạ tầng ra sao ?

A. Gồm những người dân nhập cuộc sinh hoạt phát triển bên trên hạ tầng.

B. Là tổ chức triển khai bao gồm những người dân nhập cuộc sinh hoạt PCCC bên trên hạ tầng.

C. Gồm những người dân nhập cuộc lãnh đạo công tác làm việc PCCC bên trên hạ tầng.

D. Là tổ chức triển khai bao gồm những người dân cai quản đốc, tổ trưởng phát triển, dân chống bên trên phòng ban, xí nghiệp sản xuất.

Câu 3:  Luật PCCC quy lăm le những đối tượng người dùng này cần tiến hành hướng dẫn hiểm cháy, nổ cần so với gia tài của mình?

A. Tất cả những hạ tầng phát triển, kinh doanh

B. Tổ chức và cá thể đem hạ tầng có nguy hiểm đến tính mạng về nổ và cháy

C. Cơ quan liêu, tổ chức triển khai và cá thể đem hạ tầng có nguy hiểm đến tính mạng về cháy nổ

D. Cơ quan liêu, xí nghiệp sản xuất có nguy hiểm đến tính mạng về cháy nổ

Câu 4Trách nhiệm tuyên truyền, phổ cập, dạy dỗ về PCCC được quy lăm le nhập điều này của Luật PCCC?

A. Điều 6                                       C. Điều 8

B. Điều 7                                       D. Điều 9

Câu 5: Việc “ưu tiên và đáp ứng quyền ưu tiên cho tất cả những người và phương tiện đi lại nhập cuộc chữa trị cháy” được quy lăm le bên trên điều bao nhiêu của Luật PCCC:

A. Điều 36

B. Điều 37

C. Điều 38

D. Điều 39

Câu 6: Trong nghành kiến thiết, Luật phòng cháy chữa cháy quy lăm le hành động này bị ngặt cấm ?

A. Thi công những công trình xây dựng có nguy hiểm đến tính mạng về nổ và cháy tuy nhiên ko cóThiết kế tiếp PCCC

B. Thi công những công trình xây dựng có nguy hiểm đến tính mạng về nổ và cháy tuy nhiên chưa tồn tại design được duyệt về PCCC

C. Thi công những công trình xây dựng có nguy hiểm đến tính mạng về nổ và cháy ngay gần những mái ấm và công trình xây dựng công nằm trong

D. Thi công những công trình xây dựng có nguy hiểm đến tính mạng về nổ và cháy tuy nhiên không tồn tại chuẩn bị phương tiện đi lại PCCC

Câu 7:  Theo quy lăm le của Luật phòng cháy chữa cháy mỗi năm ngày nay sau đó là “Ngày toàn dân chống cháy và chữa trị cháy”?

A. Ngày 2/9

B. Ngày 19/8

C. Ngày 04/10

D. Ngày 05/10

Câu 8: “Trách nhiệm chữa trị cháy và nhập cuộc chữa trị cháy” được quy lăm le bên trên điều bao nhiêu nhập Luật PCCC:

A. Điều 31

B. Điều 32

C. Điều 33

D. Điều 34

Câu 9: Luật phòng cháy chữa cháy quy lăm le nhập sinh hoạt phòng cháy chữa cháy trọng trách này là chính?

A. Trong sinh hoạt phòng cháy chữa cháy lấy ngăn chặn thực hiện chính

B. Trong sinh hoạt phòng cháy chữa cháy lấy phương châm 4 bên trên điểm thực hiện chính

C. Trong sinh hoạt phòng cháy chữa cháy lấy chữa trị cháy thực hiện chính

D. Trong sinh hoạt phòng cháy chữa cháy lấy tuyên truyền là chủ yếu.

Câu 10: Đối tượng vận dụng của Luật chống cháy và chữa trị cháy được qui lăm le bên trên Điều 2 như vậy nào.

A. Tất cả những phòng ban, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình và cá thể sinh hoạt sinh sinh sống bên trên bờ cõi Việt Nam

            B. Tất cả những phòng ban, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình và cá thể sinh hoạt sinh sinh sống nhập và ngoài nước

C. Tất cả những phòng ban, tổ chức triển khai và hộ mái ấm gia đình bên trên bờ cõi Việt Nam

D. Tất cả những hạ tầng sinh hoạt, phát triển, sale và cá thể sinh sinh sống bên trên bờ cõi Việt Nam

Câu 11: Luật phòng cháy chữa cháy phân tích và lý giải “Chữa cháy” ra sao ?     

