*

1 tia sáng sủa truyền từ môi trường thiên nhiên a vào môi trường xung quanh b bên dưới góc tới 9 độ thì góc khúc xạ Là 8 độ kiếm tìm góc khúc xạ khi góc tới là 60 độ


*

Một tia sáng sủa truyền từ môi trường xung quanh A vào môi trường xung quanh B dưới góc tới 9 ° thì góc khúc xạ là 8 ° . Khi góc cho tới là 60 ° thì góc khúc xạ là? A. 47 , 3 ° B. 56 , 4 ° C. 50 , 4 ° D. 58 . 7...

Bạn đang xem: Một tia sáng truyền từ môi trường a vào môi trường b dưới góc tới 9 độ thì góc khúc xạ là 8 độ


Một tia sáng sủa truyền từ môi trường A vào môi trường thiên nhiên B bên dưới góc cho tới 9 ° thì góc khúc xạ là 8 ° . Lúc góc tới là 60 °  thì góc khúc xạ là?

A. 47 , 3 °  

B. 56 , 4 °

C. 50 , 4 °

D. 58 . 7 °


*

Một tia sáng truyền từ môi trường xung quanh A vào môi trường thiên nhiên B dưới góc tới 9 ° thì góc khúc xạ là 8 ° . Tính góc khúc xạ lúc góc tới là 60 ° . A. 50 , 39 ° . B. 47 , 25 ° . C. 51 , 33 ° . D. 58 , 67 ° .

Một tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường thiên nhiên B dưới góc tới 9 ° thì góc khúc xạ là 8 ° . Tính góc khúc xạ lúc góc cho tới là 60 ° .

A. 50 , 39 ° .

B. 47 , 25 ° .

C. 51 , 33 ° .

D. 58 , 67 ° .


Một tia sáng sủa truyền từ môi trường thiên nhiên A vào môi trường thiên nhiên B bên dưới góc tói 9° thì góc khúc xạ là 8°. Tính góc khúc xạ lúc góc cho tới là 60°.

A. 47,3°

B. 50,4°

C. 51,3°

D. 58,7°


Một tia sáng sủa truyền từ môi trường thiên nhiên A vào môi trường B dưới góc tới 9 ° thì góc khúc xạ là 8 ° . Vận tốc ánh sáng trong môi trường B là 2 . 10 5 km/s. Tốc độ ánh sáng trong môi trường A là bao nhiêu? A. 225000 km/s. B. 230000 km/s. C. 180000 km/s. D. 250000 km/s.

Một tia sáng sủa truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc tới 9 ° thì góc khúc xạ là 8 ° . Tốc độ ánh sáng trong môi trường xung quanh B là 2 . 10 5  km/s. Vận tốc ánh sáng trong môi trường xung quanh A là bao nhiêu?

A. 225000 km/s.  

B. 230000 km/s.

C. 180000 km/s.

D. 250000 km/s.


Một tia sáng truyền từ môi trường A vào một môi trường xung quanh B dưới góc tới 9 ° thì góc khúc xạ là 8°. Tính vận tốc ánh sáng trong môi trường. Biết vận tốc ánh sáng trong môi trường thiên nhiên B là 2 . 10 5 km/s. A. 2 , 25 . 10 5 km/s B. 2 , 3 . 10 5...

Một tia sáng truyền từ môi trường thiên nhiên A vào một môi trường B bên dưới góc cho tới 9 ° thì góc khúc xạ là 8°. Tính tốc độ ánh sáng sủa trong môi trường. Biết vận tốc ánh sáng trong môi trường thiên nhiên B là 2 . 10 5 km/s.

A. 2 , 25 . 10 5 km/s

B. 2 , 3 . 10 5 km/s

C. 1 , 8 . 10 5 km/s

D. 2 , 5 . 10 5 km/s


Một tia sáng truyền từ môi trường xung quanh A vào môi trường B dưới góc cho tới 90 thì góc khúc xạ là 80. Lúc góc tới là 600 thì góc khúc xạ là? A. 47,30. B. 56,40. C. 50,40. D. 58,70

Một tia sáng sủa truyền từ môi trường xung quanh A vào môi trường xung quanh B dưới góc cho tới 90 thì góc khúc xạ là 80. Lúc góc cho tới là 600 thì góc khúc xạ là?

A. 47,30. 

B. 56,40.

C. 50,40.

D. 58,70


Một tia sáng sủa truyền từ môi trường thiên nhiên A vào môi trường thiên nhiên B bên dưới góc cho tới 9 0 thì góc khúc xạ là 8 0 . Lúc góc cho tới là 60 0 thì góc khúc xạ là? A. 47 , 3 0 B. 56 , 4 0 C. 50 ,...

