*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần máy hai pháp đầu tư vốn những nhất vào ngành nào?

A.

Bạn đang xem: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào

Công nghiệp nặng

B. giao thông vận tải

C. nước ngoài Thương

D. Nông nghiệp


*

*

Chọn giải đáp D.

Trong cuộc khai quật thuộc địa lần đồ vật hai, Pháp đầu tứ vốn những nhất vào nông nghiệp, đa phần là các đồn điền cao su.


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!
Trong chương trình khai quật thuộc địa lần sản phẩm công nghệ hai pháp đầu tư chi tiêu vốn nhiều nhất vào ngành nào? A. Công nghiệp nặng nề B. Giao thông vận tải đường bộ C. Nước ngoài Thương D. Nông...

Trong chương trình khai quật thuộc địa lần lắp thêm hai pháp chi tiêu vốn nhiều nhất vào ngành nào?

A. Công nghiệp nặng

B. giao thông vận tải vận tải

C. ngoại Thương

D. Nông nghiệp


Đáp án D

Trong cuộc khai quật thuộc địa lần đồ vật hai, Pháp đầu bốn vốn những nhất vào nông nghiệp, đa phần là các đồn điền cao su.


Trong chương trình khai thác thuộc địa lần đồ vật hai, Pháp đầu tư chi tiêu vốn nhiều nhất vào ngành nào. A. Nông nghiệp và khai mỏ. B. Công nghiệp nặng. C. Nước ngoài thương D. Giao thông vận...

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần đồ vật hai, Pháp chi tiêu vốn những nhất vào ngành nào.

A. nntt và khai mỏ.

B. Công nghiệp nặng.

C. ngoại thương

D. giao thông vận tải


Đáp án A

Trong cuộc khai quật thuộc địa lần vật dụng hai (1919 – 1929), Pháp bức tốc đầu bốn với vận tốc nhanh, quy mô bự vào những ngành kinh tế tài chính ở Việt Nam, đặc biệt là trong nhì ngành nông nghiệp & trồng trọt và khai mỏ - Pháp thu được rất nhiều lợi nhuận.


Trong chương trình khai thác thuộc địa lần đồ vật hai, Pháp chi tiêu vốn các nhất vào ngành nào A. Nông nghiệp & trồng trọt và khai mỏ B. Công nghiệp nặng C. Nước ngoài thương D. Giao thông vận...

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần máy hai, Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào

A. nông nghiệp và khai mỏ

B. Công nghiệp nặng

C. nước ngoài thương

D. giao thông vận tải vận tải


Chọn đáp án A.

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần vật dụng hai (1919 – 1929), Pháp bức tốc đầu tư với vận tốc nhanh, quy mô bự vào các ngành tài chính ở Việt Nam, đặc biệt là trong nhị ngành nông nghiệp & trồng trọt và khai mỏ - Pháp thu được không ít lợi nhuận.


Trong cuộc khai thác thuộc địa lần sản phẩm hai, thực dân Pháp đầu tư vốn những nhất vào những ngành nào? A. Giao thông vận tải vận tải. B. Nông nghiệp trồng trọt và yêu đương nghiệp. C. Công nghiệp chế biến. D. Nntt và khai thác...

Trong cuộc khai quật thuộc địa lần sản phẩm hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào những ngành nào?

A. Giao thông vận tải.

B. Nông nghiệp với thương nghiệp.

C. Công nghiệp chế biến.

D. Nông nghiệp và khai thác mỏ.


Đáp án D

Cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp chấp nhận được thực thi từ sau Đại chiến rứa giới trước tiên và kéo dài đến trước cuộc lớn hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933, có nghĩa là trong khoảng chừng 10 năm. Về hướng (lĩnh vực) đầu tư trong đợt này cũng không giống với lần 1. Nếu lần 1 thực dân Pháp chủ yếu chi tiêu vào khai thác mỏ và giao thông vận tải vận tải; thì cuộc khai thác thuộc địa lần 2 tư bản Pháp đổ xô vào kinh doanh nông nghiệp, mặt khác tiếp tục tăng cường khai thác khoáng sản.


Trong cuộc khai thác thuộc địa lần vật dụng hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào? A. Giao thông vận tải B. Nông nghiệp trồng trọt và yêu quý nghiệp C. Công nghiệp sản xuất D. Nông nghiệp và khai thác...

Trong cuộc khai quật thuộc địa lần đồ vật hai, thực dân Pháp đầu tư vốn các nhất vào những ngành nào?

A. Giao thông vận tải

B. Nông nghiệp cùng thương nghiệp

C. Công nghiệp chế biến

D. Nông nghiệp và khai quật mỏ


Đáp án D

Cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp chấp nhận được triển khai từ sau Đại chiến cố giới đầu tiên và kéo dãn dài đến trước cuộc bự hoảng tài chính thế giới 1929 - 1933, có nghĩa là trong khoảng 10 năm. Về hướng (lĩnh vực) chi tiêu trong lần này cũng khác với lần 1. Nếu dịp 1 thực dân Pháp công ty yếu chi tiêu vào khai thác mỏ và giao thông vận tải; thì cuộc khai quật thuộc địa lần 2 tư bản Pháp đổ xô vào kinh doanh nông nghiệp, mặt khác tiếp tục tăng cường khai thác khoáng sản


Trong cuộc khai quật thuộc địa lần vật dụng hai, thực dân Pháp đầu tư vốn các nhất vào những ngành nào?