A. Gồm những việc làm kêu gọi xây dựng lực lượng, phương tiện đi lại chữa trị cháy, tách năng lượng điện, tổ chức triển khai bay nàn, cứu vãn người, cứu vãn gia tài, kháng cháy lan, dập tắt vụ cháy và những sinh hoạt không giống tương quan cho tới chữa trị cháy.

B. Gồm những việc làm tổ chức triển khai bay nàn, cứu vãn người, cứu vãn gia tài, kêu gọi xây dựng lực lượng, phương tiện đi lại chữa trị cháy dập tắt vụ cháy.

C. Gồm những việc làm kêu gọi xây dựng lực lượng, phương tiện đi lại chữa trị cháy, tách năng lượng điện, kháng cháy lan, cứu vãn người, cứu vãn gia tài.

D. Câu B và C chính.

Câu 12: Luật phòng cháy chữa cháy quy lăm le ai là kẻ phụ trách tổ chức triển khai tiến hành xử lý kết quả vụ cháy ?

A. Chỉ huy lực lượng công an phòng cháy chữa cháy phối phù hợp với người đứng đầu tư mạnh sở bị cháy

B. Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân cấp cho xã trở lên trên, người đứng đầu tư mạnh quan liêu, tổ chức triển khai đem hạ tầng bị cháy

C. Công an phường điểm đem hạ tầng bị cháy

D. Tất cả đều chính

Câu 13: Tại khoản 4 điều 22 của Luật phòng cháy chữa cháy quy định: Các sinh hoạt phát triển, sale, công ty về sản phẩm hoá, vật tư nguy hại về cháy, nổ cần phải có ĐK an toàn và đáng tin cậy phòng cháy chữa cháy gì ?

A. Phải in những thông số kỹ thuật nghệ thuật, bạn dạng chỉ dẫn an toàn và đáng tin cậy về phòng cháy chữa cháy, cần chuẩn bị phương tiện đi lại chữa trị cháy

B. Phải in những thông số kỹ thuật nghệ thuật bên trên nhãn sản phẩm & hàng hóa, bạn dạng chỉ dẫn an toàn và đáng tin cậy về phòng cháy chữa cháy bởi vì giờ việt, cần đem ghi nhận đầy đủ ĐK về chống cháy và chữa trị cháy

C. Phải in thông số kỹ thuật nghệ thuật, bảng chỉ dẫn an toàn và đáng tin cậy về phòng cháy chữa cháy bởi vì giờ việt

D. Cả A và B đúng

Câu 14:  Nội dung của Luật phòng cháy chữa cháy bao gồm từng nào Chương, Điều?

A. 9 chương, 60 Điều     

B. 9 chương, 65 Điều               

          C. 9 chương, 70 Điều

          D. 9 chương, 75 Điều 

Câu 15: Luật PC&CC phân tích và lý giải kể từ hạ tầng ra sao ?

A. Là nhà máy sản xuất, xí nghiệp sản xuất, kho sản phẩm, trụ sở thao tác làm việc, khám đa khoa, ngôi trường học tập, rạp hát, hotel, chợ, trung tâm thương nghiệp, doanh trại lực lượng vũ trang và những công trình xây dựng khác

B. Là nhà máy sản xuất, xí nghiệp sản xuất, kho sản phẩm, trụ sở thao tác làm việc, khám đa khoa, ngôi trường học tập, rạp hát, hotel, chợ, trung tâm thương nghiệp và doanh trại lực lượng vũ trang đem nguy hại nổ và cháy cao

C. Là nhà máy sản xuất, xí nghiệp sản xuất, kho sản phẩm, trụ sở thao tác làm việc, khám đa khoa, ngôi trường học tập, rạp hát, hotel, chợ, trung tâm thương nghiệp, doanh trại lực lượng vũ trang và những công trình xây dựng không giống đem nguy hại cháy, nổ cao.

D. Là nhà máy sản xuất, xí nghiệp sản xuất, kho sản phẩm, trụ sở thao tác làm việc, bênh viện, ngôi trường học tập, rạp hát, hotel, chợ, trung tâm thương nghiệp, doanh trại lực lượng vũ trang. 

Câu 16: Đ/c hãy cho thấy design và thẩm duyệt design về chống cháy và chữa trị cháy được quy lăm le ví dụ bên trên Điều bao nhiêu của Luật chống cháy và chữa trị cháy?              

