*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Nội dung nào sau đây không cần là nguyên tắc buổi giao lưu của tổ chức liên hợp Quốc?

A.

Bạn đang xem: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức liên hợp quốc

giải quyết các tranh chấp nước ngoài bằng giải pháp hòa bình

B. Không áp dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực với nhau

C. ko can thiệp vào quá trình nội bộ của những nước

D. phổ biến sống hòa bình với sự duy nhất trí của năm cường quốc


*

*

Đáp án B

- các đáp án A, C, D: số đông thuộc nguyên tắc hoạt động vui chơi của Liên phù hợp quốc.

- Đáp án B: là nguyên tắc buổi giao lưu của ASEAN


Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
Nội dung nào tiếp sau đây không đề xuất là nguyên tắc hoạt động vui chơi của tổ chức liên hợp Quốc? A. Giải quyết các tranh chấp thế giới bằng biện pháp tự do B. Không thực hiện vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực với nhau C. Không can thiệp vào các bước nội bộ của những nước D. Thông thường sống hòa bình với sự duy nhất trí của năm cường...

Nội dung nào sau đây không nên là nguyên tắc hoạt động vui chơi của tổ chức phối hợp Quốc?

A. giải quyết các tranh chấp thế giới bằng giải pháp hòa bình

B. Không sử dụng vũ lực hoặc rình rập đe dọa dùng vũ lực cùng với nhau

C. không can thiệp vào công việc nội bộ của những nước

D. bình thường sống tự do với sự duy nhất trí của năm cường quốc


Đáp án B

- những đáp án A, C, D: phần lớn thuộc nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc.

- Đáp án B: là nguyên tắc hoạt động của ASEAN.


Nội dung nào tiếp sau đây không cần là nguyên tắc hoạt động vui chơi của tổ chức phối hợp Quốc? A. Giải quyết các tranh chấp nước ngoài bằng phương án hòa bình. B. Trở nên tân tiến mối quan hệ tình dục hữu nghị giữa những dân tộc trên núm giới. C. Không can thiệp vào các bước nội cỗ của bất kỳ nước nào. D. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền chính trị của tất cả các...

Nội dung nào tiếp sau đây không nên là nguyên tắc buổi giao lưu của tổ chức phối hợp Quốc?

A. giải quyết và xử lý các tranh chấp quốc tế bằng giải pháp hòa bình.

B. phát triển mối dục tình hữu nghị giữa những dân tộc trên ráng giới.

C. ko can thiệp vào công việc nội cỗ của bất kỳ nước nào.

D. Tôn trọng toàn diện lãnh thổ và chủ quyền chính trị của toàn bộ các nước.


Đáp án B

Nguyên tắc hoạt động vui chơi của tổ chức phối hợp quốc gồm:

- Bình đẳng hòa bình giữa các tổ quốc và quyền từ quyết của những dân tộc.

- Tôn trọng trọn vẹn lãnh thổ và tự do chính trị của tất cả các nước.

- không can thiệp vào các bước nội cỗ của bất cứ nước nào.

- xử lý các tranh chấp nước ngoài bằng biện pháp hòa bình.

- chung sống chủ quyền và sự duy nhất trì thân 5 cường quốc: Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

=> thải trừ đáp án: B


Nội dung nào sau đây không đề nghị là nguyên tắc hoạt động của tổ chức phối hợp Quốc? A. Xử lý các tranh chấp thế giới bằng biện pháp độc lập B. Cải cách và phát triển mối quan hệ giới tính hữu nghị giữa những dân tộc trên nhân loại C. Ko can thiệp vào công việc nội cỗ của bất kỳ nước như thế nào D. Tôn trọng trọn vẹn lãnh thổ và tự do chính trị của tất cả các...

Nội dung nào dưới đây không cần là nguyên tắc hoạt động vui chơi của tổ chức phối hợp Quốc?

A. xử lý các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình

B. cải cách và phát triển mối quan hệ giới tính hữu nghị giữa những dân tộc trên nắm giới

C. không can thiệp vào quá trình nội cỗ của ngẫu nhiên nước nào

D. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và hòa bình chính trị của toàn bộ các nước


Chọn đáp án B.

