Câu 80546: Mạch lựa chọn sóng của một thiết bị thu vô tuyến điện có một tụ điện có điện dung biến hóa từ 10/π p
F đến 160/π p
F và cuộn dây bao gồm độ từ cảm 2,5/π μF. Mạch trên rất có thể bắt được sóng năng lượng điện từ tất cả bước sóng nằm trong khoảng nào ?

A.

Bạn đang xem: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến

2m≤ λ ≤ 12m

B. 3m≤ λ ≤12m

C. 3m≤ λ≤ 15m

D. 2m≤ λ ≤ 15 m


Giải đưa ra tiết:

Bước sóng bé dại nhất cơ mà máy thu được là:

*

Bước sóng lớn số 1 mà lắp thêm thu được là:

 

*

=> Đáp án B.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Mạch chọn sóng của một lắp thêm thu vô tuyến bao gồm một cuộn dây gồm độ tự cảm L và một cỗ tụ điện tất cả tụ điện cố định C 0 mắc tiếp liền với một tụ luân chuyển C. Tụ xoay bao gồm điện dung chuyển đổi từ 1 23 (p
F) mang đến 0,5 (p
F). Nhờ vậy mạch thu rất có thể thu được các sóng gồm bước sóng từ l đến 2,5l. Xác định C 0 .

A. 0,25 (p
F)

B. 0,5 (p
F)

C. 10 (p
F)

D. 0,3 (p
F)


*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu trả lời mà chúng ta cần!
Mạch lựa chọn sóng của một lắp thêm thu vô tuyến gồm một cuộn dây tất cả độ trường đoản cú cảm L cùng một cỗ tụ điện gồm tụ điện thắt chặt và cố định C0 mắc nối liền với một tụ luân chuyển C. Tụ xoay tất cả điện dung đổi khác từ 1/23 (p
F) đến 0,5 (p
F). Dựa vào vậy mạch thu rất có thể thu được những sóng có bước sóng tự λ mang đến 2,5λ. Xác minh C0. A. 0,25 (p
F). B. 0,5 (p
F). C. 10 (p
F). D. 0,3...

Mạch chọn sóng của một thiết bị thu vô tuyến gồm một cuộn dây tất cả độ trường đoản cú cảm L cùng một cỗ tụ điện tất cả tụ điện thắt chặt và cố định C0 mắc nối tiếp với một tụ xoay C. Tụ xoay bao gồm điện dung biến đổi từ 1/23 (p
F) cho 0,5 (p
F). Dựa vào vậy mạch thu có thể thu được những sóng bao gồm bước sóng từ λ mang lại 2,5λ. Xác định C0.

A. 0,25 (p
F).

B. 0,5 (p
F).

C. 10 (p
F).

D. 0,3 (p
F).


Mạch lựa chọn sóng của một lắp thêm thu vô tuyến bao gồm một cuộn dây gồm độ tự cảm L vàmột bộ tụ điện tất cả tụ điện thắt chặt và cố định C 0 mắc tuy nhiên song với một tụ chuyển phiên C. Tụ xoay bao gồm điện dung biến đổi từ 10 (p
F) mang đến 250 (p
F). Nhờ vậy mạch thu rất có thể thu được các sóng tất cả bước sóng từ bỏ 10 (m) cho 30 (m). Xác định độ từ cảm L A. 0,84 (m
H) B. 0,93 (m
H) C. 0,94 (m
H) D. 0,74...

Mạch lựa chọn sóng của một sản phẩm thu vô tuyến gồm một cuộn dây bao gồm độ từ cảm L vàmột bộ tụ điện bao gồm tụ điện thắt chặt và cố định C 0 mắc song song với cùng 1 tụ luân chuyển C. Tụ xoay bao gồm điện dung đổi khác từ 10 (p
F) cho 250 (p
F). Nhờ vào vậy mạch thu rất có thể thu được các sóng bao gồm bước sóng trường đoản cú 10 (m) mang lại 30 (m). Xác minh độ tự cảm L

A. 0,84 (m
H)

B. 0,93 (m
H)

C. 0,94 (m
H)

D. 0,74 (m
H)


Mạch chọn sóng của máy thu vô con đường điện có cuộn dây gồm độ từ bỏ cảm L cùng một tụ năng lượng điện xoay có điện dung phát triển thành thiên trường đoản cú 10 p
F đến 810 p
F. Khi điều chỉnh điện dung của tụ đến giá trị 160 p
F thì mạch nhận được sóng năng lượng điện từ tất cả bước sóng 40 m. Mạch trên hoàn toàn có thể thu được sóng năng lượng điện từ có bước sóng từ A. 5 m cho 160 m B. 10 m đến 80 m C. 10 m mang đến 90 m D. 5 m cho 80...