A. Điều 14

B. Điều 15

C. Điều 16

D. Điều 17

Câu 17: Khoản 4, Điều 18 Luật phòng cháy chữa cháy quy lăm le Chủ chiếm hữu, người lãnh đạo, người tinh chỉnh những phương tiện đi lại giao thông vận tải cần đem trách móc nhiệm bảo đảm an toàn an toàn và đáng tin cậy phòng cháy chữa cháy với phương tiện đi lại của tớ ra sao ?

A. Đảm bảo an toàn và đáng tin cậy phòng cháy chữa cháy nhập trong cả quy trình sinh hoạt của xe

B. Đảm bảo an toàn và đáng tin cậy phòng cháy chữa cháy Lúc nhập cuộc giao thông vận tải bên trên đường

C. Đảm bảo an toàn và đáng tin cậy phòng cháy chữa cháy Lúc nhập cuộc giao thông vận tải bên trên đàng, Lúc sửa chữa

D. Đảm bảo an toàn và đáng tin cậy phòng cháy chữa cháy Lúc nhập cuộc giao thông vận tải bên trên đàng, ở những điểm dễ dàng cháy, nổ Lúc sửa chữa

Câu 18: Trong Luật chống cháy và chữa trị cháy, định nghĩa “ cháy ” được hiểu như vậy nào?

A. Là một phản xạ chất hóa học đem lan nhiệt độ và vạc sáng sủa.

B. Là tình huống xẩy ra cháy ngoài ý ham muốn của nhân loại rất có thể thực hiện thiệt hoảng hốt về gia tài và tác động cho tới môi trường xung quanh.

C. Là tình huống xẩy ra cháy ko trấn áp được rất có thể thực hiện thiệt hoảng hốt về người, gia tài và tác động môi trường xung quanh

D. Là tình huống xẩy ra cháy ko trấn áp được rất có thể thực hiện thiệt hoảng hốt về người và gia tài.

Câu 19: Luật phòng cháy chữa cháy quy lăm le Lúc đem cháy đòi hỏi này được ưu tiên dùng cho tới chữa trị cháy?

A. Mọi mối cung cấp nước chữa trị cháy.

B. Mọi mối cung cấp nước và những vật tư chữa trị cháy.

C. Các vật tư chữa trị cháy cần được ưu tiên dùng cho tới chữa trị cháy.

D. Mọi mối cung cấp nước và những đồ dùng không giống.

Câu 20: Nội dung tại đây, nội dung này thuộc sở hữu một trong mỗi qui định phòng cháy chữa cháy được quy lăm le nhập luật PCCC?

A. Cơ quan liêu, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình và cá thể nhập sinh hoạt đem tương quan cho tới phòng cháy chữa cháy cần vâng lệnh những xài chuẩn chỉnh của nước ta về PCCC

B. phòng cháy chữa cháy là lấy ngăn chặn là chủ yếu, tôn vinh trách móc nhiệm của toàn dân so với sinh hoạt PCCC

C. Huy động sức khỏe tổ hợp của toàn dân nhập cuộc sinh hoạt PCCC

D. phòng cháy chữa cháy là trách móc nhiệm của từng phòng ban ,tổ chức, hộ mái ấm gia đình và cá nhân

Câu 21: Anh (chị) hãy cho thấy trách móc nhiệm của phòng ban, tổ chức triển khai, cá thể nhập góp vốn đầu tư kiến thiết và dùng công trình xây dựng quy lăm le ví dụ bên trên Điều này của Luật chống cháy và chữa trị cháy?

A. Điều 16

B. Điều 17

C. Điều 18

Xem thêm: triển chiêu là ai

D. Tất cả đều sai

Câu 22: Việc “Huy động lực lượng và phương tiện đi lại nhằm chữa trị cháy” được quy lăm le bên trên điều bao nhiêu nhập Luật PCCC:

A. Điều 33

B. Điều 34

C. Điều 35

D. Điều 36

Câu 23: Theo qui lăm le của Luật phòng cháy chữa cháy, trọng trách của lực lượng dân chống và lực lượng phòng cháy chữa cháy hạ tầng bao gồm đem 5 trọng trách. Luật quy lăm le trọng trách loại 5 ra sao trong số phương án sau đây?

A. Xây dựng phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện đi lại tiến hành trọng trách chữa trị cháy Lúc đem cháy xẩy ra. Tham gia chữa trị cháy ở địa hạt, hạ tầng không giống Lúc đem yêu thương cầu

B.Tổ chức đào tạo, tu dưỡng nhiệm vụ chống cháy và chữa trị cháy

C. Cả A và B đúng

D. Cả A và B sai

Câu 24: Theo quy lăm le của Luật PC&CC, những hạ tầng cần tiến hành những đòi hỏi gì về phòng cháy chữa cháy ?

A. Có phương án chữa trị cháy, đem nội quy, quy lăm le về an toàn và đáng tin cậy PCCC; đem làm hồ sơ theo gót dõi quản lý và vận hành sinh hoạt PCCC; đem phương án về chống cháy; đem khối hệ thống báo cháy, chữa trị cháy, ngăn cháy phù phù hợp với đặc điểm sinh hoạt của cơ sở; đem lực lượng, phương tiện đi lại phòng cháy chữa cháy.

B. Có phương án chống cháy chữa trị cháy, đem nội quy, quy lăm le về an toàn và đáng tin cậy phòng cháy chữa cháy.

C. Có khối hệ thống báo cháy, chữa trị cháy, ngăn cháy; máy bơm chữa trị cháy

D. Có chuẩn bị xe cộ chữa trị cháy khối hệ thống cấp cho nước chữa trị cháy vách tường, ngoài mái ấm và xài mệnh lệnh phòng cháy chữa cháy.

Câu 25: Trong Luật phòng cháy chữa cháy phân tích và lý giải “Chất nguy hại về cháy, nổ” như vậy nào?

A. Là hóa học lỏng, hóa học khí, công cụ hoặc vật tư, sản phẩm hoá dễ dàng xẩy ra nổ và cháy

B. Là Chất lỏng, hóa học khí, hóa học rắn, hoặc công cụ dễ dàng xẩy ra cháy, nổ

C. Là Chất lỏng, hóa học khí, hóa học rắn hoặc vật tư, sản phẩm hoá dễ dàng xẩy ra cháy nổ

D. Các hóa học đem đặc điểm đặc trưng nguy hại về nổ và cháy như xăng, dầu, khí châm, hóa lỏng

Câu 26: Luật PC&CC phân tích và lý giải Cửa hàng có nguy hiểm đến tính mạng về nổ và cháy như vậy nào?

A. Là hạ tầng đem một vài lượng chắc chắn nguy hại về cháy, nổ, theo gót quy lăm le của chủ yếu phủ

B. Là hạ tầng đem đựng được nhiều hóa học có nguy hiểm đến tính mạng về cháy, nổ, đem kỹ năng xẩy ra cháy rộng lớn.

C. Là hạ tầng đựng được nhiều hóa học có nguy hiểm đến tính mạng về cháy, nổ, và được bố trí, bảo vệ ko đáp ứng an toàn và đáng tin cậy về phòng cháy chữa cháy.

D. Là hạ tầng có không ít hóa học lỏng dễ dàng cháy, nổ.

Câu 27: Khoản 1, Điều 18 Luật phòng cháy chữa cháy qui lăm le so với những phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới này cần thiết đáp ứng những ĐK theo gót qui lăm le của phòng ban cai quản lý  việt nam về PCCC?

A. Phương tiện giao thông vận tải cơ giới kể từ 16 ghế ngồi trở lên trên và những phuơng tiện giao thông vận tải cơ giới vận ship hàng hoá, hóa học nguy hại cháy nổ

B. Phương tiện giao thông vận tải cơ giới kể từ 7 ghế ngồi trở lên trên và cá phuơng tiện giao thông vận tải cơ giới vận ship hàng hoá, hóa học nguy hại cháy nổ

C. Phương tiện giao thông vận tải cơ giới kể từ 8 bánh trở lên trên và những phuơng tiện giao thông vận tải cơ giới vận ship hàng hoá, hóa học nguy hại cháy nổ

D. Phương tiện giao thông vận tải cơ giới kể từ 4 ghế ngồi trở lên trên, những phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới vận ship hàng hoá, hóa học nguy hại cháy

Câu 28: Luật PC&CC qui lăm le Trách nhiệm phòng cháy chữa cháy là của người nào ?

A. Lực lượng công an phòng cháy chữa cháy, Ủy Ban Nhân Dân những cấp cho, tổ chức triển khai và hộ gia đình

B. Các phòng ban, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình và cá nhân

C. Ban điều hành quản lý tổ dân phố, đảm bảo phòng ban xí nghiệp sản xuất, Đội phòng cháy chữa cháy hạ tầng

D. Ủy Ban Nhân Dân những cấp cho, Chủ những công ty, phòng ban, tổ chức triển khai và hộ gia đình

Câu 29: Luật phòng cháy chữa cháy quy lăm le từng sinh hoạt phòng cháy chữa cháy trước không còn cần tiến hành bởi vì lực lượng và phương tiện đi lại ra sao ?

