A. Poli(vinyl clorua);B. Pilisaccarit;C. Protein;D. Nilon-6,6. - Olm
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Polime nào dưới đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng vừa lòng ?

A. Poli(vinyl clorua);

B. Pilisaccarit;

C. Protein;

D. Nilon-6,6.

Bạn đang xem: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp


*

*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó có câu vấn đáp mà chúng ta cần!

Trong số các polime sau, hóa học nào được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

A. Poli (vinyl clorua).

B. Polisaccarit.

C. Protein.

D. Nilon- 6,6.


Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

A.Poli(vinyl clorua).

B.Polisaccarit.

C. Protein.

D. Nilon-6,6.


Cho những polime sau: tơ nilon- 6,6;poli vinyl clorua; poli(vinyl axetat); teflon, tơ visco, tơ nitron; poli buta-1,3-đien. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng đúng theo là

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7


Cho dãy các polime gồm: tơ tằm, tơ capron, tơ nilon – 6,6, tơ nitron dãy những polime gồm: tơ tằm, tơ capron, tơ nilon – 6,6, tơ nitron, poli (metyl metacrylat), poli (vinyl clorua), cao su thiên nhiên buna, tơ axetat, poli (etylen terephtalat). Số polime được tổng vừa lòng từ làm phản ứng trùng đúng theo là A. 6. B. 4. C. 5. D....

Cho dãy những polime gồm: tơ tằm, tơ capron, tơ nilon – 6,6, tơ nitron dãy các polime gồm: tơ tằm, tơ capron, tơ nilon – 6,6, tơ nitron, poli (metyl metacrylat), poli (vinyl clorua), cao su thiên nhiên buna, tơ axetat, poli (etylen terephtalat). Số polime được tổng phù hợp từ bội nghịch ứng trùng hợp là

A. 6.

B. 4.

C. 5.

D. 7.


Đáp án B

Các polime được tổng thích hợp từ làm phản ứng trùng phù hợp là: Tơ nitron, pli (metylmetacrylat), poli (vinyl clorua), cao su buna


Cho dãy các polime gồm: tơ tằm, tơ capron, nilon – 6,6, tơ nitron, poli(metyl metacrylat), poli(vinyl clorua), cao su buna, tơ axetat, poli(etylen terephtalat). Số polime được tổng hòa hợp từ phản ứng trùng đúng theo là: A. 6. B. 4. C. 5. D....

Cho dãy những polime gồm: tơ tằm, tơ capron, nilon – 6,6, tơ nitron, poli(metyl metacrylat), poli(vinyl clorua), cao su buna, tơ axetat, poli(etylen terephtalat). Số polime được tổng hòa hợp từ phản bội ứng trùng vừa lòng là:

A. 6.

B. 4.

C. 5.

D. 7.


mang đến dãy những polime gồm: tơ tằm, tơ capron, nilon – 6,6, tơ nitron, poli(metyl metacrylat), poli(vinyl clorua), cao su đặc buna, tơ axetat, poli(etylen terephtalat). Số polime được tổng đúng theo từ làm phản ứng trùng vừa lòng là: A. 6. B.4. C. 5....

Cho dãy những polime gồm: tơ tằm, tơ capron, nilon – 6,6, tơ nitron, poli(metyl metacrylat), poli(vinyl clorua), cao su buna, tơ axetat, poli(etylen terephtalat). Số polime được tổng hòa hợp từ bội phản ứng trùng hòa hợp là:

A. 6.

B.4.

C. 5.

D.7.


Cho dãy những polime gồm: tơ tằm, tơ capron, nilon–6,6, tơ nitron, poli(metyl metacrylat), poli(vinyl clorua), cao su buna, tơ axetat với poli(etylen terephtalat). Số polime được tổng vừa lòng từ phản ứng trùng phù hợp là

A.6.

B.5.

C.7.

D.4.


Trong những polime sau: polietilen; poli(vinyl clorua); nilon -6,6; tơ nitron; cao su đặc buna-S; poli (phenol-fomanđehit); tơ visco; poli (metyl metacrylat). Số polime được pha trộn từ bội phản ứng trùng thích hợp là A. 5. B.4. C.6...

Trong các polime sau: polietilen; poli(vinyl clorua); nilon -6,6; tơ nitron; cao su đặc buna-S; poli (phenol-fomanđehit); tơ visco; poli (metyl metacrylat). Số polime được điều chế từ làm phản ứng trùng hòa hợp là

A. 5.

B.4.

C.6

D.3.


Chọn giải đáp B

Để tất cả phản ứng trùng hòa hợp thì monome có liên kết đôi hoặc vòng kém bền.

⇒ Số polime được pha chế từ bội phản ứng trùng hợp gồm:

+ Polietilen, poli(vinyl clorua), tơ nitron, cao su đặc buna–S cùng poli(metyl metacrylat).

⇒ chọn B


Trong những polime sau: polietilen; poli(vinyl clorua); nilon -6,6; tơ nitron; cao su buna-S; poli (phenol-fomanđehit); tơ visco; poli (metyl metacrylat). Số polime được điều chế từ phản nghịch ứng trùng thích hợp là A. 5. B.4. C. 6...

Trong các polime sau: polietilen; poli(vinyl clorua); nilon -6,6; tơ nitron; cao su buna-S; poli (phenol-fomanđehit); tơ visco; poli (metyl metacrylat). Số polime được điều chế từ phản bội ứng trùng vừa lòng là

A. 5.

B.4.

C. 6

D.3.


Đáp án B

Để có phản ứng trùng hòa hợp thì monome có links đôi hoặc vòng kém bền.

⇒ Số polime được điều chế từ bội nghịch ứng trùng vừa lòng gồm:

+ Polietilen, poli(vinyl clorua), tơ nitron, cao su đặc buna–S cùng poli(metyl metacrylat).

chọn B


toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên

Polime nào sau đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng phù hợp được Vn
Doc biên soạn hướng dẫn độc giả trả lời thắc mắc cũng như biết được các polime được điều chế từ làm phản ứng trùng hợp, từ bỏ đó vận dụng giải các dạng bài xích tập câu hỏi tương tự. 


Polime nào sau đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp?

A. Poli(etylen terephtalat)

B. Protein

C. Nilon-6,6

D. Poli(vinyl clorua)

Đáp án hướng dẫn giải 

Poli (etylen terephtalat), protein, nilon-6,6 được tổng hợp bởi phản ứng trùng ngưng.

Poli (vinyl clorua) được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp

Đáp án D


Phản ứng trùng hợp

Phản ứng trùng vừa lòng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ tuổi (monome) giống như nhau hoặc tựa như nhau thành phân tử rất lớn (polime)

Điều kiện xảy ra phản ứng trùng ngưng: monome thâm nhập phản ứng trùng hợp buộc phải có links bội hoặc là vòng kém bền có thể mở ra

Các polime được điều chế từ làm phản ứng trùng hợp

Phản ứng trùng vừa lòng là phản nghịch ứng hóa học để tổng hợp những hợp chất cao phân tử

polietilen (PE), polipropilen (PP), polistiren (PS), poli(vinyl clorua) (PVC), poli(vinyl axetat) (PVA), poli(metyl metacrylat) (PMMA), poli(tetrafloetilen) (teflon), Nilon – 6 (capron), tơ nitron (olon), cao su isoprene, cao su clopren, cao su buna.

Lưu ý:

+ Đồng trùng hợp: cao su buna – N, cao su buna – S.

+ Nilon – 6 (capron): cả trùng hợp và trùng ngưng.

Tham khảo thêm

Các polime được pha chế từ phản nghịch ứng trùng ngưng

nilon-6 (tơ capron), nilon-7 (tơ enan), lapsan, nilon-6,6 (đồng trùng ngưng), poli(phenol fomanđehit) (PPF) gồm 3 dạng: nhựa novolac, nhựa rezol, vật liệu bằng nhựa rezit, keo dán giấy ure fomanđehit.


Câu hỏi áp dụng liên quan 

Câu 1. Nội dung đánh giá và nhận định nào dưới đấy là đúng: 

A. Polipropilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

B. Tơ enan được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

C. Trùng phù hợp axit ε-amino caproic nhận được policaproamit.

D. Monome dùng để điều chế polime trong suốt không giòn (thuỷ tinh hữu cơ) là CH2= C(CH3) – COOCH3.


Xem đáp án
Đáp án D

A sai bởi polipropilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

B sai do Tơ enan được điều chế bởi phản ứng trùng ngưng.

C sai bởi vì trùng dừng axit ε-amino caproic nhận được policaproamit.

D đúng. 


Câu 2. dãy gồm các chất đều có công dụng tham gia bội nghịch ứng trùng hòa hợp là:

A. Stiren; phenol; isopren; but-1-en.

B. Benzen; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen.

C. Buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en.

D. Axetilen; buta-1,3-đien; stiren; vinyl clorua.


Xem đáp án
Đáp án D

A sai: Phenol (C6H5OH) không thâm nhập phản ứng trùng hợp.

B sai: Benzen (C6H6) và toluen (C6H5CH3) không tham gia phản ứng trùng hợp.

C sai: cumen (C6H5CH(CH3)2) không gia nhập phản ứng trùng hợp.

D đúng:

n
CH≡CH

*
(-CH=CH-)n (nhựa cupren)

n
CH2=CH-CH=CH2

*
(-CH2-CH=CH-CH2-)n (cao su buna)

n
C2H3Cl

*
(-CH2CHCl-)n


Câu 3. Nội dung nhận định và đánh giá nào sau đấy là đúng về polime?

A. Tất cả các polime tổng hợp các được điều chế bởi phản ứng trùng hợp.

B. Thủy tinh trong hữu cơ là vật tư trong suốt, giòn với kém bền.

C. Protein là một trong những loại polime thiên nhiên.

D. Phần đông polime đông đảo đồng thời gồm tính dẻo, tính đàn hồi và rất có thể kéo thành sợi dai, bền


Xem đáp án
Đáp án C

A. Không nên vì những polime tổng hợp có thể được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng hoặc trùng hợp.

Ví dụ: những polime được pha chế từ bội phản ứng trùng ngưng

nilon-6 (tơ capron), nilon-7 (tơ enan), lapsan, nilon-6,6 (đồng trùng ngưng)

B. Sai

C. Đúng, Protein là một trong loại polime thiên nhiên có vào tơ tằm, lông cừu, len.

D. Sai


Câu 4. Nhận định nào sau đó là chính xác 

A. Gai bông, tơ tằm thuộc nhiều loại polime nhân tạo

B. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đa số thuộc nhiều loại tơ tổng hợp.

C. Polietilen với poli(vinyl clorua) là thành phầm của bội phản ứng trùng ngưng.

D. Nilon-6 (tơ capron), nilon-7 (tơ enan), lapsan là các polime được điều chế từ bội nghịch ứng trùng ngưng


Xem đáp án
Đáp án D

A. Sai vì Sợi bông, tơ tằm thuộc các loại polime từ bỏ nhiên

B. Sai do Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat các thuộc một số loại tơ thiên nhiên

C. Sai do Polietilen cùng poli(vinyl clorua) là thành phầm của phản bội ứng trùng hợp

D. Đúng 


Câu 5. Muốn tổng hợp 120 kilogam poli(metyl metacrylat) thì trọng lượng của axit với ancol khớp ứng cần cần sử dụng lần lượt là bao nhiêu? Biết năng suất este hóa cùng trùng hòa hợp lần lượt là 60% cùng 80%)

A. 215 kg với 80 kg

B. 171 kg với 82 kg

C. 65 kg và 40 kg

D. 170 kg cùng 82 kg


Xem đáp án
Đáp án A

Khối lượng metyl metacrylat: 120. (100/80) = 150 (kg)

C3H5COOH + CH3OH ⇆ C3H5COOCH3 + H2O

n
CH2 = C(CH3) – COOCH3

*
-(CH2-C(CH3)(COOCH3)-)-n

→ số mol ancol thông qua số mol axit: 

150.103/100 .60/100 = 2500 mol

Khối lượng ancol CH3OH: 2500.32 = 80000 (g) = 80(kg)

Khối lượng axit C3H5COOH: 2500.86 = 215000 (g) = 215 (kg)

PVC được pha trộn từ khí thiên nhiên theo sơ đồ:

CH4 → C2H2 → CH2 = CHCl → PVC


Câu 6. Nhựa phenol fomanđehit được tổng vừa lòng bằng cách thức đun rét phenol với:

A. CH3COOH trong môi trường xung quanh axit.

B. HCHO trong môi trường xung quanh axit.

C. HCOOH trong môi trường axit.

D. CH3CHO trong môi trường axit.


Xem đáp án
Đáp án B

Nhựa phenol fomanđehit có 3 dạng:

 Nhựa novolac: mang lại phenol dư tác dụng HCHO trong môi trường thiên nhiên acid thu vật liệu bằng nhựa novolac (mạch thẳng).

Nhựa Rezol: đun cho nóng phenol và HCHO tỉ trọng mol 1 : 1,2 tất cả xúc tác kiềm thu nhựa Rezol (mạch thẳng).

 Nhựa Rezit: khi nấu nóng nhựa Rezol làm việc 150o
C thu vật liệu nhựa có kết cấu không gian gọi là vật liệu nhựa Rezit.


Câu 7. Polime nào tiếp sau đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng ngưng

A. Poli (metyl metacrylat).

B. Poli (etylen terephtalat).

C. Poli stiren.

D. Poli acrilonitrin.


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 8. Polime nào dưới đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng ngưng

A. Poli (metyl metacrylat).

B. Poli (hexametylen-ađipamit).

C. Poli (vinyl clorua).

D. Poli (butađien-stiren).


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 9. Dãy các polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A. Polietilen; tơ nilon-6,6

B. Tơ lapsan; poli(vinyl clorua)

C. Tơ nitron; cao su thiên nhiên buna-S

D. Tơ nilon-7; poli (metyl acrylat)


Xem đáp án
Đáp án C

Dãy những polime được điều chế bởi phản ứng trùng hòa hợp là: Tơ nitron; cao su buna-S

Tơ nitron (olon) là thành phầm trùng thích hợp của monome CH2=CH-CN.

Trùng vừa lòng Buta-1,3-đien được cao su đặc buna.

n
CH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Cao su buna là thành phầm trùng hợp đa số của


Câu 10. Dãy polime được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng là

A. Poliisopren, tơ nitron, nilon-6

B. Polipropilen, poli(phenol-fomandehit), nilon-7

C. Tơ lapsan, nilon-6, poli(phenol-fomandehit)

D. Nilon-6,6, tơ nitron, polipropilen


Xem đáp án
Đáp án C

Dãy polime được tổng đúng theo từ phản nghịch ứng trùng dừng là: Tơ lapsan, nilon-6, poli(phenol-fomandehit)

Tơ Lapsan ( tơ polieste): có nhiều nhóm este, pha chế theo bội phản ứng trùng ngưng, cấu trúc mạch thẳng (poli este)

n(p-HOOC-C6H4-COOH) + n
HO-CH2-CH2-OH

*

axit terephtalic etylen glicol

(−CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O)−n + 2H2O

(Poli(etylen-terephtalat) (tơ lapsan))

 Tơ nilon-6 (tơ capron) là nhiều loại tơ tổng hợp, được điều chế từ bội nghịch ứng trùng dừng ε -amino caproic cùng phản ứng trùng phù hợp caprolactam.


Câu 11. trong số polime sau: polistiren; tơ lapsan; nilon-6,6; tơ tằm; thủy tinh trong hữu cơ; tơ xenlulozơ axetat, tơ nitron, số polime trùng dừng là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 12. Dãy gồm các chất dùng để tổng hợp cao su Buna-S là

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2 .

B. CH2=CH-CH=CH2, lưu giữ huỳnh.

C. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

D. CH2=CH-CH=CH2, CH3CH=CH2


Xem đáp án
Đáp án D

Dãy gồm những chất dùng làm tổng hợp cao su thiên nhiên buna-s là CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

Cao su buna-S được pha chế từ phản bội ứng đồng trùng phù hợp buta-1,3-đien với stiren:

n
CH2=CH-CH=CH2 + n
CH2=CH-C6H5→ (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(C6H5)-)n.


Câu 13. Nhận định đúng là:

A. Cao su đặc là polime vạn vật thiên nhiên của isoprene.

B. Tua xenlulozơ rất có thể bị đepolime hóa lúc bị đun nóng.

C. Monome là đôi mắt xích cơ bản trong phân tử polime.

D. Polime là đa số hợp chất gồm phân tử khối khôn xiết lớn, do nhiều solo vị nhỏ (mắt xích) links với nhau tạo ra nên.


Xem đáp án
Đáp án D

D. Polime là các hợp chất tất cả phân tử khối rất lớn, vì nhiều đơn vị nhỏ (mắt xích) liên kết với nhau chế tạo nên.


Câu 14. Từ monome nào dưới đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol)?

A. CH2=CH-COOCH3.

B. CH2=CH-OCOCH3.

C. CH2=CH-COOC2H5.

D. CH2=CH-CH2OH.


Xem đáp án
Đáp án B

Từ monome CH2=CH-OCOCH3 có thể điều chế được poli(vinyl ancol)

n
CH2=CH-COO-CH3

*
<-CH2-CH(OOCCH3)->n

<-CH2-CH(OOCCH3)->n + Na
OH

*
(-CH2-CH(OH)-)n + CH3COONa


Câu 15. Phát biểu không đúng là

A. Tinh bột cùng xenlulozơ đầy đủ là polisaccarit (C6H10O5)n tuy vậy xenlulozơ rất có thể kéo sợi, còn tinh bột thì không.

B. Len, tơ tằm,tơ nilon kém bền với nhiệt độ và không xẩy ra thuỷ phân trong môi trường axit hoặc kiềm.

C. Phân minh tơ tự tạo và tơ tựnhiên bằng phương pháp đốt, tơ tự nhiên cho mùi khét.

D. Đa số các polime đều không phai hơi do khối lượng phân tử phệ và lực liên kết phân tử


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 16. Cho những polime sau: (-CH2 – CH2-)n; (- CH2- CH=CH- CH2-)n; (- NH-CH2-CO-)n.Công thức của những monome nhằm khi trùng vừa lòng hoặc trùng ngưng tạo thành các polime trên lần lượt là

A. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3- CH(NH2)- COOH.

B. CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, NH2- CH2- COOH.

C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- CH2- COOH.

D. CH2=CH2, CH3- CH=CH-CH3, NH2- CH2- CH2- COOH.

Xem thêm: 4+ Cách Kiểm Tra Các Gói Cước Đang Sử Dụng Mobi Fone Đang Sử Dụng


Xem đáp án
Đáp án C

Mời các bạn tìm hiểu thêm tài liệu liên quan 

Trên phía trên Vn
Doc đã trình làng Polime nào dưới đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp tới chúng ta đọc. Để có công dụng cao hơn trong kì thi, Vn
Doc xin ra mắt tới chúng ta học sinh tư liệu Thi thpt quốc gia môn Toán, Thi THPT tổ quốc môn Hóa học, Thi THPT quốc gia môn thứ Lý, cơ mà Vn
Doc tổng hợp và đăng tải.


Ngoài ra, Vn

Đánh giá bài viết
5 56.244
Chia sẻ bài xích viết
sắp xếp theo khoác định mới nhất Cũ độc nhất vô nhị

Ôn tập Hóa 12


ra mắt chế độ Theo dõi cửa hàng chúng tôi Tải ứng dụng chứng nhận
*
Đối tác của Google
*