thống đốc ngân hàng nhà nước là ai

Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước lúc bấy giờ là ai? Cơ cấu tổ chức triển khai của NHNN

Bạn đang xem: thống đốc ngân hàng nhà nước là ai

Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước lúc bấy giờ là ai? Cơ cấu tổ chức triển khai của NHNN (Hình kể từ internet)

Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước lúc bấy giờ là ai?

Ngân mặt hàng Nhà nước nước ta là ban ngành ngang cỗ của nhà nước, Ngân mặt hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam; tiến hành tính năng vận hành sơn hà về chi phí tệ, hoạt động và sinh hoạt ngân hàng và nước ngoài hối; tiến hành tính năng của Ngân mặt hàng Trung ương về tạo ra chi phí, ngân hàng của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và đáp ứng cty chi phí tệ mang đến Chính phủ; vận hành sơn hà những cty công nằm trong phạm vi vận hành của Ngân mặt hàng Nhà nước. (Điều 1 Nghị tấp tểnh 102/2022/NĐ-CP)

Còn bên trên Điều 3 Nghị tấp tểnh 123/2016/NĐ-CP quy định: Sở trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang Sở là member nhà nước và là kẻ hàng đầu Sở, ban ngành ngang Sở, hướng dẫn công tác làm việc của Sở, ban ngành ngang Bộ; phụ trách vận hành sơn hà về ngành, nghành nghề được phân công; tổ chức triển khai thực hành và theo dõi dõi việc thực hành pháp lý tương quan cho tới ngành, nghành nghề được phú vô phạm vi cả nước.

Thủ trưởng ban ngành ngang Sở tùy từng từng ban ngành tiếp tục mang tên gọi không giống nhau như: Sở trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Sở trưởng, Chủ nhiệm Văn chống Chính phủ; Tổng Thanh tra nhà nước và Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước.

Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước lúc bấy giờ là bà Nguyễn Thị Hồng.

Cơ cấu tổ chức triển khai của Ngân mặt hàng Nhà nước

Tại Điều 3 Nghị tấp tểnh 102/2022/NĐ-CP quy tấp tểnh về tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Ngân mặt hàng Nhà nước như sau:

- Vụ Chính sách chi phí tệ.

Vụ Chính sách chi phí tệ đem 6 chống.

- Vụ Quản lý nước ngoài hối hận.

Vụ Quản lý nước ngoài hối hận đem 4 chống.

- Vụ Thanh toán.

Vụ Thanh toán đem 4 chống.

- Vụ Tín dụng những ngành tài chính.

Vụ Tín dụng những ngành tài chính đem 5 chống.

- Vụ Dự báo, đo đếm.

Vụ Dự báo, đo đếm đem 4 chống.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

Vụ Hợp tác quốc tế đem 5 chống.

- Vụ Ổn tấp tểnh chi phí tệ - tài chủ yếu.

- Vụ Kiểm toán nội cỗ.

Vụ Kiểm toán nội cỗ đem 4 chống.

- Vụ Pháp chế.

Vụ Pháp chế đem 3 chống.

Xem thêm: thái phạm là ai

- Vụ Tài chủ yếu - Kế toán.

Vụ Tài chủ yếu - Kế toán đem 5 chống.

- Vụ Tổ chức cán cỗ.

Vụ Tổ chức cán cỗ đem 5 chống.

- Vụ Truyền thông.

- Văn chống.

- Cục Công nghệ vấn đề.

- Cục Phát hành và kho quỹ.

- Cục Quản lý dự trữ nước ngoài hối hận sơn hà.

- Cục Quản trị.

- Sở Giao dịch.

- Cơ quan liêu Thanh tra, giám sát ngân hàng.

- Các Trụ sở bên trên tỉnh, TP.HCM trực nằm trong TW.

(20 ban ngành này là đơn vị chức năng hành chủ yếu canh ty Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước tiến hành tính năng vận hành sơn hà và tính năng Ngân mặt hàng Trung ương)

- Viện Chiến lược ngân hàng.

- Trung tâm tin tức tín dụng thanh toán Quốc gia nước ta.

- Thời báo Ngân mặt hàng.

- Tạp chí Ngân mặt hàng.

- Học viện Ngân mặt hàng.

(05 ban ngành, đơn vị chức năng này là đơn vị chức năng sự nghiệp đáp ứng tính năng vận hành sơn hà của Ngân mặt hàng Nhà nước)

Thông đốc Ngân mặt hàng Nhà nước trình Thủ tướng mạo nhà nước phát hành Quyết tấp tểnh quy tấp tểnh tính năng, trọng trách, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Cơ quan liêu Thanh tra, giám sát ngân hàng và list những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập không giống nằm trong Ngân mặt hàng Nhà nước.

Thông đốc Ngân mặt hàng Nhà nước phát hành đưa ra quyết định quy tấp tểnh tính năng, trọng trách, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của những đơn vị chức năng nằm trong Ngân mặt hàng Nhà nước theo dõi quy tấp tểnh của pháp lý, trừ Cơ quan liêu Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Xem thêm: vợ của naruto là ai

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Shop chúng tôi dành riêng cho quý khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng, mừng rỡ lòng gửi về E-Mail [email protected].