*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Với đk nào thì lộ diện dòng điện chạm màn hình trong một cuộn dây dẫn kín?

A. Khi số con đường sức từ xuyên thẳng qua tiết diện cuộn dây khôn xiết lớn.

Bạn đang xem: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng khi số đường sức từ qua tiết diện của cuộn dây

B. Khi số con đường sức từ xuyên thẳng qua tiết diện cuộn dây được giữ lại không tăng.

C. Khi không tồn tại đường sức từ nào xuyên thẳng qua tiết diện cuộn dây.

D. Lúc số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây biến hóa thiên.


*

*

Điều kiện xuất hiện dòng năng lượng điện cảm ứng: dòng điện cảm ứng xuất hiện tại trong một dây dẫn bí mật đặt trong sóng ngắn từ trường của một nam châm từ khi số mặt đường sức từ chiếu qua tiết diện S của cuộn dây đó vươn lên là thiên

→ Đáp án
D


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu vấn đáp mà các bạn cần!
Với đk nào thì mở ra dòng điện chạm màn hình trong một cuộn dây dẫn kín?
A. Khi số mặt đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây siêu lớn
B. Lúc số mặt đường sức từ xuyên thẳng qua tiết diện cuộn dây được giữ lại không tăng
C. Khi không có đường mức độ từ nào chiếu thẳng qua tiết diện cuộn dây
D. Khi số mặt đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây biến...

Với điều kiện nào thì mở ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

A. Lúc số con đường sức từ chiếu qua tiết diện cuộn dây khôn xiết lớn

B. Lúc số con đường sức từ chiếu qua tiết diện cuộn dây được giữ lại không tăng

C. Khi không tồn tại đường sức từ nào chiếu thẳng qua tiết diện cuộn dây

D. Lúc số con đường sức từ xuyên thẳng qua tiết diện cuộn dây biến chuyển thiên


Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn bí mật là gì?

a. Đặt một nam châm từ ở gần cuộn dây.

b. Đặt một nam châm từ ở trong tâm địa cuộn dây.

c. Lúc số con đường sức từ chiếu qua tiết diện S của cuộn dây lớn

d. Khi số đường sức từ chiếu thẳng qua tiết diện S của cuộn dây biến đổi thiên


Trường thích hợp nào bên dưới đây, trong cuộn dây dẫn kín đáo xuất hiện dòng điện cảm ứng?
A. Số mặt đường sức tự qua ngày tiết diện S của cuộn dây dẫn kín đáo lớn.B. Số đường sức từ bỏ qua huyết diện S của cuộn dây dẫn kín đáo được giữ không cầm đổi
C. Số mặt đường sức từ bỏ qua huyết diện S của cuộn dây dẫn kín đáo thay đổi
D. Trường đoản cú trường xuyên qua tiết diện S của dây dẫn kín...

Trường hòa hợp nào dưới đây, vào cuộn dây dẫn kín đáo xuất hiện mẫu điện cảm ứng?

A. Số con đường sức từ bỏ qua máu diện S của cuộn dây dẫn bí mật lớn.

B. Số mặt đường sức từ bỏ qua huyết diện S của cuộn dây dẫn kín được giữ lại không vậy đổi

C. Số mặt đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín đáo thay đổi

D. Từ bỏ trường xuyên qua tiết diện S của dây dẫn kín đáo mạch


Câu 3: loại điện chạm màn hình trong cuộn dây dẫn kín đáo đổi chiều khi:A. Số đường sức từ chiếu qua tiết diện S của cuộn dây tăng lên
B. Số con đường sức từ chiếu thẳng qua tiết diện S của cuộn dây đã tăng mà chuyển sang giảm hoặc ngược lại đang giảm mà chuyển sang tăng.C. Số con đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây giảm đi
D. Số con đường sức từ chiếu qua tiết diện S của cuộn dây...

Câu 3: dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín đáo đổi chiều khi:

A. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng lên

B. Số con đường sức từ xuyên thẳng qua tiết diện S của cuộn dây đang tăng mà đưa sang giảm hoặc ngược lại đang sút mà gửi sang tăng.

C. Số đường sức từ chiếu thẳng qua tiết diện S của cuộn dây bớt đi

D. Số con đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây không nuốm đổi


Câu 3: dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi:A. Số con đường sức từ xuyên thẳng qua tiết diện S của cuộn dây tăng lên
B. Số đường sức từ chiếu thẳng qua tiết diện S của cuộn dây sẽ tăng mà chuyển sang bớt hoặc ngược lại đang bớt mà đưa sang tăng.C. Số đường sức từ xuyên thẳng qua tiết diện S của cuộn dây sút đi
D. Số mặt đường sức từ xuyên thẳng qua tiết diện S của cuộn dây...

Câu 3: dòng điện chạm màn hình trong cuộn dây dẫn kín đáo đổi chiều khi:

A. Số mặt đường sức từ xuyên thẳng qua tiết diện S của cuộn dây tăng lên

B. Số mặt đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây sẽ tăng mà chuyển sang sút hoặc ngược lại đang sút mà đưa sang tăng.

C. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây giảm đi

D. Số đường sức từ chiếu qua tiết diện S của cuộn dây không cố đổi


Câu 1: trong trường hòa hợp nào bên dưới đây, vào cuộn dây dẫn kín xuất hiện chiếc điện chạm màn hình ?
A. Số con đường sức từ bỏ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín đáo lớn.B. Số con đường sức từ bỏ qua huyết diện S của cuộn dây dẫn kín đáo được giữ không nạm đổi.C. Số mặt đường sức từ qua huyết diện S của cuộn dây dẫn bí mật thay đổi.D. Tự trường xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín...