Mạch lựa chọn sóng của sản phẩm thu vô đường điện gồm cuộn dây có độ trường đoản cú cảm L với một tụ năng lượng điện xoay gồm điện dung đổi thay thiên từ 10 p
F cho 810 p
F. Khi điều chỉnh điện dung của tụ cho giá trị 160 p
F thì mạch thu được sóng điện từ gồm bước sóng 40 m. Mạch trên có thể thu được sóng năng lượng điện từ có bước sóng từ

A. 5 m mang đến 160 m

B. 10 m đến 80 m

C. 10 m đến 90 m

D. 5 m cho 80 m


mạch chọn sóng của một thứ thu vô tuyến gồm một cuộn dây bao gồm độ từ cảm L và một cỗ tụ điện bao gồm một tụ điện thắt chặt và cố định Comắc tuy nhiên song với một tụ chuyển phiên C. Tụ C tất cả điện dung đổi khác từ 1/23 (p
F) - 0,5 (p
F). Nhờ vậy mạch rất có thể thu được những sóngcó cách sóng từ bỏ 0,12m - 0,3 m. Xác định độ tự cảm LA. 1,5/(pi^2) * 10^-6 (H)B. 2/(pi^2) * 10^-6 (H)C. 1/(pi^2) * 10^-6 (H)D. 1/pi * 10^-6...

mạch chọn sóng của một thiết bị thu vô tuyến gồm 1 cuộn dây gồm độ từ cảm L cùng một cỗ tụ điện tất cả một tụ điện cố định và thắt chặt Co

mắc tuy nhiên song với cùng một tụ chuyển phiên C. Tụ C bao gồm điện dung biến đổi từ 1/23 (p
F) - 0,5 (p
F). Nhờ vậy mạch rất có thể thu được những sóng

có bước sóng tự 0,12m - 0,3 m. Khẳng định độ tự cảm L

A. 1,5/(pi^2) * 10^-6 (H)

B. 2/(pi^2) * 10^-6 (H)

C. 1/(pi^2) * 10^-6 (H)

D. 1/pi * 10^-6 (H)

 


Hai tụ ghép // thì Cb = Co+ C

Bước sóng:(lambda=c.2pisqrtLC)

Ta được hệ PT

(c.2pisqrtLleft(Co+frac123.10^-12 ight)=0,12)

(c.2pisqrtLleft(Co+0,5.10^-12 ight)=0,3)

Bạn giải hệ PT này cùng tìm L nhé.


Mạch lựa chọn sóng của một thiết bị thu vô đường điện bao gồm một cuộn cảm thuần bao gồm độ trường đoản cú cảm đổi khác được trường đoản cú 0,5 µH đến 2 µH với một tụ điện tất cả điện dung đổi khác được từ trăng tròn p
F mang đến 80 p
F. Lấy c = 3.108m/s, π2 = 10. đồ vật đo rất có thể thu được những sóng vô tuyến tất cả bước sóng A. Tự 4 m đến 24 m B. Trường đoản cú 6 m mang lại 24 m C. Tự 6 m mang lại 40 m D. Từ 4 m mang lại 40...

Mạch lựa chọn sóng của một vật dụng thu vô con đường điện gồm một cuộn cảm thuần tất cả độ tự cảm biến hóa được tự 0,5 µH cho 2 µH cùng một tụ điện bao gồm điện dung biến đổi được từ trăng tròn p
F mang lại 80 p
F. Rước c = 3.108m/s, π2 = 10. Thứ đo có thể thu được những sóng vô tuyến bao gồm bước sóng

A. trường đoản cú 4 m đến 24 m

B. trường đoản cú 6 m mang đến 24 m

C. tự 6 m mang đến 40 m

D. từ bỏ 4 m mang đến 40 m


Mạch lựa chọn sóng của một trang bị thu vô tuyến đường điện tất cả một cuộn cảm thuần bao gồm độtựcảmthay thay đổi được trường đoản cú 0,5 µH cho 2 µH và tụ điện tất cả điện dung biến đổi được từ trăng tròn p
F mang đến 80 p
F. Biết tốc độ truyền sóng điện từ c = 3.108 m/s; đem π2 = 10. Máy này có thể thu được các sóng vô tuyến tất cả bước sóng nằm trong khoảng A.từ 6 m cho 40 m B.từ 6 m mang lại 24 m. C.từ 4 m đến 24 m. D.từ 4 m...