A. Giao thông vận tải

B. Nông nghiệp cùng thương nghiệp

C. Công nghiệp chế biến

D. Nông nghiệp và khai quật mỏ


Chọn giải đáp D

Cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp bằng lòng được triển khai từ sau Đại chiến cụ giới đầu tiên và kéo dãn đến trước cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933, có nghĩa là trong khoảng tầm 10 năm. Về hướng (lĩnh vực) chi tiêu trong dịp này cũng khác với lần 1. Nếu đợt 1 thực dân Pháp công ty yếu chi tiêu vào khai thác mỏ và giao thông vận tải; thì cuộc khai quật thuộc địa lần 2 tư bản Pháp đổ xô vào kinh doanh nông nghiệp, đồng thời tiếp tục tăng mạnh khai thác khoáng sản


Trong cuộc khai thác thuộc địa lần lắp thêm hai thực dân Pháp đầu tư chi tiêu vốn nhiều nhất vào các ngành nào?

A. Nông nghiệp & trồng trọt và khai quật mỏ.

B. Nông nghiệp trồng trọt và yêu đương nghiệp,

C. Công nghiệp chế biến.

D. Giao thông vận tải.


Trong cuộc khai quật thuộc địa lần thiết bị hai (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư chi tiêu vốn nhiều nhất vào ngành nào? A. Giao thông vận tải đường bộ B. Nông nghiệp & trồng trọt C. Khai mỏ D.Công nghiệp chế...

Trong cuộc khai quật thuộc địa lần thứ hai (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư chi tiêu vốn nhiều nhất vào ngành nào?

A. giao thông vận tải vận tải

B. Nông nghiệp

C. Khai mỏ

D.Công nghiệp chế biến.


Đáp án B

Trong cuộc khai quật thuộc địa lần trang bị hai, Pháp đầu tư chi tiêu vốn những nhất vào nông nghiệp, nhất là cho đồn điền cao su. Tư bản Pháp cũng rất coi trọng việc khai mỏ, trước tiên là mỏ than.


Trong cuộc khai quật thuộc địa lần máy hai (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư chi tiêu vốn các nhất vào ngành nào?

A. giao thông vận tải vận tải.

B.Nông nghiệp.

C. Khai mỏ.

D.Công nghiệp chế biến.

Xem thêm: 50+ hình ảnh gấu trắng trái tim làm hình nền, gấu trắng ôm trái tim


Đáp án B

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần trang bị hai, Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào nông nghiệp, nhất là cho đồn điền cao su. Tư bạn dạng Pháp cũng khá coi trọng bài toán khai mỏ, trước hết là mỏ than.


tất cả Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Câu hỏi:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lẩn vật dụng hai thực dân Pháp chi tiêu vốn các nhất vào những ngành nào?


A.Công nhiệp chế biến
B.Nông nghiệp và khai thác mỏ
C.Nông nghiệp cùng thương nghiệp
D.Giao thông vận tải

Trong cuộc khai quật thuộc địa lẩn vật dụng hai thực dân Pháp đầu tư chi tiêu vốn các nhất vào ngành nông nghiệp & trồng trọt và khai thác mỏ

Đáp án B


*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài bác tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cao Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn chủng loại 12

Hồn Trương Ba, da hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm tiếng Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới review 4


Vật lý 12

Lý thuyết đồ dùng Lý 12

Giải bài xích tập SGK thiết bị Lý 12

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 12

Trắc nghiệm đồ gia dụng Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài tập SGK Hóa 12

Giải BT sách cải thiện Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập hóa học 12 Chương 9


Sinh học tập 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cao Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử dân tộc 12

Giải bài bác tập SGK lịch sử vẻ vang 12

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử dân tộc VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài bác tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết technology 12

Giải bài tập SGK công nghệ 12

Trắc nghiệm công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi minh họa thpt QG năm 2023

Đề thi thpt QG 2023 môn đồ vật lý

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Hóa

Đề thi thpt QG 2023 môn Sinh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sử

Đề thi thpt QG 2023 môn Địa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn GDCD

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Toán

Đề thi thpt QG 2023 môn giờ Anh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cương cứng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn thi thpt QG giờ đồng hồ Anh

Video ôn thi thpt QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn đồ dùng lý

Video ôn thi thpt QG môn Hóa

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai đã đặt tên cho chiếc sông

Vợ ông chồng A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những người con trong gia đình

Chiếc thuyền ngoài xa

Khái quát tháo văn học nước ta từ đầu CMT8 1945 đến cầm cố kỉ XX


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - sản phẩm công nghệ 7: từ bỏ 08h30 - 21h00

perfectslimusa.net.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị công ty quản: công ty Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục và đào tạo Học 247