Một tia sáng sủa truyền từ môi trường thiên nhiên A vào môi trường xung quanh B bên dưới góc cho tới 9 0  thì góc khúc xạ là  8 0 . Lúc góc cho tới là  60 0 thì góc khúc xạ là?

A. 47 , 3 0

 

B.  56 , 4 0

C. 50 , 4 0

D.  58 , 7 0


Ta bao gồm bảng sau: A B a. Hiện tượng kỳ lạ khúc xạ ánh nắng là hiện tượng tia cho tới khi gặp gỡ mặt phân làn giữa hai môi trường trong suốt khác nhau thì 1. Góc khúc xạ lớn hơn góc cho tới b. Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước thì 2. Bị hắt trở lại môi trường trong trong cả cũ. Độ khủng góc phản bội xạ bởi góc tới. C. Khi tia sáng sủa truyền từ bỏ nước vào không gian thì 3. Góc khúc xạ bé dại hơn góc tới. D. Hiện tượng kỳ lạ phản xạ tia nắng là hiện tượng kỳ lạ tia tới khi chạm chán mặt...

Ta bao gồm bảng sau:

A B
a. Hiện tượng kỳ lạ khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lạ tia cho tới khi chạm mặt mặt phân làn giữa hai môi trường thiên nhiên trong suốt không giống nhau thì 1. Góc khúc xạ lớn hơn góc tới
b. Khi tia sáng truyền từ không gian vào nước thì 2. Bị hắt trở lại môi trường thiên nhiên trong suốt cũ. Độ khủng góc phản nghịch xạ bởi góc tới.
c. Khi tia sáng sủa truyền trường đoản cú nước vào không gian thì 3. Góc khúc xạ nhỏ tuổi hơn góc tới.
d. Hiện tượng kỳ lạ phản xạ tia nắng là hiện tượng kỳ lạ tia tới khi chạm mặt mặt chia cách giữa hai môi trường thì 4. Góc khúc xạ cũng bằng 0, tia không biến thành gãy khúc lúc truyền qua nhì môi trường.
e. Khi góc tới bằng 0 thì 5. Bị gãy khúc ngay lập tức tại mặt ngăn cách và thường xuyên đi vào môi trường thiên nhiên trong suốt đồ vật hai. Góc khúc xạ không bởi góc tới.

Phương án nào tiếp sau đây ghép từng phần sống cột A với từng phần sinh sống cột B là đúng?

A. A – 2

B. B – 1

C. C – 3

D. E – 4


Xem chi tiết
Lớp 9 vật dụng lý
1
0
Gửi diệt

Ta bao gồm mỗi phần làm việc cột A với mỗi phần ở cột B được ghép tương ứng là:

a – 5, b – 3, c – 1, d – 2, e – 4

→ Đáp án D


Đúng 0

comment (0)
Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d), e) với từng phần 1, 2, 3, 4, 5 và để được một câu gồm nội dung đúng.a) hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng kỳ lạ tia tới khi chạm mặt mặt ngăn cách giữa hai môi trường trong suốt không giống nhau thìb) lúc tia sáng truyền từ không khí vào nước thìc) lúc tia sáng truyền trường đoản cú nước vào không gian thìd) hiện tượng lạ phản xạ tia nắng là hiện tượng kỳ lạ tia tói khi gặp mặt mặt phân cách giữa hai môi trường xung quanh thìe) lúc góc tới bởi 0 thì1. Góc khúc xạ lớn hơn góc tới2. Bị hắt trở lại môi trường trong...
Đọc tiếp

Hãy ghép từng phần a), b), c), d), e) với từng phần 1, 2, 3, 4, 5 và để được một câu bao gồm nội dung đúng.

a) hiện tượng kỳ lạ khúc xạ tia nắng là hiện tượng lạ tia tới khi gặp gỡ mặt ngăn cách giữa hai môi trường xung quanh trong suốt khác biệt thì

b) lúc tia sáng sủa truyền từ không khí vào nước thì

c) khi tia sáng truyền tự nước vào không khí thì

d) hiện tượng lạ phản xạ ánh nắng là hiện tượng tia tói khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường xung quanh thì

e) khi góc tới bởi 0 thì

1. Góc khúc xạ to hơn góc tới

2. Bị hắt trở lại môi trường thiên nhiên trong suốt cũ. Độ mập góc phản bội xạ bằng góc tới

3. Góc khúc xạ bé dại hơn góc tới

4. Góc khúc xạ cũng bằng 0, tia không bị gãy khúc lúc truyền qua hai môi trường

5. Bị gãy khúc ngay lập tức tại mặt chia cách và liên tiếp đi vào môi trường xung quanh trong suốt sản phẩm công nghệ hai. Góc khúc xạ không bởi góc tới