Nguyên tắc buổi giao lưu của tổ chức liên hợp quốc gồm:

- Bình đẳng hòa bình giữa các tổ quốc và quyền từ bỏ quyết của những dân tộc.

- Tôn trọng trọn vẹn lãnh thổ và chủ quyền chính trị của tất cả các nước.

- ko can thiệp vào các bước nội cỗ của bất kỳ nước nào.

- xử lý các tranh chấp quốc tế bằng giải pháp hòa bình.

- phổ biến sống chủ quyền và sự tốt nhất trì giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

=> loại trừ đáp án: B


Nội dung làm sao sau đó là nguyên tắc buổi giao lưu của tổ chức phối hợp quốc? A. Hợp tác có kết quả trên nghành kinh tế, văn hóa, giáo dục. B. Không áp dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực so với nhau. C. Thúc đẩy những mối quan hệ tình dục hữu nghị, hợp tác và ký kết quốc tế. D. Bình đẳng hòa bình giữa các tổ quốc và quyền từ bỏ quyết của những dân...

Nội dung làm sao sau đây là nguyên tắc buổi giao lưu của tổ chức liên hợp quốc?

A. hợp tác có công dụng trên nghành nghề kinh tế, văn hóa, giáo dục.

B. Không áp dụng vũ lực hoặc rình rập đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.

C. Thúc đẩy những mối quan hệ tình dục hữu nghị, bắt tay hợp tác quốc tế.

D. Bình đẳng tự do giữa các tổ quốc và quyền tự quyết của những dân tộc.


Đáp án D

Một giữa những nguyên tắc hoạt động của Liên thích hợp quốc là: Bình đẳng hòa bình giữa các giang sơn và quyền tự quyết của những dân tộc.


Nội dung nào sau đây là nguyên tắc hoạt động vui chơi của tổ chức phối hợp quốc? A. Hợp tác và ký kết có tác dụng trên nghành nghề dịch vụ kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo B. Không thực hiện vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau C. Thúc đẩy các mối dục tình hữu nghị, hòa hợp tác nước ngoài D. Bình đẳng tự do giữa các đất nước và quyền trường đoản cú quyết của các dân...

Nội dung làm sao sau đó là nguyên tắc buổi giao lưu của tổ chức liên hợp quốc?

A. hợp tác có công dụng trên nghành kinh tế, văn hóa, giáo dục

B. Không sử dụng vũ lực hoặc rình rập đe dọa bằng vũ lực đối với nhau

C. Thúc đẩy các mối quan hệ nam nữ hữu nghị, hợp tác quốc tế

D. Bình đẳng hòa bình giữa các giang sơn và quyền từ quyết của các dân tộc


Chọn lời giải D.

Một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên đúng theo quốc là: Bình đẳng chủ quyền giữa các giang sơn và quyền trường đoản cú quyết của các dân tộc.


Nội dung nào chưa hẳn là nguyên tắc hoạt động vui chơi của Liên vừa lòng quốc? A. Gia hạn hòa bình, anh ninh nạm giới. B. Bình đẳng tự do giữa các nước với quyền trường đoản cú quyết của các dân tộc. C. Tôn trọng trọn vẹn lãnh thổ và tự do chính trị của toàn bộ các nước. D. Giải quyết và xử lý các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa...

Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động vui chơi của Liên phù hợp quốc?

A. Gia hạn hòa bình, anh ninh cố giới.

B. Bình đẳng độc lập giữa các nước với quyền trường đoản cú quyết của các dân tộc.

C. Tôn trọng trọn vẹn lãnh thổ và tự do chính trị của tất cả các nước.

D. Giải quyết và xử lý các tranh chấp quốc tế bằng phương án hòa bình.


Đáp án: A

Những phương pháp của liên hợp quốc bao gồm:

- Bình đẳng hòa bình giữa các nước nhà và quyền tự quyết của những dân tộc.

- Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và tự do chính trị của các nước.

- ko can thiệp vào nội bộ của bất kì nước nào.

- giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng cách thức hòa bình.

Chung sống tự do và sự độc nhất vô nhị trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc

=>Duy trì hòa bình, anh ninh rứa giới. không phải là nguyên tắc buổi giao lưu của Liên phù hợp quốc. (SGk 12 trang 7, phương pháp loại trừ)


Đúng(0)
Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động vui chơi của Liên hợp quốc A. Tôn trọng toàn diện lãnh thổ, tự do chính trị với sự độc nhất vô nhị trí thân 5 nước lớn. B. Không can thiệp vào quá trình nội bộ, giải quyết các tranh chấp bằng hòa bình. C. Thích hợp tác cách tân và phát triển có công dụng trong các nghành nghề kinh tế, văn hóa truyền thống và làng hội. D. Bình đẳng hòa bình giữa các quốc gia và quyền từ quyết của...
Đọc tiếp

Nội dung nào không phải là nguyên tắc buổi giao lưu của Liên vừa lòng quốc

A. Tôn trọng trọn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị và sự tuyệt nhất trí thân 5 nước lớn.

B. Không can thiệp vào các bước nội bộ, giải quyết và xử lý các tranh chấp bằng hòa bình.

C. Hòa hợp tác cải tiến và phát triển có kết quả trong các nghành nghề dịch vụ kinh tế, văn hóa và làng mạc hội.

D. Bình đẳng độc lập giữa các non sông và quyền từ bỏ quyết của các dân tộc.


#Mẫu giáo
1
Phạm Thị Diệu Hằng

Đáp án C

- các đáp án A, B, D: là nguyên tắc buổi giao lưu của Liên vừa lòng quốc.

- Đáp án C: là nguyên tắc buổi giao lưu của ASEAN (sgk 12 trang 131).


Đúng(0)
Nội dung nào chưa phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc? A. Tôn trọng toàn diện lãnh thổ, tự do chính trị với sự độc nhất trí giữa 5 nước bự B. Ko can thiệp vào công việc nội bộ, giải quyết các tranh chấp bằng hòa bình C. Phù hợp tác trở nên tân tiến có công dụng trong các nghành nghề dịch vụ kinh tế, văn hóa truyền thống và thôn hội D. Bình đẳng chủ quyền giữa các đất nước và quyền từ quyết của các...
Đọc tiếp

Nội dung như thế nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên thích hợp quốc?

A. Tôn trọng toàn diện lãnh thổ, tự do chính trị và sự độc nhất trí thân 5 nước lớn

B. ko can thiệp vào các bước nội bộ, giải quyết các tranh chấp bằng hòa bình

C. vừa lòng tác cải tiến và phát triển có tác dụng trong các nghành nghề dịch vụ kinh tế, văn hóa truyền thống và xóm hội

D. Bình đẳng tự do giữa các đất nước và quyền từ quyết của những dân tộc


#Mẫu giáo
1
Phạm Thị Diệu Hằng

Đáp án C

- các đáp án A, B, D: là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc.

- Đáp án C: là nguyên tắc hoạt động vui chơi của ASEAN (sgk 12 trang 131)


Đúng(0)
Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên phù hợp quốc? A. Bình đẳng độc lập giữa các đất nước và quyền từ quyết của các dân tộc. B. Gia hạn hòa bình và bình yên thế giới. C. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của toàn bộ các nước. D. Giải quyết các tranh chấp thế giới bằng biện pháp hòa...
Đọc tiếp

Nội dung nào chưa hẳn là nguyên tắc hoạt động của Liên phù hợp quốc?

A. Bình đẳng chủ quyền giữa các tổ quốc và quyền từ bỏ quyết của các dân tộc.

B. Gia hạn hòa bình và an ninh thế giới.

C. Tôn trọng trọn vẹn lãnh thổ và chủ quyền chính trị của toàn bộ các nước.

D. Xử lý các tranh chấp quốc tế bằng giải pháp hòa bình.


#Mẫu giáo
1
Phạm Thị Diệu Hằng

Phương pháp: sgk 12 trang 7, một số loại trừ.

Cách giải:

Những nguyên tắc hoạt động của Liên hòa hợp quốc bao gồm:

- Bình đẳng hòa bình giữa các giang sơn và quyền tự quyết của những dân tộc.

- Tôn trọng toàn diện lãnh thổ và chủ quyền chính trị của những nuớc.

- ko can thiệp vào nội bộ các nuớc.

- xử lý tranh chấp, xung đột nước ngoài bằng phương thức hòa bình.

- chung sống tự do và sự tốt nhất trí thân 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

=> Đáp án B: là mục đích hoạt động của Liên phù hợp quốc.

Chọn: B


Đúng(0)
xếp hạng
tất cả Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần tháng Năm

olm.vn


học tập liệu Hỏi đáp
các khóa học rất có thể bạn thân mật ×
Mua khóa đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ mặt hàng Đóng

- Bình đẳng hòa bình giữa các non sông và quyền từ bỏ quyết của những dân tộc.

- Tôn trọng trọn vẹn lãnh thổ và tự do chính trị của toàn bộ các nước.

- ko can thiệp vào công việc nội cỗ của bất kỳ nước nào.

- xử lý các tranh chấp nước ngoài bằng phương án hòa bình.

- bình thường sống chủ quyền và sự nhất trí giữa năm nước phệ (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc).


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Nội dung nào tiếp sau đây không bắt buộc là mục tiêu "Chiến lược toàn cầu" của Mĩ


A. Ngăn ngừa và tiến tới xóa khỏi chủ nghĩa xóm hội trên cụ giới.


B. Đàn áp trào lưu giải phóng dân tộc, trào lưu công nhân và cộng sản quốc tế.


C. Bảo trì hòa bình, an ninh thế giới.


D. Khống chế, bỏ ra phối những nuớc tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.


Câu 2:


Theo ra quyết định của họp báo hội nghị Ianta, quân đội nuớc làm sao sẽ chiếm đóng Nhật Bản, nam giới Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


A. Pháp.


B. Anh.


C. Mĩ.


D. Liên Xô.


Câu 3:


Từ nửa sau những năm 80, Nhật bản vươn lên thành hết sức cường số một nhân loại về nghành nghề dịch vụ nào?


A. Chính trị.


B. Tài chính.


C. Quân sự.


D. Văn hóa.


Câu 4:


Điểm giống nhau về tình hình vn và Nhật bạn dạng giữa chũm kỉ XIX là


A. Mầm mống kinh tế tài chính tư phiên bản chủ nghĩa đang xuất hiện.


B. Chính sách phong kiến đang phát triển.


C. Bị các nước đế quốc xâu xé, thống trị.


D. Cơ chế phong kiến khủng hoảng sâu sắc.


Câu 5:


Điểm kiểu như nhau trong chính sách đối ngoại của các đời Tổng thống Mĩ (từ H. Truman đến

R. Nixon) là


A. Theo đuổi chiến lược “Cam kết với mở rộng”.


B. Ủng hộ “Chiến lược toàn cầu”.


C. Xác lập một trơ thổ địa tự cố gắng giới hữu ích cho những nước tứ bản


D. Chuẩn bị tiến hành “Chiến tranh tổng lực”.


Câu 6:


Trong nửa sau vậy kỉ XX, lộ diện 3 "con rồng" kinh tế tài chính Châu Á sinh sống Đông Bắc Á là


A. Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan.


B. Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông.


C. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.


D. Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan.


Bình luận


comment
TÀI LIỆU VIP perfectslimusa.net
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại perfectslimusa.net


*

liên kết
tin tức perfectslimusa.net
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


Viet
Jack

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng cách đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Em hãy kể tên một số trình duyệt web phổ biến hiện nay, kể tên một số trình duyệt web


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email các bạn đăng ký để mang lại password
mang lại mật khẩu

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui mừng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
Viet
Jack