tự ái tiếng anh là gì

Bản dịch của "tự ái" nhập Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: tự ái tiếng anh là gì

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "self-love" nhập một câu

As 2017 approaches ví does the movement toward self-love and self-acceptance.

And then there are all the internal renovations they'll need help with -- building confidence, self-love, hope.

I'm worried that self-love advocates are creating yet another impossible standard for people to tướng live up to tướng.

Xem thêm: mit the cool kid là ai

This leads to tướng a deeper sense of self-love.

She provides practical tools to tướng help people overcome obstacles to tướng self-love and truly achieve an empowered life.

Xem thêm: số 19 đội tuyển nữ việt nam là ai

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "tự ái" nhập giờ đồng hồ Anh

đồng tính luyến ái tính từ

tự nghĩ rằng cần thiết tính từ