Xem chi tiết
Lớp 9 đồ lý
1
0
Gửi bỏ

a- 5 b-3 c-1 d-2 e- 4


Đúng 1

phản hồi (0)
Một tia sáng truyền từ môi trường thiên nhiên A vào môi trường B dưới góc tới 6 ° thì góc khúc xạ là 8 ° . Tính vận tốc ánh sáng sủa trong môi trường A. Biết vận tốc ánh sáng trong môi trường xung quanh B là 2 . 10 5 k m / s . A. 2 , 25 . 10 5 k m / s...
Đọc tiếp

Một tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường thiên nhiên B bên dưới góc tới 6 ° thì góc khúc xạ là 8 ° . Tính tốc độ ánh sáng sủa trong môi trường A. Biết tốc độ ánh sáng trong môi trường thiên nhiên B là 2 . 10 5 k m / s .

A. 2 , 25 . 10 5 k m / s .

B. 2 , 3 . 10 5 k m / s .

C. 1 , 5 . 10 5 k m / s .

D. 2 , 5 . 10 5 k m / s .


Xem cụ thể
Lớp 0 đồ dùng lý
1
0
Gửi hủy

Đáp án C

+ vì chưng góc nhỏ tuổi nên: n A . 6 = n B . 8  

+ MẶc khác:

*


Đúng 0

phản hồi (0)

Khoá học tập trên perfectslimusa.net (perfectslimusa.net)


perfectslimusa.net hoặc hdtho
hoc24.vn

*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Một tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường xung quanh B dưới góc cho tới 9 ° thì góc khúc xạ là 8 ° . Khi góc tới là 60 ° thì góc khúc xạ là?

A. 47 , 3 °

B. 56 , 4 °

C. 50 , 4 °

D. 58 . 7 °


*

*

Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà chúng ta cần!

Một tia sáng truyền từ môi trường thiên nhiên A vào môi trường xung quanh B dưới góc cho tới 9 ° thì góc khúc xạ là 8 ° . Tính góc khúc xạ lúc góc tới là 60 ° .

A. 50 , 39 ° .

B. 47 , 25 ° .

C. 51 , 33 ° .

D. 58 , 67 ° .


Một tia sáng sủa truyền từ môi trường thiên nhiên A vào môi trường xung quanh B bên dưới góc tói 9° thì góc khúc xạ là 8°. Tính góc khúc xạ khi góc tới là 60°.

A. 47,3°

B. 50,4°

C. 51,3°

D. 58,7°


Một tia sáng sủa truyền từ môi trường xung quanh A vào môi trường thiên nhiên B bên dưới góc cho tới 90 thì góc khúc xạ là 80. Khi góc tới là 600 thì góc khúc xạ là? A.47,30. B. 56,40. C.50,40....

Một tia sáng truyền từ môi trường xung quanh A vào môi trường B dưới góc cho tới 90 thì góc khúc xạ là 80. Lúc góc cho tới là 600 thì góc khúc xạ là?

A.47,30.

B. 56,40.

C.50,40.

D.58,70


Một tia sáng sủa truyền từ môi trường xung quanh A vào môi trường xung quanh B dưới góc cho tới 9 0 thì góc khúc xạ là 8 0 . Lúc góc tới là 60 0 thì góc khúc xạ là? A. 47 , 3 0 B. 56 , 4 0 C. 50 , 4 0 D. 58 , 7 0 ...

Một tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường xung quanh B dưới góc tới 9 0 thì góc khúc xạ là 8 0 . Lúc góc cho tới là 60 0 thì góc khúc xạ là?

A. 47 , 3 0

B. 56 , 4 0

C. 50 , 4 0

D. 58 , 7 0


Một tia sáng truyền từ môi trường xung quanh A vào môi trường thiên nhiên B dưới góc cho tới 9 ° thì góc khúc xạ là 8 ° . Tốc độ ánh sáng trong môi trường xung quanh B là 2 . 10 5 km/s. Tốc độ ánh sáng trong môi trường thiên nhiên A là bao nhiêu? A. 225000 km/s. B. 230000 km/s. C. 180000 km/s. D. 250000...

Một tia sáng sủa truyền từ môi trường A vào môi trường xung quanh B dưới góc tới 9 ° thì góc khúc xạ là 8 ° . Tốc độ ánh sáng sủa trong môi trường xung quanh B là 2 . 10 5 km/s. Tốc độ ánh sáng trong môi trường A là bao nhiêu?