Mạch chọn sóng của một lắp thêm thu vô tuyến đường điện bao gồm một cuộn cảm thuần tất cả độtựcảmthay thay đổi được tự 0,5 µH cho 2 µH và tụ điện tất cả điện dung chuyển đổi được từ trăng tròn p
F mang lại 80 p
F. Biết tốc độ truyền sóng năng lượng điện từ c = 3.108 m/s; đem π2 = 10. Sản phẩm này có thể thu được các sóng vô tuyến bao gồm bước sóng nằm trong khoảng

A.từ 6 m cho 40 m

B.từ 6 m mang lại 24 m.

C.từ 4 m mang đến 24 m.

D.từ 4 m mang đến 40 m


Đáp án B

Phương pháp: Bước sóng

*

Cách giải:

Bước sóng cơ mà máy thu được có mức giá trị nằm trong khoảng từ

*

Ta có:

*

*

*

*

=> lựa chọn B


Mạch chọn sóng của một thứ thu vô con đường điện gồm cuộn dây thuần cảm và một bộ tụ điện gồm điện dung C0 không đổi mắc tuy nhiên song cùng với tụ xoay gồm điện dung vươn lên là thiên tự 10 p
F mang đến 250 p
F thì góc xoay phát triển thành thiên từ bỏ 00 mang đến 1200. Điện dung của tụ điện tỉ lệ cùng với góc xoay theo hàm bậc nhất. Mạch này chiếm được sóng điện từ có bước sóng trường đoản cú 10 m đến 30 m. Tín đồ ta mắc tiếp nối thêm...

Mạch lựa chọn sóng của một máy thu vô con đường điện bao gồm cuộn dây thuần cảm cùng một cỗ tụ điện bao gồm điện dung C0 không đổi mắc song song với tụ xoay có điện dung phát triển thành thiên từ 10 p
F đến 250 p
F thì góc xoay biến thiên từ 00 mang đến 1200. Điện dung của tụ điện tỉ lệ cùng với góc xoay theo hàm bậc nhất. Mạch này thu được sóng điện từ gồm bước sóng từ 10 m mang đến 30 m. Tín đồ ta mắc thông suốt thêm vào mạch một cuộn cảm thuần giống hệt cuộn cảm thuần trước thì nên cần xoay góc của tụ xoay bằng bao nhiêu (kể từ bỏ vị trí bao gồm điện dung cực tiểu) để thu được sóng năng lượng điện từ tất cả bước sóng 20m?


Mạch lựa chọn sóng của dòng sản phẩm thu vô tuyến điện có cuộn dây thuần cảm tất cả độ từ cảm đôi mươi (m
H) với một tụ năng lượng điện xoay bao gồm điện dung (điện dung là hàm bậc nhất của góc xoay) biến đổi thiên từ 10 p
F đến 500 p
F lúc góc xoay trở thành thiên từ bỏ 0 0 đến 180 0 . Khi góc xoay của tụ bằng 90 0 thì mạch thu được sóng điện từ gồm bước sóng bao nhiêu? A. 107 m B. 188 m C. 135 m D....

Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến đường điện tất cả cuộn dây thuần cảm gồm độ tự cảm trăng tròn (m
H) cùng một tụ điện xoay bao gồm điện dung (điện dung là hàm hàng đầu của góc xoay) phát triển thành thiên từ 10 p
F mang đến 500 p
F khi góc xoay phát triển thành thiên trường đoản cú 0 0 cho 180 0 . Khi góc chuyển phiên của tụ bằng 90 0 thì mạch thu được sóng điện từ bao gồm bước sóng bao nhiêu?

A. 107 m

B. 188 m

C. 135 m

D. 226 m


Mạch chọn sóng của sản phẩm thu vô con đường điện gồm cuộn dây thuần cảm gồm độ tự cảm bằng 2.10−5 H với một tụ xoay tất cả điện dung biến chuyển thiên trong tầm từ 10 p
F đến 500 p
F khi góc luân chuyển của tụ trở nên thiên từ 0o mang lại 180o. Cho vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Lúc góc chuyển phiên của tụ bởi 90o thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng là A. 107,522 m B. 188,4 m C. 134,613 m D. 26,644...

Mạch chọn sóng của sản phẩm thu vô con đường điện gồm cuộn dây thuần cảm gồm độ tự cảm bằng 2.10−5 H với một tụ xoay tất cả điện dung biến hóa thiên trong vòng từ 10 p
F cho 500 p
F lúc góc luân phiên của tụ biến chuyển thiên từ bỏ 0o cho 180o. Cho vận tốc ánh sáng trong chân ko c = 3.108 m/s. Khi góc chuyển phiên của tụ bởi 90o thì mạch thu được sóng điện từ bao gồm bước sóng là

A. 107,522 m

B. 188,4 m

C.

Xem thêm: Cuộc gọi messenger không hiển thị trên màn hình ảnh cuộc gọi messenger trên ios

134,613 m

D. 26,644 m


tất cả Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên