phan công khanh là ai

Trước khi có tiếng với việc làm giao thương mua bán xế hộp, Phan Công Khanh từng tranh tài bóng chuyền có trách nhiệm và được gọi lên group tuyển chọn vương quốc.