Câu 1: trong trường đúng theo nào bên dưới đây, vào cuộn dây dẫn kín đáo xuất hiện cái điện chạm màn hình ?

A. Số con đường sức từ qua ngày tiết diện S của cuộn dây dẫn bí mật lớn.

B. Số đường sức từ bỏ qua ngày tiết diện S của cuộn dây dẫn kín đáo được duy trì không cố đổi.

C. Số con đường sức từ bỏ qua huyết diện S của cuộn dây dẫn kín đáo thay đổi.

D. Từ trường xuyên thẳng qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín mạnh.


Khi nào cái điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín đổi chiều?
A. Nam châm từ đang hoạt động rồi dừng lại
B. Cuộn dây dẫn đã quay thì dừng lại
C. Số con đường sức từ xuyên thẳng qua tiết diện cuộn dây vẫn tăng thì bị sút hoặc ngược lại
D. Số con đường sức từ xuyên thẳng qua tiết diện cuộn dây liên tục tăng hoặc liên tục...

Khi nào loại điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn bí mật đổi chiều?

A. Nam châm đang hoạt động rồi dừng lại

B. Cuộn dây dẫn đang quay thì dừng lại

C. Số mặt đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây vẫn tăng thì bị bớt hoặc ngược lại

D. Số đường sức từ chiếu thẳng qua tiết diện cuộn dây tiếp tục tăng hoặc thường xuyên giảm


Chọn C. Loại điện chạm màn hình trong một cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi số đường sức từ chiếu qua tiết diện cuộn dây sẽ tăng thì sút hoặc ngược lại.


Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện chiếc điện chạm màn hình xoay chiều khi số đường sức từ xuyên thẳng qua tiết diện S của cuộn dây

A. Luôn luôn tăng.

B. Luôn luôn luôn giảm.

C. Xoay tăng, giảm.

D. Luôn luôn không đổi.


Đáp án C

Trong cuộn dây dẫn kín đáo xuất hiện loại điện cảm ứng xoay chiều lúc số đường sức từ chiếu thẳng qua tiết diện S của cuộn dây xoay tăng, giảm.


Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín đáo đổi chiều khi số con đường sức từ chiếu qua tiết diện S của cuộn dây

A. Đang tăng mà đưa sang sút hoặc ngược lại.

B. Tăng vọt theo thời gian.

C. Giảm dần theo thời gian.

D. Tăng hoặc bớt đều đặn theo thời gian.


Đáp án A

Khi số đường sức trường đoản cú qua ngày tiết diện cuộn đã tăng mà gửi sang bớt (hoặc ngược lại) thì mẫu điện cảm ứng trong cuộn dây đảo chiều


Khi quay Rôto của dòng sản phẩm phát điện xoay chiều thì trong cuộn dây mở ra dòng năng lượng điện xoay chiều vì:*số mặt đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây xoay tăng, giảm.từ trường trong tâm địa cuộn dây luôn luôn tăng.số mặt đường sức xuyên trường đoản cú qua tiét diện S của cuộn dây luôn luôn tăng.từ trường trong tâm địa cuộn dây không biến đổi .Để sút hao phí trên tuyến đường dây cài đặt điện, phương án tốt nhất có thể :*Tăng hiệu điện...

Khi con quay Rôto của máy phát năng lượng điện xoay chiều thì vào cuộn dây xuất hiện dòng năng lượng điện xoay chiều vì:*

số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng, giảm.

từ trường trong lòng cuộn dây luôn tăng.

số đường sức xuyên từ bỏ qua tiét diện S của cuộn dây luôn tăng.

từ trường trong trái tim cuộn dây không biến hóa .

Để sút hao phí trê tuyến phố dây tải điện, phương án tốt nhất :*

Tăng hiệu điện cố kỉnh đặt vào 2 đầu dây

Giảm năng lượng điện trở dây dẫn

Giảm cường độ mẫu điện

Tăng năng suất máy phân phát điện.


Khi con quay Rôto của sản phẩm phát điện xoay chiều thì vào cuộn dây lộ diện dòng năng lượng điện xoay chiều vì số mặt đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân chuyển tăng, giảm.


toàn bộ Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng liên tục khi số con đường sức từ xuyên thẳng qua tiết diện S của cuộn dây
Khi truyền sở hữu một công suất điện phường bằng một dây tất cả điện trở R với đặt vào hai đầu mặt đường dây một hiệu điện nắm U, công thức khẳng định công suất hao phí p. Hp vì tỏa nhiệt độ là
p hp =
*
.
phường hp =
*
.
phường hp =
*
.
phường hp =
*
.
Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa nhị môi trường vào suốt
tại mặt phân cách giữa nhì môi trường, tiếp tục đi thẳng vào môi trường vào suốt thứ hai.

Xem thêm: Chi Tiết Máy Là Gì ? Dấu Hiệu Nhận Biết Chi Tiết Máy Chi Tiết Máy Là Gì


bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa nhì môi trường và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.
Khi để vật vuông góc cùng với trục chủ yếu của thấu kính quy tụ có tiêu cự f, giải pháp thấu kính một khoảng tầm d. Biết d = 2f thì thấu kính cho hình ảnh thu được gồm đặc điểm
Trên cùng một mặt đường dây sở hữu điện, ví như tăng hiệu điện vắt ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí vị tỏa nhiệt trên tuyến đường dây đang