thờ 3 ông quan công là ai

Hỏi: Tranh thờ Quan Công thông thường với tía người: Quan Thánh ngồi thân mật, sau sống lưng là Quan Bình phía bên phải, Châu Thương phía trái. Tranh thờ trong nhà tôi với thêm: một người sống lưng treo cung, đứng sau Quan Bình; một người sau sống lưng với cây côn, đứng sau Châu Thương, mặt mũi vô cùng tương đương Châu Thương. Xin chất vấn nhì người ấy là ai?

Bạn đang xem: thờ 3 ông quan công là ai

Trần Ngọc Thế (Phòng Y tế thị trấn An Biên, tỉnh Kiên Giang)

Tranh thờ Quan Công hình ảnh 1

Tượng năm ông.

NGHÊ DŨ LAN: Tam quốc chí biểu diễn nghĩa (TQC, tr. 10) mô tả Quan Công “mình lâu năm chín thước, râu lâu năm nhì thước (một thước Tàu lâu năm khoảng chừng 0,36m), mặt mũi đỏ chót như gấc; môi thắm như son; đôi mắt phượng, ngươi ngài”. Lưu hành kể từ đời Thanh (Trung Quốc), kinh Minh thánh (MT) tả: Ngọa tàm mi chén bát tự động. Đan phụng mục tuy nhiên tinh ma. Ngũ long tu kho bãi vĩ. Nhứt hổ ngạch dao thân mật. (Mày tằm hình chữ chén bát. Mắt phượng sáng sủa như sao. Râu Long rõ ràng năm chòm. Trán hùm thân mật lẫm liệt.)

Dựa theo đòi mô tả bên trên, giành giật thờ Quan Công (Quan Đế) với nhì loại phổ biến.

1. Tượng tía ông: Quan Công ngồi thân mật, tay vuốt râu (đôi Khi vẽ tay ê cụ kinh Xuân thu). Sau sống lưng là Quan Bình lưu giữ ấn (trái), Châu Thương cụ đao Thanh Long (phải).

Châu Thương (cũng gọi Châu Xương, Châu đại tướng mạo quân). Theo TQC (tr. 459, 460, 568), Quan Công đem nhì chị dâu (vợ Lưu Bị) lần Lưu. Gần cho tới núi Ngọa Ngưu thì gặp gỡ tướng mạo cướp Châu Thương, mặt mũi đen kịt, râu xồm, to lớn, tưởng tượng dữ tợn. Châu quăng quật lâu lắc theo đòi Quan. Nghe tin yêu Quan Công và Quan Bình bị Tôn Quyền chém, Châu đâm cổ tự động vẫn. Châu được tôn thờ là Cương trực Trung dũng Đại thiên tôn. Kinh MT tả: Phù thiên dũng tướng mạo. Sát địa mãnh thần. Thiết tu ngân xỉ. Hắc diện châu thần. (Tướng khỏe mạnh phụ canh ty trời. Thần khỏe mạnh nhìn coi khu đất. Râu Fe răng bạc. Mặt đen kịt môi đỏ chót.)

Quan Bình. Theo TQC (tr. 446-468), sau khoản thời gian gặp gỡ Châu, Quan Công nối tiếp lần Lưu Bị và Trương Phi. Đến Hà Bắc, gặp gỡ ông lão Quan Định với con cái loại là Quan Bình biết võ, 18 tuổi tác, bèn xin xỏ Bình thực hiện con cái nuôi. Kinh MT và những miếu thờ Quan Đế tôn Bình là Quan hoàng thái tử, tôn xưng là Cửu thiên Uy linh Hiển hóa Đại thiên tôn.

Xem thêm: chồng nghệ sĩ tuyết tuyết là ai

2. Tượng năm ông (ngũ công): Giống tượng tía ông, vẽ thêm thắt Trương Tiên cụ cung đứng sau Quan Bình; và Vương Thiên Quân cụ giản đứng sau Châu Thương.

Vương Thiên quân là Thiên Lôi (Lôi Công, Linh Quan, Thái ất Lôi thinh Ứng hóa Thiên tôn). Kinh MT tả: Kim tinh ma châu trị. Hiệu tam ngũ hỏa xa xăm Lôi Công. Phụng chủy ngân nha. Thống bách vạn tỳ hưu thần tướng mạo. Phi đằng vân vụ, hiệu lịnh lôi đình. Giáng vũ khai tình, khu vực cùn trị bịnh. (Mắt vàng tóc đỏ chót. Hiệu là Lôi Công coi tía mươi lăm xe pháo lửa. Miệng nhọn như mỏ chim phượng, răng bạc. Chỉ huy một trăm vạn thần tướng mạo quả cảm. Lướt mây cưỡi quáng gà, lịnh ban sấm sét. Tuôn mưa thực hiện nắng và nóng, xua đuổi cùn trị bịnh.)

Trương Tiên là Linh ứng Trương tôn Đại đế Thất khúc Dục thánh Thiên tôn. Theo kinh MT, Trương phù trợ mẹ, trẻ em sơ sinh, v.v... Vũ khí là đạn vàng và cung trúc (kim đạn, trúc cung) tuy nhiên với Khi giành giật thờ dân gian dối vẽ cụ cung và một mũi thương hiệu.

Phía bên trên tượng năm ông thông thường ghi chép tứ chữ Hán “Ngũ Công Vương Phật”, tương truyền xuất hiện nay ở Trung Quốc kể từ đời Thanh, Càn Long loại 46 (1781).

____________

Tham khảo:

- Minh thánh kinh, Trần Quang Thuận dịch. Gia Định: ấn quán Thạnh Mậu, 1964.

- Quan Đế minh thánh kinh, Mạnh Quấc Thoại dịch. Sài Gòn: mái ấm in Xưa Nay, 1930.

- Tam quốc chí, luyện I, Phan Kế Bính dịch. TPHCM: NXB Văn Học và NXB Mũi Cà Mau, 1994.

Xem thêm: chử đồng tử là ai