A. phẳng phiu lực lượng và phương tiện đi lại bên trên chỗ

B. phẳng phiu lực lượng và phương tiện đi lại của lực lượng Cảnh Sát PC&CC

C. Bằng lực lượng và phương tiện đi lại của hạ tầng

D. phẳng phiu lực lượng và phương tiện đi lại của lực lượng dân chống.

Câu 30: Quy lăm le “quyền và trách móc nhiệm của những người lãnh đạo chữa trị cháy” được quy lăm le bên trên điều bao nhiêu của Luật PC&CC:

A. Điều 36

B. Điều 37

C. Điều 38

D. Điều 39

Câu 31: Luật phòng cháy chữa cháy quy lăm le về chống cháy so với trụ sở thao tác làm việc, kho tàng trữ quy lăm le như vậy nào?

A. Có phương án chữa trị cháy,đem nội quy, quy lăm le về an toàn và đáng tin cậy phòng cháy chữa cháy đem làm hồ sơ theo gót dõi sinh hoạt phòng cháy chữa cháy, đem phương án về chống cháy, đem khối hệ thống báo cháy, chữa trị cháy, ngăn cháy phù phù hợp với đặc điểm sinh hoạt của hạ tầng.

B. Phải bố trí những tranh bị văn chống, làm hồ sơ, tư liệu đáp ứng an toàn và đáng tin cậy phòng cháy chữa cháy. Có phương án quản lý và vận hành nghiêm ngặt hóa học cháy, mối cung cấp lửa, mối cung cấp nhiệt độ, tranh bị và công cụ sinh lửa, sinh nhiệt độ, hóa học sinh lửa, sinh nhiệt độ và những phương án đáp ứng an toàn và đáng tin cậy chống cháy chữa trị cháy Lúc tách điểm thao tác làm việc.

C. Phải bố trí những tranh bị văn chống, làm hồ sơ, tư liệu đáp ứng Gọn gàng ngăn nắp và cần chuẩn bị tương đối đầy đủ phương tiện đi lại phòng cháy chữa cháy theo gót quy lăm le.

D. Câu 3 câu A, B, C đều chính.

Câu 32: Trong những phòng ban, đơn vị chức năng tiếp sau đây, phòng ban, đơn vị chức năng này đem trách móc nhiệm trình duyệt dự án công trình design về phòng cháy chữa cháy theo gót quy lăm le của luật.

A. Cơ quan liêu, đơn vị chức năng là mái ấm đầu tư

B. Cơ quan liêu, đơn vị chức năng mái ấm trì thẩm định

C. Đơn vị design

D. Đơn vị thi đua công

Câu 33: Luật phòng cháy chữa cháy quy lăm le chống cháy so với nhà tại ra sao ?

A. Trang bị phương tiện đi lại chống cháy chữa trị cháy bên trên điểm.

B. Phải sắp xếp khối hệ thống năng lượng điện, phòng bếp nấu nướng, điểm thờ cúng đáp ứng an toàn và đáng tin cậy, Gọn gàng, ngăn nắp.

C. Phải sắp xếp khối hệ thống năng lượng điện, phòng bếp nấu nướng, điểm thờ cúng đảm bảo vệ toàn; những hóa học cháy, hóa học nổ cần nhằm xa vời mối cung cấp lửa mối cung cấp nhiệt; sẵn sàng những ĐK, phương tiện đi lại nhằm sẵn sàng chữa trị cháy.

D. Các hóa học cháy, nổ cần nhằm xa vời mối cung cấp lửa, mối cung cấp nhiệt độ.

Câu 34: Luật phòng cháy chữa cháy qui lăm le một trong mỗi phương án cơ bạn dạng thứ nhất nhập công tác làm việc chống cháy là gì?

A. Sử dụng an toàn và đáng tin cậy những hóa học cháy, hóa học nổ, mối cung cấp lửa mối cung cấp nhiệt độ, tranh bị và công cụ sinh lửa, sinh nhiệt độ, hóa học sinh lửa, sinh nhiệt độ.

B. Quản lý nghiêm ngặt về dùng an toàn và đáng tin cậy những hóa học cháy, hóa học nổ, mối cung cấp lửa mối cung cấp nhiệt; đáp ứng những ĐK an toàn và đáng tin cậy nhập phát triển sale.