A. 225000 km/s.

B. 230000 km/s.

C. 180000 km/s.

D. 250000 km/s.


Một tia sáng truyền từ môi trường xung quanh A vào một môi trường thiên nhiên B bên dưới góc cho tới 9 ° thì góc khúc xạ là 8°. Tính vận tốc ánh sáng trong môi trường.Biết tốc độ ánh sáng trong môi trường thiên nhiên B là 2 . 10 5 km/s. A. 2 , 25 . 10 5 km/s B. 2 , 3 . 10 5 km/s C. 1 , 8 . 10 5 km/s D. 2 , 5 . 10 5 ...

Một tia sáng sủa truyền từ môi trường A vào một môi trường thiên nhiên B bên dưới góc cho tới 9 ° thì góc khúc xạ là 8°. Tính vận tốc ánh sáng trong môi trường.Biết vận tốc ánh sáng sủa trong môi trường xung quanh B là 2 . 10 5 km/s.

A. 2 , 25 . 10 5 km/s

B. 2 , 3 . 10 5 km/s

C. 1 , 8 . 10 5 km/s

D. 2 , 5 . 10 5 km/s


Có 3 môi trường xung quanh trong suốt. Ví như tia sáng sủa truyền từ môi trường thiên nhiên 1 vào môi trường thiên nhiên 2 dưới góc cho tới i thì góc khúc xạ là 30 ° . Nếu tia sáng truyền từ môi trường thiên nhiên 1 vào môi trường 3 cũng bên dưới góc tới i thì góc khúc xạ là 45 ° . Góc giới hạn phản xạ toàn phần sinh hoạt mặt phân cách giữa môi trường thiên nhiên 2 và môi trường 3 gần nhất với mức giá trị nào sau đây? A. 60 ° B. ...

Có 3 môi trường trong suốt. Nếu tia sáng sủa truyền từ môi trường 1 vào môi trường thiên nhiên 2 bên dưới góc tới i thì góc khúc xạ là 30 ° . Trường hợp tia sáng truyền từ môi trường 1 vào môi trường thiên nhiên 3 cũng dưới góc cho tới i thì góc khúc xạ là 45 ° . Góc số lượng giới hạn phản xạ toàn phần nghỉ ngơi mặt phân cách giữa môi trường xung quanh 2 và môi trường 3 gần nhất với cái giá trị nào sau đây?

A. 60 °

B. 75 °

C. 63 °

D. 72 °


Một tia sáng sủa truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc tới 6° thì góc khúc xạ là 8°. Tính tốc độ ánh sáng sủa trong môi trường thiên nhiên A. Biết tốc độ ánh sáng ừong môi trường thiên nhiên B là 2 . 10 5 km/s. A. 2 , 25 . 10 5 km/s B. 2 , 3 . 10 5 km/s C. 1 , 5 . 10 5 km/s D. 2 , 5 . 10 5 ...

Một tia sáng truyền từ môi trường thiên nhiên A vào môi trường xung quanh B bên dưới góc cho tới 6° thì góc khúc xạ là 8°. Tính vận tốc ánh sáng sủa trong môi trường thiên nhiên A. Biết vận tốc ánh sáng ừong môi trường B là 2 . 10 5 km/s.

A. 2 , 25 . 10 5 km/s

B. 2 , 3 . 10 5 km/s

C. 1 , 5 . 10 5 km/s

D. 2 , 5 . 10 5 km/s


Một tia sáng truyền từ môi trường thiên nhiên A vào môi trường B bên dưới góc tới 9 0 thì góc khúc xạ là 8 0 . Tốc độ ánh sáng trong môi trường thiên nhiên B là 2.105 km/s. Tốc độ ánh sáng sủa trong môi trường xung quanh A là bao nhiêu? A. 225000 km/s. B. 230000 km/s. C. 180000 km/s. D. 250000...

Một tia sáng sủa truyền từ môi trường A vào môi trường thiên nhiên B dưới góc tới 9 0 thì góc khúc xạ là 8 0 . Vận tốc ánh sáng trong môi trường thiên nhiên B là 2.105 km/s. Vận tốc ánh sáng sủa trong môi trường thiên nhiên A là bao nhiêu?

A. 225000 km/s.

B. 230000 km/s.

C. 180000 km/s.

Xem thêm: Cách học tiếng việt lớp 4 dấu hai chấm có tác dụng gì ? tác dụng của dấu hai chấm là gì

D. 250000 km/s.


toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái