sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của nguyễn ái quốc là

  1. Lớp 9

  2. Sự khiếu nại ghi lại sự thay đổi vô cuộc sống sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc là:

hint-header

Cập nhật ngày: 16-09-2021


Chia sẻ bởi: Đỗ phương thanh


Sự khiếu nại ghi lại sự thay đổi vô cuộc sống sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc là:

A

Đưa yêu thương sách cho tới Hội nghị Véc xai (18/6/1919).

B

Bỏ phiếu nghiền trở nên việc thâm nhập Quốc tế thứ tía và nhập cuộc tạo nên Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).

C

Đọc sơ thảo luận cương của Lê-nin về yếu tố dân tộc bản địa và nằm trong địa của Lê-nin (7/1920 ).

D

Hình ảnh hưởng trọn của cách mệnh mon Mười Nga (1917) cho tới tư tưởng cứu giúp nước của Nguyễn Ái Quốc .

Chủ đề liên quan

Những sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc trong mỗi năm 1919-1925 ý nghĩa gì?

A

Xây dựng quan hệ liên minh đằm thắm người công nhân và dân cày vô cuộc đấu giành giật giải tỏa dân tộc bản địa.

B

Nguyễn Ái Quốc tiêu thụ tư tưởng công ty nghĩa Mác-Lê nin nhằm quảng bá về nội địa.

C

Chuẩn bị về chủ yếu trị, tư tưởng và tổ chức triển khai cho việc thành lập và hoạt động của chủ yếu đảng vô sản ở nước Việt Nam.

D

Cách mạng nước Việt Nam phát triển thành một thành phần của cách mệnh trái đất.

Đóng canh ty lớn số 1 của Nguyễn Ái Quốc so với cách mệnh nước Việt Nam trong mỗi năm 1919- 1925 là gì?

A

Sáng lập Đảng nằm trong sản nước Việt Nam.

B

Truyền bá Chủ nghĩa Mác- Lênin về nước Việt Nam.

C

Chuẩn bị về mặt mày tư tưởng- chủ yếu trị cho việc xây dựng Đảng.

D

Tìm thấy con phố cứu giúp nước đích thị đắn mang lại cách mệnh nước Việt Nam – cách mệnh vô sản.

Sự khiếu nại này ghi lại khuynh phía cách mệnh vô sản vẫn giành quyền chỉ huy có một không hai so với cách mệnh Việt Nam?

A

Đảng Cộng sản nước Việt Nam được xây dựng.

B

Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập và hoạt động.

C

Tân Việt Cách mạng đảng bị phân hóa.

D

Sự thành lập và hoạt động của tía tổ chức triển khai nằm trong sản.

Sự khiếu nại này xác định giai cung cấp vô sản nước Việt Nam vẫn cứng cáp và vừa sức chỉ huy cách mệnh ?

A

Đảng Cộng sản nước Việt Nam được xây dựng.

B

Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập và hoạt động.

C

Ba tổ chức triển khai nằm trong sản thứu tự thành lập và hoạt động.

D

Luận cương chủ yếu trị (10/1930) được trải qua.

Đến đầu năm mới 1930, tía tổ chức triển khai nằm trong sản ở nước Việt Nam cần được thống nhất là do

A

thực dân Pháp đẩy mạnh đàn áp, xịn tía, cần được thống nhất nhằm rời tổn thất.

B

cần nên thống nhất nhằm chỉ huy cuộc đấu giành giật của những lực lượng yêu thương nước.

C

ba tổ chức triển khai nằm trong sản sinh hoạt riêng rẽ rẽ, giành giật giành đảng viên, giành giật giành tác động cho nhau.

D

cùng cộng đồng tư tưởng Mác – Lê-nin, nằm trong mục tiêu chỉ huy trào lưu cách mệnh nước Việt Nam.

Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng xác lập giai cung cấp người công nhân là lực lượng chỉ huy cách mệnh nước Việt Nam vì:

A

Công nhân là lực lượng thay mặt mang lại cách thức phát hành mới mẻ.

B

Giai cung cấp người công nhân với niềm tin cách mệnh triệt nhằm

C

Công nhân với ý thức về quyền hạn giai cấp

D

Giai cung cấp người công nhân là lực lượng sầm uất đảo

Nội dung này sau đây thể hiện nay tính đích thị đắn của Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng?

A

Đánh giá chỉ đích thị năng lực chỉ huy của giai cung cấp người công nhân.

B

Tạo đi ra nguyệt lão contact khăng khít đằm thắm người công nhân và dân cày.

C

Độc lập dân tộc bản địa nối sát với công ty nghĩa xã hội.

D

Thể hiện nay rõ rệt niềm tin quốc tế vô sản.

Pháp nên kí hiệp ước quá nhận vạc xít Nhật với quyền dùng trường bay và cửa ngõ thay đổi ở Đông Dương vô mục tiêu quân sự chiến lược vì như thế

A

Nhân dân Đông Dương đấu giành giật mạnh mẽ và tự tin .

B

Phát xít Nhật lấn lướt Pháp ở nước Việt Nam.

C

Phát xít Nhật vạc động cuộc chiến tranh ở chống Tỉnh Thái Bình Dương .

D

Thực dân Pháp mong muốn nằm trong vạc xít Nhật bóc tách lột được nhiều hơn thế .

Sự khiếu nại đa phần này ra mắt vô năm 1946 vẫn gia tăng chân móng mang lại chính sách mới mẻ ?

A

Thành lập quân group Quốc gia .

B

Bầu cử Hội đồng quần chúng những cung cấp .

C

Thành lập Ủy phát hành chủ yếu những cung cấp .

D

Tổng tuyển chọn cử bầu Quốc hội vô toàn nước .

Khó khăn lớn số 1 tuy nhiên nước nước Việt Nam Dân công ty Cộng hoà nên đương đầu sau Cách mạng mon Tám năm 1945 là gì ?

Xem thêm: thuc trinh la ai

A

Ngoại xâm và nội phản hủy hoại .

B

Hơn 90 % số lượng dân sinh loà chữ .

C

Ngân quỹ non nước trống không trống rỗng .

D

Nạn đói đe doạ nguy hiểm cuộc sống thường ngày của quần chúng tao .

Ý nghĩa cần thiết của nhì cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn và Nam Kì là

A

thể hiện nay năng lực đấu giành giật vày vũ trang của quần chúng tao .

B

thể hiện nay niềm tin yêu thương nước của quần chúng tao .

C

nhằm lại nhiều bài học kinh nghiệm quý mang lại cách mệnh .

D

báo hiệu cuộc đấu giành giật vũ trang chống Pháp – Nhật chính thức .

Hậu trái khoáy áp lực về mặt mày văn hoá tự chính sách thực dân phong con kiến nhằm lại sau Cách mạng mon Tám năm 1945 là

A

rộng lớn 90 % số lượng dân sinh ko biết chữ , những tệ nàn xã hội tràn ngập .

B

tác động của văn hoá văn minh theo phong cách phương Tây .

C

văn hoá đem nặng nề tư tưởng phong con kiến lỗi thời .

D

văn hoá truyền thống lịch sử dân tộc bản địa bị mai một .

Trước những trở ngại sau Cách mạng mon Tám năm 1945 , nhà nước Lâm thời vẫn công tía mệnh lệnh

A

phát hành cỗ luật mới mẻ .

B

xây dựng cơ quan chỉ đạo của chính phủ mới mẻ .

C

phát hành Hiến pháp .

D

Tổng tuyển chọn cử vô toàn nước .

Việc thỏa thuận Hiệp ấn định Sơ cỗ ( 6-3-1946 ) vẫn thể hiện nay

A

tầm quan trọng chỉ huy thông minh của Đảng và Chủ tịch Xì Gòn .

B

thoả hiệp của Đảng và nhà nước tao .

C

sự giới hạn vô chỉ huy của tao .

D

sự nhượng cỗ của tao trong những công việc phân hoá quân thù .

Thực dân Pháp thỏa hiệp với Nhật nhằm chống quần chúng Đông Dương vì:

A

Pháp thời điểm hiện nay ko vừa sức ngăn chặn Nhật

B

Pháp mong muốn share quyền hạn với Nhật.

C

Pháp mong muốn nhờ vào Nhật để giữ lại quyền cai trị ở Đông Dương.

D

Pháp và Nhật đều phải sở hữu cộng đồng mục tiêu là ngăn chặn cách mệnh Đông Dương.

Con lối đi dò la chân lý cứu giúp nước của Nguyễn Ái Quốc với gì không giống với lớp người chuồn trước?

A

Đi lịch sự phương Tây dò la lối cứu giúp nước.

B

Đi lịch sự Lục địa Châu Mỹ dò la lối cứu giúp nước.

C

Đi lịch sự Châu Phi dò la lối cứu giúp nước.

D

Đi lịch sự phương Đông dò la lối cứu giúp nước.

Điểm không giống nhau cơ phiên bản đằm thắm Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên (2/1930)và Luận cương chủ yếu trị (10/1930)của Đảng là gì?

A

Xác ấn định lực lượng cách mệnh nước Việt Nam.

B

Xác ấn định trách nhiệm và lực lượng cách mệnh.

C

Xác xác định trí cách mệnh nước Việt Nam.

D

Xác ấn định kế hoạch cách mệnh nước Việt Nam.

Việc thỏa thuận Hiệp ấn định Sơ cỗ ( 6-3-1946 ) đằm thắm nhà nước tao với Pháp vẫn chứng minh điều gì ?

A

Chủ trương đích thị đắn và đúng lúc của Đảng và nhà nước .

B

Sự thắng lợi của Pháp bên trên mặt mày trận nước ngoài phú .

C

Sự thoả hiệp của Pháp so với nhà nước tao .

D

Ta nhân nhượng nhằm bảo toàn lực lượng cách mệnh .

Sự khiếu nại này vẫn buộc nhà nước nước Việt Nam Dân công ty Cộng hoà gửi kể từ tấn công Pháp lịch sự hoà thôi nhân nhượng với Pháp ?

A

Vì Pháp và Trung Hoa dân quốc kí Hiệp ước Hoa – Pháp .

B

Vì Pháp được bọn phản động tay sai trợ giúp .

C

Vì tao rời hiện tượng một khi ứng phó với tương đối nhiều quân thù .

D

Vì Pháp được Anh hậu thuẫn .

Sự khiếu nại này ghi lại Nguyễn Ái Quốc bước đầu tiên nhìn thấy con phố cứu giúp nước đích thị đắn ?

A

Nguyễn Ái Quốc gọi sơ thảo luận cương của Lênin về yếu tố dân tộc bản địa và nằm trong địa ( 7/1920 )

B

Nguyễn Ái Quốc nhập cuộc tạo nên Đảng nằm trong sản Pháp ( 12/1920 )

C

Nguyễn Ái Quốc đem yêu thương sách cho tới Hội nghị Vecxai ( 18/6/1919 )

D

Nguyễn Ái Quốc xây dựng tổ chức triển khai Hội nước Việt Nam cách mệnh thanh niên ( 6/1925 )

Xem thêm: ai là đại biểu xuất sắc cho nên bi kịch cổ điển pháp