C. Quản lý nghiêm ngặt và dùng an toàn và đáng tin cậy những hóa học cháy, hóa học nổ, mối cung cấp lửa mối cung cấp nhiệt độ, tranh bị và công cụ sinh lửa, sinh nhiệt độ, hóa học sinh lửa, sinh nhiệt; đáp ứng những ĐK an toàn và đáng tin cậy về chống cháy.

D. Định kỳ tự động tổ chức triển khai đánh giá công tác làm việc an toàn và đáng tin cậy phòng cháy chữa cháy.

Câu 35: Khi xẩy ra cháy bên trên một hạ tầng tuy nhiên lực lượng công an phòng cháy chữa cháy ko cho tới, theo gót quy lăm le của Luật phòng cháy chữa cháy, Lúc xuất hiện những người dân tại đây ở vụ cháy thì có lẽ ai là kẻ lãnh đạo chữa trị cháy ?

A. Người đứng đầu tư mạnh sở bị cháy.

B. Đội trưởng team chữa trị cháy hạ tầng.

C. Tổ trưởng tổ sản xuất.

D. Tổ trưởng tổ bảo vệ

Câu 36: Các hành động này tại đây vi phạm quy lăm le về sự việc quản lý và vận hành, bảo vệ và dùng hóa học nguy hại về cháy, nổ?

A. Sử dụng kho, tranh bị chứa chấp hóa học nguy hại về cháy, nổ ko đáp ứng những ĐK về chống cháy và chữa trị cháy theo gót quy lăm le

B. Sử dụng tranh bị, phương tiện đi lại chứa chấp hóa học nguy hại về cháy, nổ không được kiểm lăm le hoặc đã mất hạn dùng theo gót quy lăm le. Cha trí, bố trí hóa học nguy hại về cháy, nổ không áp theo từng group riêng biệt theo gót quy định

C. Câu A và B sai

D. Câu A và B đúng

Câu 37: Điều khiếu nại nhằm nhập cuộc Đội dân chống và team phòng cháy chữa cháy hạ tầng Lúc đem yêu thương cầu?

A. Công dân kể từ 16 tuổi tác, vừa sức khỏe

B. Công dân kể từ 18 tuổi tác trở lên trên

C. Công dân kể từ 18 tuổi tác trở lên trên, vừa sức khỏe

D. Công dân kể từ 16 tuổi tác cho tới 50 tuổi tác, vừa sức khỏe

Câu 38: Trong những nội dung tại đây, nội dung này là phương án cơ bạn dạng nhập chữa trị cháy ?

A. Huy động sớm nhất những lực lượng, phương tiện đi lại nhằm dập tắt tức thì vụ cháy.

B. Tập trung cứu vãn người, cứu vãn gia tài và kháng cháy lan.

C. Thống nhất lãnh đạo, điều hành quản lý nhập chữa trị cháy.

D. Cả 3 câu đều chính.

Câu 39: Điều này của Luật phòng cháy chữa cháy quy định: người thẳng chữa trị cháy, người nhập cuộc chữa trị cháy tuy nhiên bị quyết tử, bị thương, bị tổn hoảng hốt so với sức mạnh, bị tổn thất về gia tài thì thừa hưởng cơ chế, quyết sách theo gót quy lăm le của pháp luật?

A. Điều 8

B. Điều 9

C. Điều 10

D. Điều 11

Câu 40: Theo Điều 13 của Luật phòng cháy chữa cháy, đem từng nào hành động bị ngặt cấm?

A. 6 hành vi

B. 8 hành vi

C. 9 hành vi

D. 10 hành vi

Câu 41: Khi có được mệnh lệnh kêu gọi nhập cuộc cứu vãn chữa trị vụ cháy. quý khách tiếp tục tiến hành như vậy nào?

A. Nhanh chóng tiếp cận vụ cháy, nhằm cứu vãn người.

Xem thêm: thùy tiên là ai

B. Nhanh chóng tiếp cận vụ cháy, dùng những công cụ nhập cuộc chữa trị cháy.

C. Nhanh chóng nhận mệnh lệnh, dùng những công cụ chữa trị cháy và tiến hành theo gót sự hướng dẫn của lực lượng chữa trị cháy có tính chuyên nghiệp.

D. Nhanh chóng tiếp cận vụ cháy và tiến hành theo gót hướng dẫn của lực lượng chữa trị chá